9.Sınıf Öğrencisi Hangi Durumlarda Sınıfta Kalır?

Bu günlerde sosyal ağlarda aşağıdaki şekilde paylaşımlar yapılıyor. Bu nedenle “9.sınıfta hangi durumlarda sınıfta kalınır, 9.sınıfta hangi durumda sınıf tekrarı yapılır, nasıl sınıftan geçilir?” sorusunun cevabına yer vermek istedik:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nde üçüncü bölüm “Sınıf geçme” 56,57 ve 58.maddeler ışığında cevaplandırmaya çalışalım.

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70
c) İlgili alan/dal dersinin staj bitirme sınavında başarılı, olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57– (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) En fazla 1 dersten başarısız olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan, öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu olarak sınıf geçme
MADDE 58– (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; yıl sonu başarı puanı en az 50 olanlar, bulunduğu sınıfta başarısız oldukları en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Özetle, lise 9.sınıfta sınıf tekrarı için iki farklı durum var:

Doğrudan Sınıfta Kalma:

Yıl Sonu Başarı Puanı: Tüm derslerden başarısız olmak veya yıl sonu başarı puanının en az 50’nin altında olması durumunda öğrenci doğrudan sınıfta kalır.
Dil ve Anlatım Dersi: Dil ve Anlatım dersinde yıl sonu notunun en az 25’in altında olması da doğrudan sınıf tekrarına sebep olur.

Sorumlu Geçme:

Başarısız Ders Sayısı: Yıl sonu başarı puanı en az 50 olsa bile, en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir.
Toplam Başarısız Ders Sayısı: Alt sınıflar da dahil olmak üzere toplamda 6 dersten fazla başarısız dersi olan öğrenciler sınıfta kalır.

Önemli Bilgiler: Sorumlu olarak geçen öğrenciler, yaz döneminde başarısız oldukları derslerden sınıf geçme sınavlarına girmek zorundadır. Başarısız olduğu derslerden en az birinden en az 50 puan alan öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Yaz dönemindeki sınavlarda tüm derslerden başarısız olan öğrenciler sınıfta kalır.

Yorum yapın