Menu

 

Liselerde geç kalan öğrenciler yandı!

Liselerde yönetmelik değişikliği ile geç gelme süresi ilk ders saatiyle sınırlandırıldı

Liselerin hazırlık, 9’uncu sınıflarındaki açık kontenjanlara, eylül ayı sonuna kadar puan üstünlüğü esasına göre nakil ve geçişler bakanlıkça yapılacak. Böylece taban puan uygulaması kaldırıldı. Yazılı sınavlardan sonra başarısız öğrenciler için yapılan sınav tekrarı, dönem sonlarında yapılacak ek bir sınava dönüştürüldü. Ortaöğretim kurumlarında dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadan az olamayacak. Seçmeli bir ders, 10 öğrenciyle açılabilecek. Ders seçimi mayıs ayının ikinci haftasından ders kesimine kadar yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ortaöğretime ilişkin yapılan düzenlemeler doğrultusunda 7 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin değişen ve gelişen şartlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yönetmelik değişikliği, bakanlık birimlerinin ve 81 il milli eğitim müdürlüğünün görüş ve önerileri, ALO 147, BİMER ve Bilgi Edinme Sistemi üzerinden alınan talep, şikayet ve görüşler, uygulamaya yönelik bakanlık birimlerince yapılan talimat ve açıklamalar, ilgili okul yöneticileri ile yapılan seminer çalışmalarından alınan bildirimler ile katılımcıların görüş ve önerileri alınarak hazırlandı.

Liselerde yapılan değişiklikler şöyle:

- Yapılan düzenleme ile örgün ortaöğretim kurumlarında dersler arası dinlenme süresinin 10 dakikadan az olamayacak. Bu şekilde öğrencilerin dinlemelerine daha fazla zaman ayrıldı.

– Ders seçiminin mayıs ayının ikinci haftasından ders kesimine kadar yapılabilmesine imkan verildi. Böylece, ders seçim süresi öne çekilerek yeni eğitim ve öğretim yılının bütün yönleriyle planlanması kolaylaştırıldı.

– İmamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, Kur’an kursu öğreticiliği ve benzeri mesleki uygulamaya yönelik eğitimler ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülmesine imkan verildi.

– Seçmeli bir ders 10 öğrenciyle açılabilecek, daha az talep olursa açılamayan derslerle ilgili milli eğitim müdürlükleri karar verecek. Bu şekilde ders seçiminde öğrenci taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlandı.

– 12 yıllık zorunlu eğitim gereği tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğrenciler Bakanlıkça resen bir okula yerleştirilecek. Bu konuda adresleri ve okulların kontenjan durumu dikkate alınacak.

– Açık öğretim liseleriyle örgün ortaöğretim kurumları arasında karşılıklı yapılacak nakil ve geçişlere açıklık getirildi. Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, okulların kontenjan durumları dikkate alınarak ortaöğretim kurumlarına dengeli bir şekilde yerleştirilmesine imkan verildi. Her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenleme yapıldı.

Komisyonca yerleştirilecek öğrenciler

- Herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmamak ve kayıt şartlarını taşımaları kaydıyla 12 yıllık zorunlu eğitim gereği önceki yıllarda 8. sınıfı bitiren öğrencilerin komisyon marifetiyle yerleştirilmelerine imkan verildi.

– Anne veya babası ölen, hakkında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, ikameti geçici olarak değiştirilen çocuklar ile şehit veya gazi çocukları gibi istisnai öğrencilerin komisyon marifetiyle yerleştirilmelerine de imkan sağlandı.

Yabancı uyruklu öğrenciler uygun okullara yerleştirilecek

- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılan düzenlemeyle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program açılması için gereken 12 öğrenci sayısı 10’a çekildi. 10’dan az öğrenci olması durumunda açılacak programlar için milli eğitim müdürlüklerince taşımalı eğitim sağlanacak.

– Örgün ortaöğretimde puansız öğrenci alan ortaöğretim kurumu kalmaması nedeniyle yabancı uyruklu öğrenciler komisyon marifetiyle uygun okullara yerleştirilecek.

– Ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıfını doğrudan geçenlerden, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında öğrenim görmek isteyenlerin başvurusu için gerekli olan yılsonu başarı puanının en az 55 olma şartı aranacak.

– Başvuru ve yerleştirme işlemleri e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Alana ve dal yerleştirmeleri

- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9’uncu, dal seçimi ise 10’uncu sınıfın sonunda yapılacak.

– Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 40’ı ile 9 ‘uncu sınıf yılsonu başarı puanının yüzde 60’ı toplanarak belirlenecek ve yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınacak.

– Dala yerleştirme işlemleri de 10’uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılacak.

– Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dahil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekecek. Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması şartı aranacak. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanacak.

– Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar, istemeleri halinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt yaptırabilecek.

Geç gelme süresi ilk ders saatiyle sınırlandırıldı

Öğrencilerin okula düzenli devamının sağlanması amacıyla geç gelme süresi birinci ders saati ile sınırlandırıldı. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılacak. Yazılı devamsızlık bildirimleri; devamsızlığın 5, 20 ve 40’ıncı günlerinde yapılacak olup, öğrencilerin okula devamının sağlanması istenecek.

– Sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin devamsızlık süreleri yeniden belirlendi. Üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar ile kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.

– Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki programlar ile alan/dallara geçiş esasları düzenlenirken, silahlı kuvvetler bando hazırlama okullarından güzel sanatlar liselerine nakil ve geçişe imkan verildi.

Nakiller dönemin son üç haftasında yapılmayacak

- Birinci ve ikinci dönemin son üç haftasında nakil ve geçiş yapılmayacağı hükmü getirildi. Bu şekilde dönem sonlarında yaşanan nakil ve geçişlere dayalı tereddüt ve sıkıntıların giderilmesi amaçlandı.

– Belli okullara olan talep ve yığılmayı önlemek, dengeli yerleştirmeyi sağlamak için istisnai durumlara bağlı nakillerde kontenjan üst sınırı şube bazında fen, sosyal bilimler liselerinde 36’yı, diğer okul türlerinde ise 40’ı geçemeyeceği hükme bağlandı. Böylece, nakil ve geçişlerdeki yığılma, tereddüt ve sıkıntıları gidermek amacıyla bu kapsamdaki iş ve işlemler haftalık hale dönüştürüldü.

Yerleştirme işlemleri

- Geçmiş yıllarda birden fazla yapılan tercih ve yerleştirme işlemlerinin bire indirilmesi nedeniyle okulların hazırlık, 9. sınıflarındaki açık kontenjanlara, eylül ayı sonuna kadar puan üstünlüğü esasına göre nakil ve geçişler bakanlıkça yapılacak. Bu şekilde taban puan uygulaması kaldırıldı.

– Okulların hazırlık, 9’uncu sınıflarındaki açık kontenjanlara eylül ayı sonuna kadar her haftanın ilk dört günü başvuru, cuma günleri ise değerlendirme ve puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

– Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin açık kontenjan bulunması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarında kayıtlı öğrencilerden yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmek isteyenlere kasım ayının son haftasında yetenek sınavı ile yeni bir imkan verildi.

– Böylece güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin açık kontenjanlarının doldurulması ve yetenekli öğrencilere bu okullarda öğrenim görme imkanı sağlandı.

Sorumluluk sınavı

- Yazılı sınavla değerlendirme sayısı üçten ikiye indirildi. Performans ve uygulamaya dayalı değerlendirmeye daha fazla imkan vermek amaçlandı.

– Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında özellikle 12. sınıf öğrencileri haftada üç gün uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde gördüklerinden, tüm öğrencilerin aynı gün okulda bulunması mümkün olmadığından “mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz” hükmü getirildi.

– Yazılı sınavlardan sonra başarısız öğrenciler için yapılan sınav tekrarı dönem sonlarında yapılacak ek bir sınava dönüştürüldü.

– Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılacak.

– Kasım ve nisan aylarında yapılan sorumluluk sınavları, dönem başlarına alındı. Böylece özellikle son sınıf öğrencilerinin daha erken mezun olabilmelerine imkan sağlandı. Sınavların daha sağlıklı ve güvenli yapılması amacıyla öğretmen sayısı ikiye çıkarıldı.

Sınav sonuçlarına veli itirazda bulunabilecek

– Öğrencinin talebi halinde sınav evrakı ders öğretmeni veya öğretmenleri ve öğrenciyle birlikte bir kez daha incelenebilecek, isterse öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde itirazda bulunabilecek. Oluşturulacak komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenerek veliye bildirilecek.

– Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılacak.

– Ortaöğretim kurumlarında her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilecek. Bunlardan biri yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilecek ve zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilecek. Böylece performans çalışmalarına ve değerlendirilmesine açıklık getirildi.

– Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumu kalmadığı için 2 yıl üst üste hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfına kayıtları yapılacak.

– Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9. sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrenciler birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden dönemin ilk haftası yerine, ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınacak.

İbadet için uygun mekan ayrılacak

– Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından denizcilik, otelcilik, konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri gibi yoğunlaştırılmış eğitim yapılan alanlarda, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa başta olmak üzere birçok ilde yıl boyu aktif olarak faaliyet gösteren otel işletmelerine turizm sezonu ile ilişkilendirmeden de öğrenci gönderilebilecek.

– Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık alanı mezunlarının diploma tescil işlemlerinin il sağlık müdürlüklerine devredilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

– Çeşitli nedenlerle öğretmenin bulunamadığı ders saatlerinin rehber öğretmenlerce etkin ve verimli kullanılması sağlanarak grup rehberlik çalışmalarına imkan verildi.

– İstemeleri halinde, asker öğretmen ve rehber öğretmenler belletici öğretmen olarak görev alabilecek.

– Okulda, ibadet ihtiyacı için doğal aydınlatmalı uygun mekan ayrılacağı hükmü getirildi. Böylece ibadetin özüne uygun mekanın tahsis edilmesine imkan sağlandı.

Özel yetenekliler için “destek eğitim odası”

- Özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası ve eğitim bölgelerinde yetenek atölyeleri açılacak.

– Okul ve işletmelerde staj yapan öğrencilerin staj değerlendirme ölçütleri yeniden belirlendi ve değerlendirme görevi komisyona verildi.

– Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, okulun açık olduğu sürede 1 günden 5 güne kadar okul binası, eklentileri ve işletmelerde yapılan her türlü eğitim ve öğretim etkinlikleri ile staj çalışmalarına katılamayacak. Bu süre, özürlü devamsızlıktan sayılacak. Böylece okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasının uygulanma şekil ve süresiyle ilgili tereddütler giderildi.

Öğrenci geçişleri

Sivil havacılık ve denizcilik alanlarında yetkili kurumlara lisans başvurusu yapılabilmesi için uluslararası sözleşmelere uygun yeterliliklerin kazandırılması ve bunun belgelendirilmesi gerektiği hususunda yeni bir düzenleme yapıldı.

– Mesleki ve teknik eğitime bağlı okullarda hemşirelik alanında yapılan yaz uygulaması, hemşirelik alanının sağlık alanına dönüştürülmesinden dolayı kaldırıldığından yerine staj ibaresi getirildi.

– Ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılmasına yönelik yeni yapılanma sonucunda sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumları kademeli olarak sınavla öğrenci alan okullara dönüştüğünden, mevcut öğrencilerin haklarının korunması, açık öğretim liselerinden sınavsız öğrenci alan okulların ara sınıflarına öğrenci geçişine ek madde ile imkan sağlandı.

HÜRRİYET

Son DüzenlenmeCumartesi, 13 Eylül 2014 13:17
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar