Menu

 

Liselerde İlk Kez 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulanacak Olan Telafi (Ortak) Sınavı ile İlgili Hususlar

13 Eylül 2014 tarihli resmi gazete ile değişen ilgili ortaöğretim kurumları yönetmeliği maddesi:


Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.

(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.

(3) Yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.”


Telafi Sınavının (Dönem Sonu Ortak Sınavının) Uygulanışı:

1-) Herhangi bir dersten dönem sonunda başarısız öğrenci olup olmadığının görülebilmesi için ilgili derslerin öğretmenleri son sınavlarının ardından ivedilikle öğrencilerin o döneme ait tüm yazılı notlarını ve performans notlarını e-okul’a girerek bu notları içeren aritmetik ortalama hesabına bakar.

Örnek: Matematik dersinden 3 sınav yapıldığı ve 2 performans notu verildiği düşünülürse bu 5 notun toplanıp 5’e bölünmesi ile elde edilen nota bakılır. (e-okuldaki sisteme notlar girilince sistem üzerinde ortalama hesabı otomatik olarak yapılır.)

2-) Aritmetik ortalaması 50 ve üzeri olanlar doğrudan geçerler. Ancak ortalaması 50’nin altında kalan öğrenciler için yönetmelikte yer alan telafi sınavı yapılması gerekir.

Not: Herhangi bir dersten 1 tane bile başarısız öğrenci olursa sınavın yapılması yönetmelik gereği zorunludur. Ancak ilgili dersteki tüm öğrenciler 50 ve üzerinde not almışsa bu sınav açılmaz.

3-)
 Sınava başarısız olan öğrencilerin katılımı zorunludur. Bu öğrencilere gerekli bilgilendirme ve sınav tarihi duyurulur. Bunun yanı sıra ilgili dersten başarılı olan öğrenciler notlarını yükseltmek için ilgili sınava katılabilirler.Bu katılım için başarılı olup sınava girmek isteyen öğrencilerden dilekçe alınarak sınava katılacak öğrenci sayısı net olarak belirlenir.

4-) Sınava katılacak öğrenci listesi ve telafi sınavının yapılacağı tarih okul idaresine dilekçe ile teslim edilir.

5-) Okul idaresi tarafından e-okuldaki güncel duyuru gereği (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 47.maddesine göre ortak sınava girecek öğrencilerin belirlenmesi ve listelerin alınabilmesi için Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ortak Sınav Öğrenci Girişi ekranı kullanıma açılmıştır.) sistem üzerinde ilgili derslerin bilgileri girilir.
Not: Bu işlem idare tarafından yapılmalıdır. Keza öğretmenlere kapalı olan bu modül yalnızca okul idaresine açıktır.

6-) Sınav kapsam olarak son konular ağırlıklı olmak üzere ilgili eğitim öğretim yılı başından sonuna kadar işlenmiş konuları içermelidir. Sınav gerçekleştirildikten sonra ivedilikle okunup öğrencilerin aldıkları puanları içeren liste okul idaresine dilekçe ile teslim edilir.

7-) Okul idaresi ilgili dersin telafi sınav (ortak sınav) notlarını Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi ekranındaki Ortak Sınav bölümünden e-okul’a girer.

Not: Öğretmenlerin bu bölüme bireysel olarak not girmesi sistem tarafından engellenmiş olup notların sistem üzerine okul idaresi tarafından girilmesi gerekmektedir.

8-) Öğrencilerin notları e-okul sistemi üzerinde otomatik olarak ortalamaya katılarak hesaplanır ve not ortalamaları tekrardan belirlenir. Öğretmenlere ve okul idaresine düşen görev böylece tamamlanmış olur.

www.www.pekiyi.com

 

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar