Menu

 

2014-2015 TEOG Ortak Sınav 1.Dönem Genelgesi

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

18/11/2014

Sayı : 34878943/480.01/5446831
Konu: 2014-2015 ortak sınav birinci dönem genelgesi

GENELGE

2014/23

26 Kasım 2014 Çarşamba ve 27 Kasım 2014 Perşembe günü 8′inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ortak sınavlar, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde, Türkiye saati ile her iki günde üç ders yazılısı bir oturum olmak üzere iki oturum halinde, her bir ders yazılısı için saat 09.00, 10.10 ve 11.20′de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.

Ortak sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilere, 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde mazeret sınavları yapılacaktır.

Her bir ders yazılısı için sınav süresi kırkar dakika, ders yazılıları arası dinlenme süresi otuzar dakika olacaktır. Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav hizmetinden dolayı sınav süresi elli beşer dakika, sınavların aynı anda başlaması gerektiğinden ders yazılıları arası dinlenme süresi on beşer dakika olarak uygulanacaktır.

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir.

2014-2015 öğretim yılı birinci dönem ortak sınavlarının, sınav öncesi hazırlıklarında ve sınav uygulama süreçlerinde gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Bu sebeple;

A-İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından:

1. Sınav öncesi, sınavın uygulanması ve sınav sonrası aşamalarda güvenlik önlemlerinin alınması için, emniyet görevlileri ile gerekli iş birliği yapılacaktır.

2. Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanmasında emniyet müdürlükleri ile iş birliği yapılarak, evrakın muhafazası süresince saklama odasının bulunduğu binanın çevresi, girişleri ve kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması yapılarak sağlanacaktır.

3. İl/ilçelerde bulunan sınav yürütme komisyonu üyeleri, sınav evraklarını taşıyan nakil aracı kendi bölgelerinde iken emniyetle birlikte hareket ederek, aracın güvenli şekilde park edilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır.

4. Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında şehir içi sınav evrakı nakil görevlisi ile birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacaktır.

5. Sınav yapılacak okul binalarına ilişkin değişiklikler yazılı olarak Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek ve sınavlarda bu duruma ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır.

6. Sınav yapılacak okullara, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya maarif müfettişlerinden veya uygun görülen okul müdürlerinden bir kişi, bina sınav sorumlusu olarak görevlendirilecektir. Bina sınav sorumluları görevli oldukları binalarda sınavın usulüne uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alarak, sınavdan sonra hazırlayacakları raporları bölge sınav koordinasyon kuruluna ileteceklerdir. Bölge sınav koordinasyon kurulunca incelenen raporlarda mevzuata uygun olmayan uygulamalar var ise Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine gönderilecektir.

7. Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenlerin kendi okulları ve branşları haricinde görevlendirilmelerine dikkat edilecektir.

8. Ortak sınavların yapıldığı günlerde sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktır. Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan) sınavların yapıldığı gün en geç saat 09.00′da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılırlar.

9. Özel durumları nedeniyle (bina değişikliği vb.) kendi okullarında sınava giremeyen ve sınava girebilmeleri için bütün öğrencileri bir başka okula yerleştirilen okul idarecilerinden en az birinin bu sınavın gerçekleştirileceği okulda, bina sınav komisyonunda görevlendirilmesine dikkat edilecektir. Bu öğrenciler için önceden basılmış sınav evrakı geçerli olacaktır.

10. Özel okullarda yapılacak sınavlar için Bakanlığımız kadrolu öğretmenlerinin bina sınav komisyonu, salon başkanı, gözetmen olarak görevlendirilmeleri ve sınav yapılan özel okulun yöneticilerinden olmak üzere en az iki idarecinin de bina sınav komisyonuna yardımcı olacak şekilde bina da bulunması sağlanacaktır.

11. Sınav öncesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bina sınav görevlileri ve okul müdürlüklerinde yapılacak toplantılara gerekli önem verilecek, bütün ilgililerin toplantılara katılmaları ve salon görevlilerinin bilgilendirme toplantılarının da sınavdan önce yapılması sağlanacaktır.

12. Naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren, başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan ve/veya ailesi tarım işçisi olarak çalışan öğrencilerin durumları, Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından sisteme İşlenemeyen, sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilerin durumları, cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan 8. sınıf öğrencilerinin durumları, yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunanların durumları ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunanların durumları da milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında, evde, hastanede veya cezaevinde gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacaktır.

13. Öğrencilerin yerleştirme işlemleri 14 Ekim 2014 tarihinde e-okul sistemine kayıtlı verilere göre yapıldığından, sınava girecek öğrencilere bu tarihte e-okul sisteminde kayıtlı oldukları yabancı dil dersinden sınav evrakı gönderilecektir.

14. Aynı bina ve aynı bahçede eğitim veren ortaokullarda yapılacak ortak sınav uygulamasında, öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.

15. Her bir ders sınavı için sınav salonlarına yirmişer öğrenci yerleştirilmiş olup öğrencilerin sıralara tek tek oturtulması gerekmektedir. Ancak sınav salonlarına (sınıflarına) yirmişer sıranın sığmadığı özel ya da devlet okullarının bulunduğu sınav merkezlerinde iki farklı salon planlaması ve yeni planlamaya göre yeteri kadar öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Bu tür salonlar için salon oturma planları ayrı ayrı, salon yoklama listesi tek olarak doldurulacak. Sınava girecek öğrencilerin sınav evrakları aynı sınav poşetine konularak bina sınav komisyonuna teslim edilecektir.

16. Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik öğrenciler ortak sınavlardan muaf tutulacaktır. Öğrencilerin muafiyetleri e-okul sistemine işlenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin ortak sınav yazılıları için yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi il/ilçe sınav komisyon kararı ile sınava alınmayacaklardır.

17. Mazeret sınavlarına girmesi okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri takip edeceklerdir.

B- Okul müdürlükleri tarafından:

1. Sınav gününden önce sınav evrak kutularını teslim alan bina sınav komisyonu sınav tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde her türlü güvenlik tedbirlerini almak ve bu aşamaları tutanakla belgelendirmek zorundadırlar.

2. Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılacaktır.

3. Sınıf öğrenci yoklama listelerini e-okul sisteminden alarak, öğrencilerin görebilecekleri yerde ilan edilmesini sağlayacaklardır.

4. Öğrenciler yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları bulundurmamaları sağlanacaktır.

Sınav yapılacak olan salonların (sınıfların) duvarlarında eğitime yardımcı materyal bulunan okullar, sınav günlerinde bu materyallerin görülmemesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.

5. Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler ilk ders yazılısı için saat 08.30′dan itibaren sınıf öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alınacaktır.

6. Sınav yapılan okulda; sınavda görevli olan öğretmenler, sınav görevi olmayan ancak sınavın yapıldığı okulun kadrolu/ücretli öğretmenlerinin dışındaki kişilerin ve öğrenci velilerinin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir.

7. Her dersin sınav evrakları ayrı ayrı poşetlenmiş ve poşetlerin üzerinde etiketle ait olduğu ders belirtilmiştir. Her sınav için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı sınava ait sınav evrakının bulunduğu poşetlerin kendi dersi haricinde açılmamasına dikkat edilecektir.

8. Her dersin sınavı başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavı tamamlayan öğrencinin talep etmesi halinde sınav salonundan çıkabilecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacaktır. Sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

9. Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır ancak sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacaktır. Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisi de bu tutanakları imzalayacaktır.

10. Salon görevlileri, sınava giren öğrencilerin kitapçık türlerini cevap kağıdına doğru kodladıklarını kontrol edecek ve kitapçık türlerini sınıf yoklama listesine doğru ve eksiksiz olarak yazacaktır. Bu hususu, bina sınav sorumlularının sınav öncesi sınav görevlilerine bildirmeleri önem arz etmektedir.

11. Her bir ders yazılısı poşetinin içerinden çıkan salon yoklama listesi, her ders sınavının ilk 20 dakikası tamamlandıktan sonra, sınava girmeyen öğrenci bilgileri “GİRMEDİ” şeklinde yazılacaktır. Sınavı tamamlayan öğrenciye imzalattırılarak sınav evrakları teslim alınacaktır.

12. Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgilerim sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-okul sistemine işlenecektir.

Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri sınavlar tamamlandıktan sonra e-okul sistemine 5 (beş) gün içerisinde girilecektir.

13. Yedek salonda sınava alman öğrencilerin cevap kağıtlarında öğrenci bilgileri kodlanmadan boş olarak gönderileceği için öğrenci bilgilerinin öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanmasına ve kodlamalarm salon görevlilerince ve bina sınav komisyon başkanınca kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

14.Sınavda kullanılan soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınavın ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün, isteyen öğrencilere soru kitapçıkları verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

C-Salon görevlileri tarafından:

1. Sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları öğrencilerin yanlarında bulundurmamalarına ve sınavda kullanmamalarına dikkat edilecektir.

2. Her dersin sınavının başlamasını takip eden ilk 15 dakika içerisinde sınav salonuna gelen öğrencileri sınava alacak ,ancak bu öğrencilere sınav bitiminde ek süre vermeyecektir.

3. Her dersin sınavının ilk 20 dakikalık süresi içerisinde öğrencilerin sınav salonunu terk etmemeleri sağlanacak (sağlık durumu nedeniyle terk edenler hariç), ilk 20 dakikalık zaman dilimi tamamlandıktan sonra isteyen öğrencinin çıkmasına izin verilecektir.

4. Her dersin sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra, sınava girmeyen öğrencilerin sınıf öğrenci yoklama listesinde isimlerinin karşısına mürekkepli kalemle “GİRMEDİ” yazacak, cevap kağıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü ise kurşun kalemle kodlayacaktır.

5. Sınav esnasında öğrencilerin cevap kağıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmalarım sağlayacak ve kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap kağıdını alarak tutanak düzenleyecektir.

6. Sınıf oturma düzeni formunu doğru ve eksiksiz olarak dolduracaktır.

7. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, ayrıca özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin bulunması sağlanacaktır.

8. Öğrenciye ait cevap kağıdındaki, sağ alt köşede bulunan salon başkanı ve gözcünün

ettiğine dair bölüm, salon başkanı ve gözcü tarafından mürekkepli kalem ile imzalanacaktır.

9. Sınav süresi bitiminde sınavı durdurarak cevap kağıtlarını toplayacak, sınıf öğrenci listesi ile karşılaştırarak eksik olııp olmadığım ya da zarar görüp görmediğini kontrol edecektir. Sınıf öğrenci yoklama listesini, sınav evrakım teslim eden öğrenciye mürekkepli kalem ile imzalattıracaktır.

10. Cevap kağıdında öğrencinin imzasının olup olmadığım ve kitapçık türünü doğru kodlayıp kodlanmadığını kontrol edecek ve doğru kodlamayan öğrenciyi uyaracaktır.

11. Yedek sınav evrakı kullanarak sınava alınan öğrencilerin cevap kağıtları boş olarak geleceğinden bu durumda olan öğrenci bilgilerinin cevap kağıdına öğrenci tarafından doğru ve eksiksiz olarak kodlanmasını sağlayacaktır.

12. Cevap kağıtları, sınıf öğrenci listesi, tutulan tutanaklar ve benzeri sınav evrakını sınav güvenlik poşetine koyarak ağzını kapatacak ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim edecektir

13. Salonda gazete, kitap vs. okumayacak, öğrencileri bilgilendirme mahiyeti dışında konuşmayacaktır.Sınav süresince sınav salonunu terk etmeyecek ve cep telefonunu sürekli kapalı tutacaktır. Gürültü çıkaracak nitelikte topuklu ayakkabı ile sınav salonuna gelmeyecektir.

D- Engelli öğrenciler ile ilgili dikkat edilecek hususlar:

1. Sınavlarda engelli öğrencilerimizin sorun yaşamamaları için merkezde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il/ilçelerde milli eğitim müdürlükleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri müdürlükleri (RAM) ile birlikte her türlü tedbir alınacak, sınav salonlarının giriş çıkış açısından uygunluğuna ve sınav uygulamalarında engelli öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamalarına dikkat edilecektir.

2. Sınavlarda engelli öğrencilere yardımcı olmak için görevlendirilecek kodlayıcı ve okuyucu öğretmenler, öğrencinin engeline, matematik dili okumayı bilen ve yabancı diline uygun alanlardan seçilecektir.

Görevlendirilen öğretmenlerin telaffuzunun düzgün olmasına dikkat edilecektir.

3. Öğrencilerin engelleri sebebiyle sürekli kullandıkları araç-gereç, cihaz ve ilaç varsa kendilerinin getirmeleri kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir.

4. Sınavda özel hizmet almasını gerektirecek öğrencilere verilecek destek ve hizmetler için ortak sınavlar e-kılavuzunun 7.maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir.

5. İşitme engelliler okullarında öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için işaret dili bilen öğretmenler görevlendirilecek ancak bu öğretmenlerin yazılısı yapılacak ders branşında olmamalarına dikkat edilecektir.

Ayrıca; ortak sınavlara katılamayan yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir.

Sınavlarla ilgili tüm bilgiler ve duyurular http://oges.meb.gov.tr internet sayfasında sürekli olarak yayımlanacaktır. Adayların, velilerin sözü edilen internet sayfasını takip etmeleri ve anlaşılmayan durumlarda “MEB İLETİŞİM MERKEZİ-ALO 147″ hattına başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren bu sınavlarla ilgili ış ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Yusuf TEKİN 
Bakan a.
Müsteşar

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar