Menu

 

2014-2015 İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi

İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesinde değişiklik yapıldı.

Değişikliğin tarihi: 04.09.2014 Sayı:86

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 21/08/2014 tarihli ve 45123216/121.01/3488466 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 07/06/2013 tarihli ve 51 sayılı kararıyla kabul edilen İmam Hatip Ortaokulu 

Haftalık Ders Çizelgesinde, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 5, 6 ve 7. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere aşağıdaki çizelgede olduğu gibi değişiklik yapıldı.

ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.Dersin kaç saat alınabileceği ise tabloda parantez içerisindeki rakamlarla ifade edilmiştir. Örneğin, zorunlu ders olan Arapçanın yanında seçmeli yabancı dil dersi olarak Arapçanın seçilmesi durumunda bu ders 2 saat veya 1 saat olarak alınabilecektir.

2. Seçilen derslerin ders saatleri, öğretim programlarında belirtilen ders saatlerinden az olması durumunda, öğretim programlarında zümre öğretmenler kurulunca uyarlamalar yapılabilir.

3. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları, modüler bir yapıda oluşturulmuştur. Öğrenciler birden fazla sınıfta seçilebilecek dersleri, seçeceği dersin okutulabileceği herhangi bir sınıfta bir kez seçebileceği gibi, birden fazla sınıf seviyesinde veya seçebileceği tüm sınıf seviyelerinde sürekli olarak seçebilir. Okulun imkân ve  şartlarına bağlı olarak farklı sınıf düzeylerinde fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanabilir. Örneğin; bir öğrenci seçmeli yabancı dil dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyor ve bu derste henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır.

4. Beşinci sınıfta Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an‐ı Kerim, Arapça, Hz. Muhammed’in Hayatı ve temel dinî bilgiler derslerini (29 ders saati) almak kaydıyla, imkân ve  şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı ve zorunlu ders saatine ilave olarak haftada 7 ders saatine kadar yabancı dil veya Kur’an‐ı Kerim dersi verilebilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş  ve uygulanmakta olan yabancı dil ve Kur’an‐ı Kerim dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.

5. İsteyen okullarda haftada dokuz (9) ders saatine kadar okul ve çevrenin  şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.

2014-2015 İmam Hatip Ortaokulu 5.6.ve 7.Sınıflar Ders Çizelgesi

 

Son DüzenlenmeSalı, 09 Eylül 2014 16:26
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar