Menu

 

Öğretmenler, günlerinin boşaltılmasını nasıl talep eder?

Öğretmenler haftanın mevcut tüm ders saatlerini doldurmuyorsa boş gün talebinde bulunabilir.

İşte bunun yolları...

Öğretmenler haftanın mevcut tüm ders saatlerini doldurmuyorsa boş gün talebinde bulunabilir. Eğer okulda başka öğretmenlerin idareler tarafından günleri boşaltılıyor da başka bir öğretmenin ki boşaltılmıyorsa bunun eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu belirterek resmi başvurusuna geçmelidir.

Özellikle birçok öğretmenden gelen şikayetler, ders saatleri az olmasına karşın derslerinin tüm haftaya dağıtıldığı yönünde oluyor. Öğretmenlere ders saatleri ile doğru orantılı olacak şekilde ders programlarının hazırlandığı ve boş günleri oluşturulmasına rağmen kendilerine özellikle tüm haftaya derslerini yayıldığı yönünde öğretmenler zaman zaman mağdur edilmekte. 

Hatta birçok idareci istediğimiz gibi ders programını hazırlarız diye öğretmenlere karşı tavır takınmakta, etiksiz davranarak çifte standart uygulamalar yapmakta. Ast-üst ilişkisinde memurlar arasında ayrımcı hareketler hukuken de artık mobbing’in bile temeli sayılıyor. Okul yöneticilerinin idari tasarrufunu tüm ast çalışma arkadaşları için adil kullanmak zorundadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 20. Madde 1. Fıkrasında “Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesinde bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.” İfadesinden de görüleceği üzere derslerin dağıtımında öğretmenlerin alanlarındaki ve girebileceği diğer alanlardaki dersler dengeli olarak dağıtılması gözetilmektedir. 

Yani her okul müdürü okuldaki öğretmenlere dersleri dağıtırken dengeli dağıtmakla yükümlüdür. Öncelikle her öğretmenin kendi alanında gireceği dersleri daha sonra da öğretmenin girebileceği diğer alan derslerini dağıtması gerekiyor. Bu dersleri dengeli dağıtırken müdürün düşüncesi aylık karşılığı okutması gereken ders saatlerini dolduracak şekilde planlamaları gerekir ve varsa zorunlu gireceği ekdersleri de gözetip planını yapması gerekir ve bu plan yine dengeli ve eşitlik ilkesine göre yapılması gerekir.

Sorun okul müdürüyle iletişim dahilinde çözülmezse, resmi dilekçe ile bir örneği saklanarak okul müdürüne başvurulmalı ve çözüm süreci özlük hakları tam bilerek işletilmelidir.

Memurhaber.com

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar