Menu

 

Öğretmenlere rotasyon nasıl uygulanacak?

MEB, Atama ve Yer Değiştirme Taslağını bu gün yayınladı.

Taslakta,Öğretmenlere rotasyonun nasıl uygulanacak? sorusunun cevabı 35.MADDE'de verildi.

Taslakta öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan öğretmenlere ROTASYON'un kaç yıl olacağı yer aldı.Eğer taslakta bu madde bu şekilde geçerse öğretmenlere ROTASYON 8 YIL OLARAK UYGULANACAK.

Öğretmenlere Rotasyon,Madde-35 de "Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi " başlığı ile şu şekilde yer aldı:

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi 

MADDE 35- (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz yıl görev yapabilir. Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına resen yapılır. 

(2) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık görev süresini ders yılının dışında tamamlayan öğretmenlerin atamaları, sekiz yıllık görev süresini doldurdukları tarihi takip eden ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır. 

(3) Kadrolarının bulunduğu il içindeki eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir. 

(4) Sekiz yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere, yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilir. 

(5) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı sekiz yıllık görev süresinin hesabında dikkate alınır. 

(6) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı öğrencilerle devam etmeleri şartıyla 4'üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır. 

(7) Bu maddeye göre yapılacak atamalarda, öğretmenlere en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir. 

(8) Duyuruda; alanlar itibarıyla boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir. 

2014 MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağı 

 

Son DüzenlenmePazartesi, 20 Ekim 2014 18:07
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar