Menu

 

2014-2015 TEOG Birinci Merkezi Ortak Sınav Ders Ders Değerlendirmeler

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ MERKEZİ ORTAK SINAVI MATEMATİK SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Matematik öğretmenleri tarafından yapılan incelemede birinci merkezi ortak sınavda matematik sorularının kazanımlarla birebir örtüştüğü görülmekte olup, soruların kazanımlara göre dağılımları aşağıda tek tek incelenmektedir. Zümre öğretmenleri ile yapılan incelemede soruların 2013-2014 Eğitim ve öğretim yılı birinci TEOG sınavı sorularına göre daha kapsamlı, daha hatasız olduğu görülmüştür. Zira 2013-2014 birinci TEOG sınavında iki soru hatalı olup iptal edilmiştir.

2014-2015 Eğitim ve öğretim yılı birinci merkezi ortak sınavı matematik sorularının A kitapçığına göre kazanımlara göre dağılımları aşağıdaki gibidir.  

Soru 1)  Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini bulur.

Soru 2) Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modeller ve kareköklerini belirler. 

Soru 3)   Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder. 

Soru 4)   Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler. 

Soru 5)   Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder. 

Soru6)    Histogram oluşturur ve yorumlar. 

Soru 7)   Kareköklü sayılarla çarpma işlemini yapar,kareköklü sayıları sıralar. 

Soru 8)   Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

Soru 9)    Doğru,çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder,çizer ve bu örüntülerden fraktal olanı belirler. 

Soru 10)  Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 

Soru 11)  Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 

Soru 12)   Kareköklü sayılarla bölme işlemini yapar. 

Soru 13)   Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma ,herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etreafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer. 

Soru 14)   Üslü sayılarda çarpma işlemini yapar. 

Soru 15)   Kareköklü bir sayıyı   a  b  şeklinde yazar. 

Soru 16)  Tamkare doğal sayılarla bu sayıların kareköklerini belirler. 

Soru 17)  Rasyonel sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler. 

Soru 18)  Kareköklü sayılarla çıkarma işlemini yapar. 

Soru 19)  Üslü sayılarla bölme işlemini yapar. 

Soru 20)  Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

                     Hilmi DUZMAN                                        Fatih KAHVECİ       
               Türk Telekom Ortaokulu                            Türk Telekom Ortaokulu 
                  Matematik Öğretmeni                                 Matematik Öğretmeni        

Bu analizi ve diğer derslerle ilgili analizleri indirebilirsiniz.

2014-2015 Yılı 1.Merkezi Ortak Sınav Matematik Soru Analizleri

2014-2015 Yılı 1.Merkezi Ortak Sınav Fen Bilgisi Soru Analizleri

2014-2015 Yılı 1.Merkezi Ortak Sınav İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Analizleri

2014-2015 Yılı 1.Merkezi Ortak Sınav Tükçe Soru Analizleri

2014-2015 Yılı 1.Merkezi Ortak Sınav İngilizce Soru Analizleri

2014-2015 Yılı 1.Merkezi Ortak Sınav Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Analizleri

Analizi yapan öğretmenlerimize katkıları için teşekkür ederiz.    

  

 

Son DüzenlenmePazartesi, 09 Şubat 2015 21:33
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar