Menu

 

Artık ilkokullarda karnede not yok!

Başlığı okuyan öğretmen, veli ve öğrencilerimiz hemen itiraz etmesin.

Karne olurda nasıl not olmaz?” diye. 2014-2015 eğitim öğretim yılının birinci dönem karnelerinin verilmesine sayılı günler kaldı. Öğretmenlerimiz kar yağışı nedeni ile okulların sık sık tatil edildiği şu son günlerde, imtihanları tamamlayıp bir an önce notları tamamlama ve karne için e-okul sistemine girme derdinde. Bu arada kişisel şifresi ile e-okul sistemine giren ilkokul öğretmenleri öğrencilerine not vermek istediklerinde bir süprizle karşılaşıyor. Bu zamana kadar 100’lük sistemle öğrencisine not veren ilkokul öğretmenleri, özellikle de 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri öğrencilerine not veremediklerini görüyor.

Not verme sistemin değiştiğini bilen; fakat ilkokul 1,2 ve 3. sınıflarda yazılı yoklama yapma gibi bir zorunluluk olmadığından bu vakte kadar e-okul sistemine not verme ihtiyacı hissetmeyen ilkokul öğretmenlerimiz yeni sistemle karşılaştıklarında biraz duraklıyor. Hemen okul idarelerine, diğer öğretmen arkadaşlarına yeni not verme sisteminin nasıl olduğunu soruyor.

26 Temmuz 2014 Cumartesi tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre; ‘Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi’ şöyle gerçekleştirilmektedir. Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasında ilkokul 1, 2 ve 3. Sınıflardaki öğrenci başarısının değerlendirilmesinin şöyle yapılması emredilmiştir. “İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.”

Madde çok açıktır. Artık ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri not ile değerlendirilmeyecektir. Öğretmen, öğrencinin sınıf içerisindeki performansını değerlendirip e-okul sistemine “çok iyi”, “iyi” veya “geliştirilmeli” şeklinde kanaatini yazacaktır. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin karnelerinde de artık not yazmayacaktır. Öğrencinin durumu belirtilip az önce yazdığımız değerlendirme kriterleri yer alacaktır. 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren artık 1, 2 ve 3. sınıf karnelerinde not tarih olacak, değerlendirme kriterlerine göre öğrenci durumları belirtilecektir.

Yönetmeliğin 20. maddesinin 3. fıkrasında 4. Sınıf öğretmenlerinin öğrenci başarısını değerlendirmesini şöyle yapmaları söylenmektedir. “İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.” Yine yönetmeliğin 21. maddesinin 1. fıkrası ilkokul 4. sınıf öğrencilerine notun nasıl verileceğini açıklamaktadır. “İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.”

Yönetmeliğin 30. maddesi öğrencilere karnelerin verilmesi hakkındadır. 2. fıkrada bu kon şöyle açıklanmıştır. “(2) İlköğretim kurumlarında;

a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.

b) Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz. Karnelerde elektronik imza kullanılabilir.”

Yönetmeliğin 31. maddesi “İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir”.demektedir.

Yine özellikle veliler öğrencilerin karne değerlendirmelerine göre ödüllendirilmelerine büyük önem atfetmektedir. Geçen yıl ilkokul 4. sınıf öğrencilerine “takdir”, “teşekkür” gibi ödüllendirme belgeleri verilememişti. Yeni yönetmeliğin 53. maddesi ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin ödüllendirilmelerini şöyle belirlemektedir. “İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.”

Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Veliler size de şimdiden duyuralım, artık ilkokul 1, 2 ve 3. Sınıf karnelerinde not yok. Haydi hayırlısı.

İnternethaber

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar