Menu

 

2015-2016 İlköğretim ve Lise Ders Kitapları

Ders Kitapları İndirin


 2015-2016 İlköğretim ve Lise-Ortaöğretim Ders Kitapları açıklandı.

2688 Sayılı Ocak 2015 Tebliğler Dergisinin konusu "2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları" idi.

Buna göre MEB 2015-2016 Yılı Ders Kitapları ile iglili MEB bir genelde yayınladı.Bu genelgede Ocak-2014 tebliğler dergisindeki kitapların listesini tekrar yayınladı.


 2015-2016 YILI DERS KİTAPLARINI İNDİRİN

İLKOKUL

1.Sınıf Ders Kitapları
2.Sınıf Ders Kitapları
3.Sınıf Ders Kitapları
4.Sınıf Ders Kitapları

ORTAOKUL

5.Sınıf Ders Kitapları
6.Sınıf Ders Kitapları
7.Sınıf Ders Kitapları
8.Sınıf Ders Kitapları

LİSE

9.Sınıf Ders Kitapları
10.Sınıf Ders Kitapları
11.Sınıf Ders Kitapları
12.Sınıf Ders Kitapları

2015-2016 Seçmeli Ders Kitapları


 2015-2016 İlköğretim ve Lise Ders Kitapları LİSTESİ

2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçları, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır. Ders kitabı bulunmayan alanlarda kullanılmak üzere hazırlanacak eğitim araçları, ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde ayrıca duyurulacaktır. Ortaöğretim 9. sınıf İngilizce dersinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanarak hizmete sunulacak İngilizce öğretim materyali kullanılacak, ekli listede duyurulan İngilizce ders kitaplarına 9. sınıflar için ihtiyaç girilmeyecektir.2015-2016 eğitim-öğretim yılında da okul/kurumların ders kitabı ihtiyaçları MEBBİS ortamında alınacaktır. Bu nedenle, resmî ve özel bütün okul/kurumların 2015-2016 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları okul/kurum yöneticileri tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilecektir.

Bu bağlamda;
1. Kitap Seçim Modülü, okulların veri girişine 02/02/2015 tarihinde açılacak ve 27/02/2015 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı açıklamalara, “Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı”nda ayrıntılı olarak yer verilecek ve il millî eğitim müdürlüklerine ayrıca duyurulacaktır.
2. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı” uygulamasına devam edilecektir.
3. Ders kitaplarının baskısı, ihalesi ve dağıtımı uzun bir zaman dilimini gerektirdiğinden, kitap ihtiyacının okullardan erken alınması zorunlu hale gelmektedir.
4. “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı” kapsamında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde, okullar tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilen kitap sayıları esas alındığından resmî ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri, öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını “Kitap Seçim Modülü”ne girecektir.
5. İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden girilecektir.
6. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç bildirilecek ders kitaplarının tamamının listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr adresinde de yer verilecektir.
7. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sistem üzerinde denetlenecek ve kitap ihtiyacını modüle girmeyen, yanlış, eksik veya fazla giren okul/kurumlar uyarılarak resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının zamanında ve doğru olarak sisteme girilmesi sağlanacaktır.
8. Okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını “Kitap Seçim Modülü”ne girmeden önce okutulacak seçmeli dersleri iyi planlamaları ve kitap ihtiyaçlarını bu planlama doğrultusunda belirlemeleri gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır.Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticileri tarafından alınacaktır.
9. “Kitap Seçim Modülü”ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe millî eğitim müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Maarif Müfettişleri tarafından da izlenip incelenecektir.
10. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde MEBBİS ortamında bulunan “Kitap Seçim Modülü”nde gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.
11. Kitap ihtiyacının “Kitap Seçim Modülü”ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312) 413 19 12 - 413 15 51 ve 413 19 33 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.2015-2016 eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının, öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe millî eğitim müdürleri tarafından zamanında alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN 
Bakan a.-Müsteşar

Son DüzenlenmeSalı, 22 Eylül 2015 00:07
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar