Menu

 

Nasıl Okul Müdürü olabilirim?

Okul müdürlüğü için artık her sene performans değerlendirmesi ve yeni atamalar yapılacak. Bu neticede öğretmenlerin en çok merak ettiği soruların başında ise okul müdürlüğü için gerekli kriterler yer almaktadır.

Okul müdür atamaları her sene yapılacak. Binlerce okul müdürü değişecekken yerine yenileri gelmeye devam edecek. Bu süreç içerisinde okul müdür olarak nasıl görev yaparım diye merak eden okuyucularımız için derlediğimiz bu haber sayfamızda size başvurular için Ahmet ÜNLÜ kaleminden tüm detayları anlatacağız.

04/09/2006 yılında göreve başladım. Şu an 8 yılı geçmiş oluyorum. Fakat başvuru yapamıyorum. Gerekçe ise aday öğretmenlik sayılmaz deniliyor. Sizin yazınız ise tam tersini söylüyor. Yazınızın kanunen bir dayanağı varsa bu dayanağı benimle paylaşmanızı istiyorum.

Ayrıca benim 1.5 yıl atanmış müdür yardımcılığım ve 2.5 yılda görevlendirme müdür yardımcılığım var. Aynı maddenin c fıkrasında 3 yıl süresinde asaleten ibaresi olmamasına rağmen burada da görevlendirme sürelerim sayılmıyor. Bakanlığa başvurdum, topu il milli eğitime attılar. Onlar ise yönetmelikte aksi bir açıklama olmamasına rağmen atanmış müdür yardımcılığı geçerli diyorlar. Kelime oyunları içinde boğulmuş durumdayım. Size göre atanma şartlarını taşıyor muyum?

Öncelikle 657 sayılı Kanun'un 'İkinci görev verilecek memurlar ve görevler' başlıklı 88'inci maddesinde; Asıl görevlerinin yanında öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevlerinin ikinci görev olarak yaptırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik'in 'Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar' başlıklı 6'ncı maddesine göre müdür olarak görevlendirileceklerde şu şartlar aranmaktadır:

1- Müdür olarak görev yapmış olmak.

2- Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

3- Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

4- Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

5- Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak.

Aday öğretmenlikte geçen süreler Müdür atamasında dikkate alınır mı?

Madde metninde geçen 'Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak' ifadesine göre aday öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınır. Çünkü, madde metninde asaleten ifadesi kullanılmış olup, asil ifadesi kullanılmamıştır. Asaleten ifadesi vekaleten yapılan görevlerle ayrım yapmak için kullanılan bir ifadedir. Özellikle MEB'de vekil öğretmenlik yaygın olarak kullanıldığı için böyle bir ayrıma gidildiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde madde metninde; adaylık dönemi hariç en az sekiz yıl görev yapmış olmak şeklinde düzenleme yapılması gerekirdi.

Ayrıca, okul müdürü ve yardımcılıkları ikinci görev olduğu için bunların yürütümünde asil veya vekil ayrımına gidilemez. Asalet veya vekalet kavramları kadrolarla alakalıdır. Bu görevlerde ise boş kadroya gerek yoktur. Kaldı ki okul müdürlüğü kadroları 190 sayılı KHK'da da yoktur ve bu görevler kadro şartı aranmaksızın ikinci görev olarak yürütülmektedir.

Yine, üst düzey görevlere yapılan atamalarda da adaylık döneminde geçirilen sürelerin dikkate alınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yazımızın kaynağı ise 657 sayılı Kanun'un geneli olup, bu kanun dikkatlice incelendiğinde ne demek istediğimiz anlaşılacaktır. Bu nedenle, MEB tarafından uygun görülmesi ve diğer şartların taşınması halinde hizmet sürenizin müdür olarak atanmanıza engel bir hal olmadığını düşünüyoruz.

Ahmet Ünlü -Yeni Şafak

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar