Menu

 

Lise İngilizce Dersi Taslak Öğretim Programı

Lise-Ortaöğretimde Yabancı Dil Öğretimini Geliştirmek Amacıyla Hazırlanan "Ortaöğretim İngilizce Dersi Taslak Öğretim Programı" Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Web Sayfasında Tüm Paydaşların Görüş ve Önerilerine Açıldı

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile bireylerin, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarındaki değişmeler öğretim programlarının da belirli aralıklarla gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Programların gözden geçirilmesi döngüsünün, uluslararası uygulamalar incelendiğinde ortalama 7-8 yıl gibi bir süreye indiği görülmektedir. Ülkemizde 1968 programı olarak bilinen öğretim programları uzun süre uygulamada kalmıştır. 1968 programı sonrası ilk köklü program değişikliği 2005 yılında gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında gerçekleştirilen program değişiklikleri eğitim sisteminde katı bir davranışçı anlayıştan, yapılandırmacı, daha demokratik, öğrencilere daha fazla tercihlerin sunulduğu, öğretmenlere de daha fazla esneklik sağlayan bir anlayışa doğru zihinsel bir dönüşümün başlangıcını oluşturmuştur. Bu zihinsel dönüşümü destekleyecek ve sürekli geliştirecek program güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

Program güncelleme çalışmaları kapsamında seçmeli dersler için öğretim programları hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. Seçmeli dersler için program çalışmaları ile eş zamanlı olarak, 2012 yılında ilköğretim ve ortaöğretimde zorunlu derslerin programlarının güncellenmesi çalışmaları da başlatılmıştır. Zorunlu derslerin öğretim programları 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinin önkoşulu olan temel bilgi, beceri, yetkinlik ve değerlerin kazandırılmasını sağlayacak şekilde gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında aşağıdaki derslerin öğretim programları güncellenerek 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulmuştur.

İlköğretim Kurumları İngilizce (2-8. sınıflar)

İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri (3-8. sınıflar)

Ortaokul Matematik (5-8. sınıflar)

Ortaöğretim Matematik (9-12. sınıflar)

Ortaöğretim Fizik (9-12. sınıflar)

Ortaöğretim Kimya (9-12. sınıflar)

Ortaöğretim Biyoloji (9-12. sınıflar)

Temel bilgi, beceri, yetkinlik ve değerleri kazandıracak diğer zorunlu derslerin öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları ise devam etmektedir. Bu derslerden öncelikli olarak program güncelleme çalışmaları tamamlanması ve 2015-2016 Öğretim Yılında kademeli olarak uygulamaya geçilmesi planlanan dersler şunlardır:

İlköğretim Kurumları Türkçe (1-8. sınıflar)

İlkokul Matematik (1-4. sınıflar)

İlkokul Hayat Bilgisi (1-3. sınıflar)

Ortaöğretim İngilizce (9-12. sınıflar)

Ortaöğretim Dil ve Anlatım (9-12. sınıflar)

Ortaöğretim Türk Edebiyatı (9-12. sınıflar)

Ortaöğretim Tarih (9-12. sınıflar)

Ortaöğretim Coğrafya (9-12. sınıflar)

Bakanlığımız, öğretim programlarının güncellenmesinde katılımın sağlanmasına önem vermekte, çalışmalara akademisyenlerin, öğretmenlerin ve programı güncellenen dersin niteliğine göre çeşitli paydaşların katılımını sağlamaktadır. Bu kapsamda 2012 yılında güncellenen program çalışmalarında görev alan öğretmen ve uzmanlara ilave olarak, çeşitli çalıştaylar düzenlenerek, daha geniş gruplarda paylaşıma açılmıştır. Yine bu kapsamda taslak programlar ilk defa ders kitabı yazarları ile tartışılarak, yazarların da eleştiri, görüş ve önerileri alınmıştır.

Program güncelleme çalışmalarında katılımın daha geniş bir tabana yayılmasını sağlamak ve öğrencilerimizin daha iyi öğrenebilmesini destekleyecek bir öğretim programı oluşturabilmek amacıyla, güncellenen Ortaöğretim İngilizce Dersi Taslak Öğretim Programı 15 gün süre ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında (ttkb.meb.gov.tr) görüş ve önerilere açılmıştır. Taslak program üzerinde görüş belirtmek, öneri sunmak ya da eleştirileri ile katkı sağlamak isteyen herkes bireysel olarak görüşlerini yazabilir. Ayrıca hiçbir sınırlama olmaksızın, tüm kurum ve kuruluşlar kurumsal olarak görüş ve öneri bildirebilirler. Taslak programın askıda kaldığı 15 günlük süre içinde alacağımız görüş ve öneriler değerlendirilerek, taslak öğretim programı gözden geçirilecek ve taslak öğretim programına son şekli verilecektir. Bu uygulamayı ilk olarak Ortaöğretim İngilizce (9-12. Sınıflar) Dersi Taslak Öğretim Programı ile başlatıyoruz.

Ortaöğretim İngilizce (9-12. Sınıflar) Dersi Taslak Öğretim Programı ile ilgili görüş ve öneri sunmak isteyen başta öğretmenler olmak üzere, akademisyen, uzman, öğrenci, veli ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini aşağıdaki link üzerinden veya ilave dosya sunmak istemeleri halinde e-posta ile 10 Ekim 2014 Cuma günü saat 18:00'a kadar Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. göndermelerini bekliyoruz.

Özellikle öğretmenlerimizin ve yabancı dil eğitimcilerinin görüş ve önerileriyle ülkemizde yabancı dil öğrenmenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, görüş ve önerileri ile katkı sağlayacak tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Ortaöğretim İngilizce Dersi Taslak Öğretim Programı (PDF İNDİRİN)

 

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar