Menu

 

2015 PYBS'ye daha çok öğrenci başvurabilecek

Bu gün yayınlanan 2015 PYBS kılavuzuna göre bir çok öğrenciye şans doğdu.

Şöyle ki,bir çok öğrenci sınava ailede yıllık fert başına düşen gelir nedeniyle sınava başvuru yapamıyordu.Bu yıl bu sayı önceki yıllara oranla bayağı artırıldı.Bu da bir çok öğrencinin şartlarının tutması anlamına geliyor.

2015 PYBS başvuru şartlarından biri 

e) Maddî imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin 2014 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2015 Malî Yılı için tespit edilen 7.050,00 TL (yedibinelli TL)’yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.).
Aile gelirinin tespitinde ailenin 2014 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde yer alan (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
. Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2014 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
. Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,
 Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

2014 PYBS'de  6.150,00 TL 
2013 PYBS'de  5.790,00 TL
2012 PYBS'de  5.400,00 TL

Görüldüğü gibi önceki yıllarda 300-400 olan artış , bu yıl 900 TL yapıldı.

Bu da bir çok öğrencinin sınava başvurabileceği anlamına geliyor.

2015 PYBS kılavuzuna göre 5-7-9-10-11.Sınıflar 20-30 Nisan 2015 tarihileri arasında başvuru yapabilecekler.8.Sınıflar ise bu tarihler arasında başvuru belgelerini alacaklar.

Sınav giriş belgeleri 8 Haziran 2015 tarihinde ilan edilecek.Sınav 13 Haziran 2015 saat 14:00 da yapılacak.

2015 PYBS sonuçları ise 21 Temmuz 2015 tarihinde ilan edilecek.

Özel haber/www.pekiyi.com

Son DüzenlenmeÇarşamba, 15 Nisan 2015 18:24
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar