Menu

 

MEB Eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları sık sorulan sorular

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME-TAKVİYE KURSLARI YÖNERGESİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1-Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.

Örnek:

a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir.

2-Öğretmenler ve kurs merkezi yöneticileri ücretlerini neye göre alacaklar?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında kurs saatlerine göre gündüz veya gece katsayısı ücretinden ödenecektir

3-Kurslardan herhangi bir ücret alınacak mı?

Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrencilerimizden herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

4-Kurslarda hangi sınıflardaki öğrenciler faydalanacaktır?

Resmi ortaokul, imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. sınıfa devam eden öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarına devam eden ve mezun olan öğrenciler kurslardan faydalanacaktır.

5-Halk eğitimi merkezlerinde hangi kurslar verilecektir?

Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara kurs açacaklardır. (Yönerge 5/2 maddesi) Her kademedeki ara sınıflara ve ortaokullara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılmayacaktır

6-Kurslar hangi derslerden açılacak?

Ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

7-Ders içerikleri nasıl oluşturulacaktır?

Ders konuları, derslerin kazanımları dikkate alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konuların pekiştirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması şeklinde olacaktır.

8-Kurs merkezi nasıl belirlenecektir?

Fiziki altyapısı, ulaşım imkanları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri milli eğitim müdürlüğünce kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak açılabilecektir.

9-Kurs merkezinin yetersiz olması durumunda ek merkez açılabilecek mi?

Kurslara talebin fazla olması ve kurs merkezlerinin yetersiz olması durumunda resmi ilkokulların derslikleri veya şartları uygun olan diğer kurumlardan da kurs merkezi olarakfaydalanılabilecektir.

10-Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl seçilecektir?

Milli eğitim müdürlüklerine kurslarda görev almak için müracaat eden öğretmenler Komisyon tarafından görevlendirilecektir. Görevlendirmelerde aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir.

a)Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hakim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler,

b)Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu,

c)Branşında girdiği derslerdeki E-Okul "Öğretmen Başarı Grafiği",

d)Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları,

e)Alanında yüksek lisans yapanlar,

f)Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda hizmetiçi programları tamamlayanlar,

g)Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir.

11-Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Örneğin dönemlik 80 saat olarak açılan matematik kursundan bir dönemde toplam 8 saat derse devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde herhangi bir okulda açılan matematik kursuna katılamaz. Devamsız öğrencilerin durumu SMS yoluyla velilere duyurulacaktır.

12-İlkokullarda kurslar açılacak mı?

Kurslar ilkokul öğrencileri için açılmayacaktır.

13-Kurslar hangi gün ve saatte açılacak?

Öncelikle hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında ve yarıyıl tatillerinde açılacaktır (İhtiyaç halinde yaz tatilinde de açılabilecektir).

Dönemlik olarak açılması halinde:

Ekim-Şubat; Mart-Haziran ayları arasında bir dersten en az 36 saat

Yıllık olarak açılması halinde:

Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat olacaktır.

Kurslar günlük saat 22:00' a kadar devam edebilecektir.

Hafta sonu kursları en fazla 8+ 8 saat olacaktır.

14-Sınıf mevcutları kaç öğrenci/kursiyerden oluşacak?

Bir dersten 10 öğrencinin müracaatıyla kurs açılacak sınıf mevcutları 10-20 öğrenci olacaktır. Zorunlu hallerde sınıf mevcudu 25 olabilecektir.

15-Öğretmen sayısının yetersiz olduğu kurslar için dışarıdan öğretmen görevlendirilecek mi?

Kurs verecek öğretmenin bulunmadığı durumlarda ek ders karşılığı dışarıdan öğretmen görevlendirilebilecektir.

16-Bir dersten birden fazla kurs açılması durumunda öğrenciler/kursiyerlerin seviye gruplarına göre sınıflar oluşturulacak mı?

Kurs dönemi başlangıcında öğrencilerin o dersle ilgili seviye ve hazır bulunuşlukları dikkate alınarak seviye grupları oluşturulabilecektir.

 

Öğretmenler hafta sonu-yetiştirme kurslarından 800 TL ücret alabilecekler

MEB Yetiştirme kursu talep formu

MEB Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

 

 

 

Son DüzenlenmeCumartesi, 27 Eylül 2014 13:02
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar