Menu

 

Öğretmenlere Rotasyon elzem oldu

Yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre aynı okulda 8 yılını dolduran öğretmenlere rotasyon getiriliyor. Yıl şartının 12 yıla çıkartılabileceği de konuşuluyor. Peki rotasyon doğru karar mı? Konuyla ilgili farklı bir görüş yazısı haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen rotasyonu ve eş durumu kararının arkasında durmalıdır. Yönetmelik düzenlemelerinde merkeze öğrencilerimizin eğitimi alınmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme taslağını yayınladı. Öğretmen atama ve yer değiştirme taslağına göre öğretmen atamalarında ve yer değiştirmelerinde bir dizi değişikliğe gidilecek. 

Öğretmen atama yönetmelik taslağı üzerinde yapılan tartışmalar ve MEB'e yöneltilen eleştiriler iki konu üzerinde yoğunlaşıyor. Birincisi 8 yılını dolduran öğretmenlere rotasyon , ikincisi ise eş durumu tayinleridir. 

Aslında Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinden çok öğretmen yetiştirme ve istihdamı üzerine kafa yormak ve buradan eğitim felsefesinin değişimi üzerine kafa yormak gerekiyor. 

Bugün için sendikaların ve öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığına ; sendikal refleks olarak eleştirilerini haklı bulan eğitimcilerimiz olabilir. Ancak eğitim konusunda temele öğrenciyi mi yoksa öğretmeni mi almalıyız , tartışmayı buradan başlatmalıyız. 

Milli Eğitim Bakanlığında , Bakanlığın en üst kademe yöneticileri de dahil olmak üzere eğitim camiasının birinci görevi öğrenciye hizmet vermek ve eğitim kalitemizin artırılmasına katkı sunmaktır. 
Milli Eğitim Bakanlığı son 12 yılda , Milli Personel Bakanlığına dönüşmüştür. Personel sorunlarında eğitime ve öğrencilere sıra gelmiyor. Yılda 2 defa öğretmen ataması , 2-3 kez il içi ve il dışı atama ve yine 2-3 kez özür grubu atamaları yapılıyor. Bunun yanında yönetici atamaları da işin içine girince , Milli Eğitim Bakanlığı yıl boyunca personel işlerine takılıp eğitimi es geçiyor. 

Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli olarak , Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünü yeniden yapılandırması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de iyi öğretmen yetiştirilmiyor. 

Öğretmenlerimiz üniversitelerde kısır döngü siyasetin ve okey masalarının etrafında zaman geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasında öğretmen yetiştirme konusunda bir ahenk bulunmuyor. Öğretmen adayları , öğretmenliği Üniversitelerimizde öğrenemiyor. Öğretmenliğe atandıktan sonra birkaç yıl içerisinde , öğretmenliği Milli Eğitim camiası içerisinde öğreniyor. 

Sonuç olarak ; Öğretmen yetiştirme politikamız kesinlikle yetersizdir. 

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME MODELİMİZ YOK

Şimdi öğretmen atama ve yer değiştirme konusunda eğri oturup doğru konuşalım, son 12 yılda Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen istihdamı ve yer değiştirme konusunda bir planlamamız var mı ?

Önümüzde ki 10 yıl için sınıf öğretmeni ihtiyacımız ne kadar ?  

Sınıf öğretmenlerimiz önümüzdeki 10 yılda hangi bölgelerde ne kadar çalışacak ? 

Bu planlamalar yapılıyor mu ? Asla ....

Sadece yıllık olarak ihtiyaç belirleniyor ve bütçe imkanları ölçüsünde atama ve yine norm kadroya göre yer değiştirme yapılıyor. 

Kısaca öğretmen istihdam planlamamız yok....

Şimdi Bakanlığın rotasyon uygulamasına bir göz atalım...

Milli Eğitim Bakanlığı özellikle Büyükşehir ve Merkez ilçelerde öğretmen sirkülasyonu sağlamak istiyor. Çünkü artık norm kadro doluluk oranı en az 50 ilimizde % 90 üzerine ulaşmıştır. Şimdi ülkemizde 120 bin öğretmen açığı varken , aynı zamanda 35 bin norm kadro fazlası öğretmenimiz bulunmaktadır. 

Son 12 yılda iki defa zorunlu hizmet affı çıkartılarak çok büyük hata yapılmıştır. Bunun yanında özür grubu atamalarının tamamının Doğu illerinden Batı illerine yapılması sistemi tıkamıştır. 

Öğretmenlere rotasyon konusunu masaya yatırırken , öncelikle daha önce yöneticilere yapılan rotasyon üzerinden tartışmaya girmek daha sağlıklı olacaktır. Okul müdürleri , müdür yardımcıları , müfettişler ve son olarak şube müdürlerine yapılan rotasyonda yine şimdi rotasyon karşıtı sendikalar fırtınalar kopartmış ve rotasyona kavimler göçü diyerek karşı çıkmışlardı.

Milli Eğitim içerisinde en son yapılan rotasyon uygulaması şube müdürlerine oldu. Şube müdürleri rotasyonu ile özellikle Büyükşehir ve Batı illerinin merkezlerinde yönetici profili değişti. 65 yaştan emeklilik bekleyen ve iş verimi düşmüş onlarca yönetici emekliliğini istedi. Şube müdürü rotasyonunu dava eden ve mahkeme sonucunu bekleyen yüzlerce yönetici ise rapor alarak son bir ümitle emeklilik dilekçeleri ceplerinde mahkeme kararını bekliyor. Şube müdürü rotasyonu ile yer değişikliği yapan yöneticilerin büyük çoğunluğu gitmiş olduğu yerlerde ki yönetim modeli ve çalışma hızına ayak uyduramıyor . 

Şube müdürlüğü rotasyonu ile taşra teşkilatı yönetim kademesi rahat bir nefes almıştır. 

Öğretmen rotasyonu konusuna yeniden dönecek olursa k ; Ankara , İstanbul , İzmir gibi illerimiz başta olmak üzere aynı okulda 25-30 yıldır çalışan ve 65 yaştan emekliliği bekleyen binlerce öğretmen var. Bunun yanında yıllardır kıyı kenar semtlerde görev yapan ve merkeze gelmeyi hayal eden mesleğinin en verimli çağında genç dinamik bir kadro merkez okullarda çalışabilmek için yaşlanmayı bekliyor. 

Doğu ve Güneydoğu illerimizde çakılı kalan öğretmenlerimizin durumu ise içler acısıdır. 15 - 20 yıldır Batı illerini bırakın İç Anadolu bölgesine bile tayin olamayan binlerce öğretmen bulunuyor. 

Öğretmenimiz Anakara ilinin Çankaya ilçesinde göreve başlıyor. Yada bir şekilde eş durumu ile bu ilçeye geliyor ve aynı okulda 20 - 25 yıl görev yapıyor. Yan taraftaki okulda ihtiyaç olsa görevlendirme ile diğer okula geçmeyi bile kabul etmeyen bir zihniyet oluşuyor. Örneğin Ankara Atatürk Lisesinde 30 - 35 yıldır aynı okulda görev yapan ve 65 yaştan emekliliği bekleyen onlarca öğretmen bulunuyor . Buna karşılık Haymana'da , Nallıhan'da yıllardır merkez ilçeye gelmek isteyen yüzlerce öğretmen bekliyor. 


Öğretmen Rotasyonu Elzem Olmuştur. 

Öğretmenlere öncelikle il içerisinde rotasyon elzem olmuştur. Daha sonra ise zorunlu hizmetini yapmayan öğretmenler için iller arası rotasyon getirilmelidir. 

Ankara ilinde örneklerle devam edelim , bugün Çankaya'da , Yenimahallede yüzlerce öğretmen norm kadro fazlası bir şekilde evde otururken , Bala'da , Haymana'da ve hatta merkez ilçelerde bile birçok branşta öğretmen ihtiyacı var. Ücretli öğretmenlikle gün kurtarılmaya çalışıyor. 

Anakara ilinde yaklaşık 3.000 öğretmen norm kadro fazlası olarak görev yaparken , Ankara ilinde ücretli öğretmen çalıştırmak bu sistemin sorgulanmasını gerektirir. 

Öğretmen rotasyonu 8 yılla sınırlandırılmalıdır. Bu konuda 8 yıl üzerine asla çıkılmamalıdır.

Öğretmen atama ve yer değiştirme konusunun tartışıldığı şu günlerde , Ömer DİNÇER Bey döneminde yapılmak istenen reformlara kesinlikle göz atılmalıdır. Ömer DİNÇER Bey döneminde öğretmen atama , yer değiştirme konusunda çok ciddi çalışmalar yapılmaktaydı.

Örneğin ; Aynı il ve ilçe içerisinde norm kadro öğretmen fazlasının olduğu branşta ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılamaz hükmü yeniden getirilmelidir. 

İl içi ve il dışı öğretmen ataması yılda bir kez yapılmalıdır. 

Öğretmenlerin eş durumu konusu bir kurala bağlanmalı ve her gün eylem yapılsa bu kuraldan vazgeçilmemelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerimizde öğretmen tutamıyor. Her yıl neredeyse 40 - 50 bin öğretmenimizin % 90'ı bu bölgelere atanmasına rağmen , bu öğretmenlerimizin bölgede kalma süresi ortalama 1,5 yıl olarak hesaplanıyor. Şöyle ki , Hakkari ilinde aynı öğretmenle ilkokulu bitiren öğrenci yüzdesi çıkarılacak olsa bu oran yüzde 10 geçmez. Bir ilkokul öğrencisinin bu bölgelerde 4 yılı 3-4 öğretmenle bitirdiği gözlemlenecektir. 
Öğretmen yer değiştirme yönetmeliğinde özür grubuna eklenen 3 yıl kalma şartı ve öğretmen eşlerin ihtiyaç duyulan illerde birleştirme yöntemi bir yıl içerisinde iflas edecektir. 
Eş durumu düzenlemelerinde Ömer DİNÇER Bey, özür grubu atamalarından il emrini kaldırıp , norm kadroyu göz önüne alarak yılda bir defa özür grubu atamasını yapmak istedi. Ancak Sayın DİNÇER'in , eş durumu atamalarında bir normu yerleştirmek için diretmesi fayda etmedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN KANUNUNU ÇIKARMALIDIR.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimize özel bir kanun çıkarmalıdır. Öğretmenlerimizi 657 sayılı devlet memurları dışına alarak özel bir kanuna tabii tutmalıdır. 

Bu kanunda öğretmenlerin çalışma süreleri ve bölgeleri açıkça belirlenmelidir. 

Bir hakim, bir savcı , bir doktorun hangi bölgede kaç yıl çalışacağı bellidir. Nerede göreve başlayıp nerede emekli olabileceği üç aşağı beş yukarı bellidir. Ancak öğretmenlerimizin nerede göreve başlayacağı nerede emekli olabileceği belli değildir. Bir öğretmenimiz Çankaya'da göreve başlayıp burada emekli olabileceği gibi diğer öğretmenimiz Hakkari de göreve başlayıp , 25 yıl aynı bölgede zorunlu olarak kalabilmektedir. 

Öğretmenlerimizin hizmet bölgeleri yeniden belirlenmelidir. Bir öğretmen göreve başladığı yıldan emekli olana kadar en az 3 hizmet bölgesinde çalışmalıdır. Özür grubu konusunda diğer Bakanlıklarla da işbirliği yapılarak , öğretmen eşlerinin çalıştığı kurumlarda öğretmen eşe tabii olabilmelidir. 

NABİ AVCI VE YUSUF TEKİN DEVRİM YAPMIŞTIR

Öğretmen rotasyonu üzerinden Bakanlığı ve özellikle Müsteşar Yusuf TEKİN Bey'i eleştiren zihniyet , kendi üzerine düşen muhalefet görevini yerine getirmektedir. Öğretmen rotasyonuna karşıyız diyen zihniyet ne eğitim sistemini nede öğrencileri düşünüyor ? Sadece muhalefet görevini yapıyorlar ve tabanının gazını alıyorlar. 

Nabi Hoca ve Müsteşar Bey , Milli Eğitim Bakanlığı tarihinin en köklü değişimini gerçekleştirmektedir. 

Taşra teşkilatının üst düzey yöneticilerinin neredeyse tamamını değiştiren , okul yöneticilerinin yüzde 50'sinden fazlasını değiştiren Bakan Bey ve Müsteşar Bey , yönetici vesayetini yıkmıştır. Taşra teşkilatının yönetim felsefesini değiştirerek bir devrim gerçekleştirmiş. 

Şimdi sıra Öğretmen atama ve yer değiştirme modelinin değiştirilmesindedir. 

Bakan Bey ve Müsteşar Bey bu konuda yürekli olmalı ve kararlarının arkasında dimdik durmalıdır. 

Özellikle siyasi kaygı üzerinden yapılacak tehdit ve şantajlara asla kulak asmamalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce tüm okul müdürleri ve müdür yardımcıları da görevden alınırken aynı tehditler ve muhalif sesler yükselmişti. 

Öğretmen atama ve yer değiştirmeleri konusunda mevcut taslak ortak akılla revize edilebilir. 

Ancak ; Öğretmenlere rotasyon konusunda Bakanlık doğru yoldadır ve bu kararının ardında durmalıdır. 

Eş durumu atamalarında Bakanlık doğru yoldadır ve kararının arkasında durmalıdır.

Öğretmenlerin ilk atamadan sonra zorunlu hizmeti konusunda düzenlemeler daha titiz bir çalışma ile paydaşlarında görüşü alınarak ; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki öğretmen ihtiyacını çözecek şekilde yeniden gözden geçirilmelidir. 

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar