Menu

 

Okul sütlerini, personel ve öğretmenler taşımayacak

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 66621367/813.99/19411 02/01/2014

Konu: Okul Sütü Programı Tedbirler

.................................. VALİLİĞİNE

 

(II Milli Eğitim Müdürlüğü)

 

İlgi: a) 17.08.2013 tarih ve 2013/28738 sayılı Okul Sütü Programı Uygulama Esasları

Hakkında Bakanlar Kurulu Karan

b) 19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/58 sayılı

Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 27/12/2013 tarih ve

66621367/813.99/4043735 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı, ilgi (a) Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve ilgi (b) Uygulama Tebliği doğrultusunda, ülke genelinde, resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine 2013 -2014 eğitim öğretim yılının ikinci yansından itibaren 2 eğitim öğretim yılı süresince, haftada 3 gün (pazartesi, çarşamba, cuma) uygulanacaktır.

Okul Sütü Programı uygulaması boyunca; Valiliğinizce aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

1- Okul Sütü Programınm iş ve işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi ve anlık takibi için Bakanlığımızca hazırlanmış olan Okul Sütü Modülüne yönelik olarak ilgi (c) yazıda belirtildiği üzere uzaktan eğitim verilecektir. Eğitime, iliniz merkez ve ilçelerinde yapılacak plan doğrultusunda, Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığına bildirilen II Okul Sütü Komisyonu üyeleri, İlçe Okul Sütü Komisyonu ve okullardaki Okul Sütü Komisyonlannda görevli personel ile II ve İlçe MEBBİS yetkilileri ve geçen yıl Ankara'da eğitim almış olan Okul Sütü Programı eğiticilerinden istekli olanlar katılacaktır. Anılan uzaktan eğitim, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği bir salonda organize edilecektir. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri en geç 7 Ocak 2014 saat 13.45'de

http://konferans.meb.gov.tr/okulsutu adresine misafir olarak giriş yapacaklardır. Misafir girişi sırasında kullanıcı adı kısmına il Adı/İlçe Adı yazılarak bağlanılacak (örnek: Denizli / Tavas İlçe Mem.) ve saat 13:45 den sonra girişler kapatılacaktır.

2- Okul Sütü Modülü uzaktan eğitimine katılmamış olan tüm ilkokul ve anaokulu müdür ve yardımcılan ile istekli sınıf öğretmenlerinin de www.tegm.meb.gov.tr web sayfamıza yerleştirilecek olan Okul Sütü Modülü video eğitimini izlemeleri sağlanacaktır.

3- İl Okul Sütü Komisyonu, Programdan yararlanacak her okulun depolarını acilen incelemeye banlayarak gerekli tedbirleri alacak ve sütlerin depolanmasına yönelik ayrılan mekanların uygun olup olmadığma dair tutanak düzenleyecektir. Sütlerin oda sıcaklığında muhafaza edilmesine , güneş ışığına maruz bırakılmadan saklanmasına dikkat edilecektir. Bakanlığımız yetkilileri ve II Okul Sütü Komisyonu üyeleri, Okul Sütü Programı boyunca ilgili okullara ziyaretlerde bulunacaktır.

4- Okul sütü, okul idaresince uygun görülen depolara, yükleniciler tarafından ürüne zarar vermeyecek şekilde taşınarak istiflenecektir. Okul personeli ve öğrencilere taşıma işlemi yaptırılmayacaktır.

5- Eğer sütler, okullara teslimden önce, ambalajlan hasarlı ise teslim alınmayacaktır. Teslim alınan sütlerde depolama şartlarından kaynaklanan ve analiz gerektiren durumlarda, sütler bir tutanakla tespit edilip II Okul Sütü Komisyonuna bildirilecek; İl/Ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim edilecektir.

6- II Okul Sütü Komisyonu ,Okul Sütü Programı uygulanacak olan okullarda açılan süt kutulan ve atıklarına ilişkin tedbirleri önceden alacaktır.

7- Süt dağıtımından önce velilerin "Süt alerjisi ve/veya laktoz intoleransı varlığı tespitine yönelik Veli İzin Formu" doldurmaları talep edilmiş ve bu formlar okul müdürlükleri aracılığı ile e-okul sistemine işlenmiştir. Henüz sisteme girilmemiş olanlar tespit edilecek ve girmeleri sağlanacaktır. Sütle ilgili bilinen rahatsızlığı olan ve velilerinin süt içmesine izin vermediği öğrenciler, kapsam dışında tutulacaktır.

8- Veli izni olan her öğrenci, aynı gün ve okulun belirlediği süre içinde sadece kendisine verilmiş olan 200 mİ ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütünü içecek, yanm kalan sütler bir sonraki teneffüse bırakılmadan atık olarak değerlendirilecektir. Ambalajların fiziksel kontrolü yapılacak; delik, yırtık, ezik ve bombaj yapmış ambalajlı sütler dağıtılmayarak, Okul Sütü Kabul Komisyonuna tutanakla teslim edilecektir.

9- Süt içtikten sonra rahatsızlandığını söyleyen öğrenciye yönelik olarak; okul yönetimi, öğrencinin en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesini sağlayacak ve ailesini bilgilendirecektir. Şikayet Formu aynı sınıftaki bütün öğrenciler için doldurularak e-okul sistemine girişi yapılacaktır. Okul yönetimi, İl Okul Sütü Komisyonuna durumu bilgilendirecek ve analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin dağıtımı durdurularak, diğer üretim partisi sütlerin dağıtımına devam edilecektir.

10- İlinizde süt dağıtımı yapılan okulların müdürlüklerine İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli sağlık personelinin iletişim bilgilerinin verilmesi, aynca ilgili personellerin okullarda konuya ilişkin eğitim vermeleri sağlanacaktır. İl Okul Sütü Komisyonu tarafından çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütlerin, mahallinde değerlendirilmesi hususu önceden belirlenecek ve İl Okul Sütü Komisyonu tarafından onaylanacaktır. ( Aynı okul içinde aynı sınıflara salı ve perşembe günleri verilmesi vb.)

11- Önceki yıl olduğu gibi, süt ve laktoz intoleransı, sağlıklı beslenme, beslenmede süt ve süt grubu besinlerin önemi hakkında halkın bilgilendirilmesi çalışmaları yapılacaktır. (Yerel yönetimler, yerel yazılı ve görsel basın, Cuma hutbeleri, muhtarlıklar, imamlar, esnaflar, Sivil Toplum Kuruluşları vb)

12- Okul Sütü Programından, anasınıfı ile ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri olması halinde, Yatılı Bölge Okulları da yararlanacaktır.

13- Internet bağlantısı olmayan köy ilkokullarına İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli kolaylık ve destek sağlanacaktır.

14- II Okul Sütü Komisyonu, süt dağıtımını yapan yüklenici firmanın iletişim bilgilerini okul müdürlüklerine verecek, firma okul sütlerini mesai saatleri içinde okullara teslim edecek ve okulda sütlerin muhafazası için hazırlanan depoya kadar getirip istifleyecektir.

15- Okul Sütü Kabul Komisyonu, her sınıfa dağıtılan sütlerin hangi partiden olduğunu tutanakla kayıt altına alıp, numune almaya titizlikle dikkat edecektir.Okul Sütü Modülüne veri girişleri zamanında yapılacak, bu konuda aksaklığa meydan verilmeyecektir.

16- Her okulun, gün içinde süt içim zamanı önceden belirlenecek ve II Okul Sütü Komisyonu tarafından onaylanacaktır. Okul müdürleri ile öğretmenlerin, okul sütünün dağıtılmadan önce, sınıfta dağıtılması sırasında, süt içilirken ve süt dağıtıldıktan sonra yapılacak işler ile öğretmenin karşılaşabileceği sorunlarda neler yapılacağı hakkında tam donanımlı olmaları ve programı sağlıklı bir şekilde yürütmeleri sağlanacaktır.

17- Özel öğretim kurumlan, Programa eşdeğer süt veya süt ürünleri tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteğini de esas alarak, kurum yönetiminin karan doğrultusunda program kapsamı dışında tutulacaktır.

18- Okullar icmalleri kendileri muhafaza edecek, ilçeler DYS üzerinden il milli eğitim müdürlüğüne göndereceklerdir. II Okul Sütü Komisyonu teslim alman sütlere ait aylık icmalleri takip eden ayın en geç 5. günü mesai bitimine kadar Okul Sütü Modülünden çıktı alarak, ıslak imzalı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderecektir. Islak imza mavi mürekkepli kalemle atılacaktır, icmaller teslim alman süt miktarı üzerinden hazırlanacaktır.

19- Programa yönelik olarak, afişler ve Okul Sütü Uygulama Rehberi gönderilecektir. Afişlerin okullarda herkesin görebileceği yere asılması, yapılacak iş ve işlemlerde Uygulama Rehberinden yararlanılması sağlanacaktır.

20- İlinizde bir sorunla karşılaşıldığında, acilen çözüme yönelik olarak sürecin planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesine öncelikle yerel düzeyde titizlikle dikkat edecek ve konuya ilişkin bilgi, gününde ilgili Bakanlıklar ile Bakanlığımız tegm_projeler@ meb.gov.tr web adresine iletilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Funda KOCABIYIK 

Bakan a.

Son DüzenlenmePerşembe, 09 Ocak 2014 17:58
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar