Menu

 

Aday öğretmenlerin performans değerlendirmeleri nasıl olacak?

17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin aday öğretmenlere ilişkin hükümleri kapsamında aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin sorumlularca yerine getirilmesi hususunda;

a) İl milli eğitim müdürlükleri tarafından;

1. Göreve başlama tarihi dikkate alınmaksızın 14/03/2014 tarihinden önce atanan aday öğretmenlerin adaylık iş ve işlemlerinin 30/01/1995 tarih ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri kapsamında yürütülmesinin sağlanması,

2. 14/03/2014 tarihi sonrasında ilk defa ataması yapılan tüm aday öğretmenlere değerlendirici olarak maarif müfettişlerinin görevlendirilmesi, çeşitli sebeplerle maarif müfettişlerinin görevlendirilemediği durumlarda yerlerine yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevlendirmelerin gerçekleştirilmesi ve ilgililere tebliği,

3. Performans değerlendirme sürecinin ilgi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak,aday öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarında yürütülmesi ve sorunsuz şekilde sürdürülebilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınması,

b) İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından;

1. 14/03/2014 tarihinden sonra atanan aday öğretmenlerin bulunduğu eğitim kurumlarında müdür ve/veya danışman öğretmen bulunamaması durumunda 27/04/2015 tarihine kadar ilgi Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevlendirmelerin gerçekleştirilmesi ve ilgililere tebliği,

2. Performans değerlendirme sürecinin ilgi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, aday öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarında, yürütülmesi ve sorunsuz şekilde sürdürülebilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınması,

c) Eğitim kurumu müdürlükleri tarafından;

1. Aday öğretmenlerin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürü tarafından aday öğretmene 27/04/2015 tarihine kadar öncelikle aynı öğretmenlik alanından olmak üzere eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından danışman öğretmenin görevlendirilmesi ve ilgililere tebliği,

2. Eğitim kurumunda danışman öğretmen olarak görevlendirilecek öğretmenin bulunamaması halinde 24/04/2015 tarihine kadar durumun ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesi,

3. Performans değerlendirme sürecinin aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda sorunsuz şekilde yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınması,

ç) Değerlendirici olarak görevlendirilenler tarafından,

1. İlgi Yönetmeliğe ekli (Ek-3) performans değerlendirme formunun aday öğretmene uygun olan kısmında (Kısım A, Kısım B, Kısım C) yer alan mesleki ölçütler ile performans kriterleri çerçevesinde aday öğretmenle bir araya gelinerek performans değerlendirme sürecinin planlanması ve sürecinin bu doğrultuda yürütülmesi,

2. 14/03/2014 - 05/02/2015 tarihleri arasında ilk ataması yapılan aday öğretmenlerin, ilgi Yönetmeliğin geçici 6 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda; birinci performans değerlendirmelerinin 15/05/2015 tarihine, ikinci performans değerlendirmelerinin ise 12/06/2015 tarihine kadar yapılması,

3. İlgi yönetmeliğin geçici 6 ıncı maddesi kapsamında olup 17/04/2015-12/06/2015 tarihleri arasında belge ile ispatı mümkün kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevde bulunamayanların performans değerlendirmelerinin, mazeretlerinin sona ermesinin ardından performans değerlendirmesi yapılabilecek ilk eğitim öğretim döneminde aynı usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi,

4. 05/02/2015 tarihinden sonra ilk ataması yapılan aday öğretmenlerin performanslarının ilgi Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi kapsamında birinci performans değerlendirmelerinin 12/06/2015 tarihine kadar yapılması, ikinci ve üçüncü değerlendirmelerinin ise takip eden dönemde Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilmesi,gerekmektedir.

Memurlar.net

 

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar