Menu

 

Lise yönetmeliğinde öne çıkan değişiklikler

       Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile bir çok değişiklik yapıldı.

DEĞİŞİKLİKTE ÖNE ÇIKANLAR:

- (Nakil) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması hâlinde puan üstünlüğüne göre yapılır.
(YÖNETMELİK MADDESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLA)

- Sınıfın çoğunluğunun başarısız olduğu sınav, tekrarlanmayacak ancak; Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılacaktır.

- Seçmeli ders en az 12 öğrenci yerine 10 öğrencinin talebi doğrultusunda açılabilecektir.

- Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanmayacak, madde metni yürürlükten kalkmıştır.

- Devamsızlık bildirimleri, devamsızlığın 5 inci, 20 ncive 40 ıncı günlerinde tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

- Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılacaktır.

- Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere yapılcaktır.

- Sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenlerin puan hanesine “G” , kopya çekenler için puan hanesine “K” olarak belirtilecek ve aritmetik ortalamaya dâhil edilecektir.

- Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilecek. Bunlardan birisi performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilecektir.

- Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılacaktır.

- Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, okulun açık olduğu sürede bir günden beş güne kadar okul binası, eklentileri ve işletmelerde yapılan her türlü eğitim ve öğretim etkinlikleri ile staj çalışmalarına katılamayacaklar. Bu süre özürlü devamsızlıktan sayılacaktır.

MEB Ortaöğretim Kurumları - Lise Yönetmeliği 13 Eylül 2014 (İNDİRİN) (PDF)

Yönetmelikte yapılan değişiklikler Yönetmelik metni üzerinde renklendirilerek gösterildi. Kırmızı ve üstü çizili olan metinler yürürlükten kaldırılanları, mavi renkteki metinler ise yönetmeliğin değişen yeni şeklini göstermektedir.

Son DüzenlenmePazar, 21 Eylül 2014 04:24
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar