Menu

 

Lisede okul değiştireceklere müjde

Ortaöğretime yerleştirme puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçiş başvuruları, temmuz, ağustos, eylül ve şubat aylarında haftada bir, diğer aylarda ise ayda bir kez olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yapılacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de 7 Eylül 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ortaöğretime yerleştirme puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçiş başvurularına ilişkin maddelerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçiş başvuruları, temmuz, ağustos, eylül ve şubat aylarında haftada bir, diğer aylarda ise ayda bir kez olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yapılacak.

Öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde başvurusu okul müdürlüğünce naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilecek. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvurularından, temmuz, ağustos, eylül ve şubat aylarında alınanlar her haftanın son iş gününde, diğer aylarda alınan başvurular ise takip eden ayın ilk iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilecek. Değerlendirmeyle ilgili tutanak, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanacak. Sonuç aynı gün okulda ilan edilecek ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden bildirilecek. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınacak.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arası nakiller

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasında nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek. Nakil ve geçiş başvurusu, temmuz, ağustos, eylül ve şubat aylarında haftada bir, diğer aylarda ise ayda bir kez olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yapılacak.

Öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde, başvurusu okul müdürlüğünce naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilecek. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması halinde 9'uncu sınıflar için ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna ait başarı puanı, diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacak ve puan üstünlüğüne göre kayıt veya nakil yapılacak.

Temmuz, ağustos, eylül ve şubat aylarında alınan başvuruların değerlendirilmesi her haftanın son iş gününde, diğer aylarda alınan başvuruların değerlendirilmesi ise takip eden ayın ilk iş gününde ilgili okul müdürlüğünce yapılacak. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği halinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli kabul edilecek. Değerlendirmeyle ilgili tutanak e-Okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanacak. Sonuç aynı gün okulda ilan edilecek ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul ve veli bilgilendirme sistemleri üzerinden bildirilecek. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınacak.

haber7

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar