Menu

 

TEOG Soruları Değerlendirme-Yorumlar

TEOG’un ilk oturumları 26 Kasım Çarşamba günü yapıldı. İlk gün Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavlarına giren öğrenciler, matematik sorularını zor buldu. Türkçe’de de eleyici sorular olduğu belirtildi.

1 milyon 287 bin 847 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı TEOG’un ilk oturumlarının ardından uzmanlar, öğrenci görüşlerinden yola çıkarak soruları yorumladı.

Bilfen İlköğretim Kurumu bölüm başkanlarının yorumları şöyle:

Türkçe eleyici

Türkçe sorularının geçen yılki TEOG’la karşılaştırıldığında daha eleyici olduğu söylenebilir. Sınavda yayımlanan kazanımlar listesinde yer almayan “Edebiyat Bilgileri” konusundan bir soru var. Ayrıca kazanım listesinde yer aldığı hâlde “Yazım Kuralları” konusundan hiç soru sorulmadı. Türkçe sınavı günceli takip eden,  genel kültürü sağlam, yorum kabiliyeti gelişmiş öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.

Virgülün kullanım göreviyle ilgili A ve C’de 17, B’de ve D’de 20’nci soru teknik olarak kusurlu, çünkü cümledeki virgüllerin ikisi eş görevli kelimeleri biri ise özneyi ayırmak için kullanılıyor. Ayrıca seçeneklerde bu iki kullanım alanına da yer verilmesi, öğrencilerin soruyu yanlış çözmelerine neden oldu.

Matematik soruları işlem ağırlıklı

Bu seneki matematik soruları işlem yoğunluğu sebebiyle geçen seneye göre daha zordu. Beklenildiği gibi kazanımların tamamını içeren sorulardan oluşuyor. Sınavdaki seçici ve eleyici soruları üslü ifadeleri içeren sorular var.

Din soruları soyut konulardan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu seneki TEOG sınavındaki kazanımları “Kaza ve Kader” ünitesi ile “ “Zekât, Hac ve Kurban İbadeti” isimli ünitenin ilk iki konu başlığını içeriyor. Dolayısıyla geçen seneki sınav konuları daha somut konulardan oluşurken, bu seneki sınav soruları daha soyut konuları içeriyor. Sınav öncesinde din dersi sorularının çözüm tekniğiyle ilgili öğrencilerimize tavsiye ettiğimiz “genelden özele” prensibinin çok doğru olduğu sınav sonrası görüldü.

FEN BİLİMLERİ DERSHANESİ UZMANLARININ YORUMLARI:

Türkçe yoruma dayalı

Sorular ağırlıklı olarak yoruma dayalı. Paragraf sorularına daha çok yer verilmiş. Sorular öğrenciyi zorlayacak ağırlıkta değil. Seçici bir sınav değil. Özellikle dilbilgisi soruları sayıca çok az.

Matematikte seçici soru yok

Soruların dili anlaşılır düzeyde ve müfredata uygun. Ancak seçici soru yok. 2013-2014 TEOG 1. Sınavına göre (geçen yıla göre) daha kolay sorulardan oluşuyor.

Din sınavında birkaç eleyici soru var

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları belirtilen müfredat dahilinde sorulmuştur. Yoruma dayalı sorular ağırlıkta olup sorularda kullanılan kavramlar öğrenci seviyesine uygundur. Birkaç eleyici soru dışında öğrenciyi zorlayacak soru bulunmamaktadır. Genel anlamda kolay bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

SEVİNÇ DERHANESİ UZMANLARININ YORUMLARI:

Türkçe soruları daha seçiciydi

2014 – 2015 Eğitim Öğretim yılı 1. TEOG sınavı Türkçe soruları, öğrencilerimizden aldığımız bilgiye göre bir önceki yıla göre çok daha seçici sorulardan oluşmuştur. Öğrencinin okuma, anlama, yorumlama yeteneğini ölçmeye yönelik soruların ağırlıklı olduğu sınavda, anlaşılır bir Türkçe kullanılmıştır ve sorular, müfredata uygundur. Sadece C kitapçığı 15. soruda, soru kökü ve seçeneklerin daha net olması gerekirdi. Parçadaki “Dil ve anlatım yönünden güzel eserler okumak…” ifadesi öğrencileri D seçeneğine de yönlendirebilir. Dil bilgisi soruları, öğrencilerin yapabileceği düzeyde, açık ve net sorulardır. Virgülün görevinin sorulduğu noktalama sorusunda ise 3. virgül A seçeneğinde belirtilen görevde kullanılmamıştır, soru bu yönüyle tartışmaya açıktır, cümlede 3. virgül yerine noktalı virgül getirilmelidir. Sınavda yazım kurallarından soru gelmemiştir. Cümlenin öğelerinden bir, eylemsiden iki ve noktalama işaretlerinden bir soru vardır.

Matematik soruları orta ve kolay düzeydeydi

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 1. TEOG sınavı matematik soruları, öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre bir önceki yıla paralel sorulardan oluşmuştur. Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik, ifadeleri açık, tek aşamalı ve müfredata uygun soruların bulunduğu bir sınav olmuştur. D kitapçığındaki 1., 8. ve 20. Sorular çeldiricisi yüksek nitelikte sorulardır. Sınavda, 9 tane kareköklü sayılar, 7 tane üslü sayılar, 2 tane öteleme, 1 tane fraktal, 1 tane histogram konularından soru gelmiştir. Geçen seneki sınav sorularına göre daha çok son konuların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Sınav genel olarak kolay ve orta düzeyli olup işlem ağırlıklı sorulardan oluşmuştur.

Din soruları müfredata uygun

2014 – 2015 Eğitim Öğretim yılı 1. TEOG sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Zor olmayan orta derecede bir sınav olmuştur. Sorularda bilgi sorularının yanında oldukça fazla kavrama ve yorumlama soruları vardır. Ancak çalışan, konuya hakim olan ve ayetleri yorumlayabilen öğrenciler daha başarılı olacaklardır.

Hürriyet

Son DüzenlenmeÇarşamba, 26 Kasım 2014 17:01
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar