Menu

 

9.Sınıflara Okula Uyum Programı Uygulanacak

9.Sınıflara Okula Uyum Programı Uygulanacak

2017-2018 Yılında Liselerde de 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde Okula Uyum Programı Uygulanacak

9.Sınıfların uyum programıyla ilgili olarak MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü şu duyuruyu yaptı:

Ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9 uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalan öğrencilerin; öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve koruyucu bir eğitim ortamının oluşturulması amaçlarıyla Bakanlığımız ve UNICEF işbirliğinde Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu geliştirilmiştir.

Ortaöğretime Uyum Programı okullarda; okul yöneticileri ve rehber öğretmeni koordinasyonunda, hazırlık, 9. sınıf rehber öğretmenleri ve belletici öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlangıcında uygulanacaktır.

Ortaöğretime Uyum Programı uygulanmadan önce, Ortaöğretime Uyum Programı Eğitim Videosu okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından izlenmelidir. (Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz..)

Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında hazırlanan set içerisinde Uyum Etkinlikleri’nin yanı sıra Mevzuat ile Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı da bulunmaktadır. Web sitemiz üzerinden paylaşılan söz konusu dokümanlar Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm okullara basılı olarak da gönderilmiştir.

9. SINIFLAR UYUM PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

1. Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında hazırlanan ve aşağıda isimleri sıralanan dokümanlar setler halinde (1 set 3 kitaptan oluşmaktadır.) Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaöğretim kurumlarına basılı olarak gönderilecektir. Ayrıca dokümanlara Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden (http://ogm.meb.gov.tr/) erişim sağlanabilmektedir.

a. Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu Uyum Etkinlikleri
b. Mevzuat
c. Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı

2. Ortaöğretimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü tarafından dokümanların Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okullara ulaştırıldığı kontrol edilmelidir.

3. Ortaöğretime Uyum Programı’nın 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulanmasına yönelik gönderilen resmi yazı, tüm ilçe millî eğitim müdürlükleri ve tüm ortaöğretim kurumlarına ivedilikle ulaştırılmalıdır.

4. Ortaöğretime Uyum Programı’nın 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında en az 3 yarım gün süreyle uygulanması önerilmektedir. Bununla birlikte, okullar tarafından gerekli hazırlıkların yetiştirilememesi, veli ve öğrencilere ulaşılamaması durumunda program eğitim öğretim sürecini aksatmamak kaydıyla okulların açıldığı ilk hafta uygulanabilir.

5. Ortaöğretime Uyum Programı okullarda; okul yöneticileri ve rehber öğretmeni koordinasyonunda, hazırlık, 9. sınıf rehber öğretmenleri ve belletici öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile uygulanacaktır.

6. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla hazırlık toplantıları gerçekleştirilmeli ve görev dağılımı yapılmalıdır.

7. Ortaöğretime Uyum Programı’na yeterli katılımın sağlanması için öğrenci ve velilere gerekli duyuru ve bilgilendirmeler okullar tarafından yapılmalıdır. Duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması için kullanılacak yöntem/yöntemler (okul web sitesi, e-posta, telefon, davetiye gibi) belirlenmelidir.

8. Ortaöğretime Uyum Programı hazırlıkları kapsamında, Ortaöğretime Uyum Programı Tanıtım Videosu Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden (http://ogm.meb.gov.tr/) okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından izlenmelidir.
9. Programda görev alacak yönetici ve öğretmenlerin “Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu Uyum Etkinlikleri”ni incelemeleri gerekmektedir.

10. Ortaöğretime Uyum Programı kapsamındaki etkinlikler uygulanırken bu alandaki temel rehberlik ilkeleri anımsanmalı ve bunlara uyulmalıdır.

11. Ortaöğretime Uyum Programı 8 tema altında pek çok etkinlik seçeneği sunmaktadır. Bu etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin rahat bir ortamda ve zevkli bir şekilde okula uyum sürecinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Etkinlikler öğrenci düzeyi ve okul/kurum koşullarına göre düzenlenebilir. Okullar tarafından oluşturulacak programlarda her temadan en az 1 etkinliğin seçilmesine özen gösterilmelidir.

12. Etkinlikler formal bir ders ya da zorunlu bir uygulama olarak değil, özendirici ve rahat bir ortamda zevkli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

13. Sınıftaki tüm öğrencilerin etkinliklere aktif katılımı teşvik edilmelidir.

14. Okulda özel gereksinimleri olan öğrenciler varsa, etkinliklerin bu öğrencilerin katılımını kolaylaştıracak şekilde uyarlanması için Uygulama Kılavuzu’nun sonunda yer alan Öneriler Listesi gözden geçirilmelidir.

15. Okulda pansiyon bulunuyorsa, pansiyonda kalan öğrenciler için de pansiyona uyum kapsamında bir plan yapılması gerekmektedir. Pansiyon için yapılacak programın temel ilkeleri, Ortaöğretime Uyum Programı ile aynı olsa da programın içeriği pansiyona uyum kapsamında değiştirilebilir. Kılavuzda pansiyona uyum için kullanılabilecek etkinlikler belirtilmiştir. Pansiyona yönelik Uyum Programı’nı oluştururken Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen genel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır.

16. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlara basılı olarak gönderilen Uygulama Kılavuzları’nın sonraki yıllarda gerçekleştirilecek uygulamalarda da kullanılabilmesi için okullar tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.

17. Ortaöğretime Uyum Programı okul uygulama planı, programa öğrenci ve veli katılım durumu, gerçekleştirilen etkinlikler, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tespitine yönelik değerlendirme formları bilahare okullarla paylaşılacaktır. 

Video ve Dokümanlar:

        - Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu Uyum Etkinlikleri

        - Mevzuat

        - Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı      

 

Son DüzenlenmeCuma, 08 Eylül 2017 12:44

Ortam

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar