Menu

 

Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'i neleri getirdi

 

26 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan “Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”nin 95. Madde hükmünce “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” ve “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı da bu yeni yönetmeliğin uygulandığı ilk eğitim - öğretim yılı olacak. Yeni yönetmelik öğrenci ve öğretmenler için küçük de olsa bir takım değişiklikler getirmiş gibi gözüküyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarını kapsamasına rağmen, daha sade, kısa ve öz bir şekilde yayımlanan yeni yönetmelik öğretmenlerin az da olsa yüklerini hafifletecek gibi. Eğitim - öğretim süresince öğretmenlerce fark edilecek genel değişiklikler şöyle sıralanabilir:

 İlkokul Ve Ortaokullarda Artık Performans Görevi Verilmeyecek

            (2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

(3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

(4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. (Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 20)

Esasen bu da öğretmenin (en fazla beş defa olmak üzere) ders ve etkinliklere katılım notu adı altında vereceği puanın ortalama üzerindeki etkisini ciddi şekilde artıracağı anlamına gelmektedir. Çünkü artık öğrencinin dönem puanı; sınavlardan, ders etkinliklerine katılımdan ve varsa projeden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecek. Eğitim - öğretime katkısı tartışılan performans görevi ölçekleri, değerlendirme rubrikleri, performans görevi not çizelgeleri gibi angarya işlerle uğraşmayacak artık öğretmenler.

Sınıf Geçmede Yeni Sistem 

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında  sınıf geçme sistemi de değişti. Önceden puanı kaç olursa olsun, iki dönemden birisinin notu 2 ve üzeri olması yeterliyken, bu eğitim - öğretim yılından itibaren sınıf geçmede öğrencinin iki dönem aritmetik puan hesaplamasının 45.00 olması istenecek. Bu da ortaokullardaki sınıf geçmeyi epey zorlaştırmış gibi gözüküyor. Yeni yönetmelikten bihaber “ bankamatik öğretmenleri” belki de önümüzdeki haziran ayında kendi dersinden sınıfta bıraktığı öğrenci sayısını görünce öğrenecek yeni sınıf geçme sistemini, ama iş işten geçmiş olacak. Sene sonu Şube Öğretmenler Kurulu listesi kabaracak.

Ortak Sınavlar Kaldırıldı 

Yürürlükten Kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükmünce 2008 yılından itibaren zümre öğretmenleri her dönem ortak sınav yapmak zorundaydılar.

Madde aynen şöyleydi: ğ) (Ek:RG-24/12/2008-27090) “Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.”  Oysa yeni yönetmelik sadece merkezi sistem ortak sınavlardan bahsetmiş ve tam da bu noktada acaba 6 ve 7. sınıflar için de mi merkezi sistem ortak sınavlar uygulanacak sorusunu akıllara getirmiştir.

Birçok okulda farklı uygulamalarla gerçekleştirilen, bazılarında üniversitelerde olduğu gibi “ortak sınav haftası” şeklinde 6 - 7 sınavın bir haftaya sıkıştırıldığı, okul müdürlerinin zümre öğretmenlerini rekabete soktuğu, hakkıyla yapıldığı takdirde ciddi bir mesai harcanması gereken raporların hazırlandığı, yine eğitim - öğretime olan katkısı tartışmalı ve şaibeli olan bütün öğretmen ve öğrenciler için stresli bu haftalar veya bu sınavlar yaşanmayacak artık yeni eğitim - öğretim yılında.

Davranış Notları Sadece Sınıf ve Şube Rehber Öğretmenlerince Verilecek

26 Temmuz 2014 Tarihli Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 29. Madde (a) bendi hükmünce;

İlköğretim kurumlarında;

a) Ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4'de verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi"; şeklinde değerlendirilir.

    Eski yönetmeliğe göre bütün öğretmenler derse girdikleri bütün sınıf ve öğrenciler için ayrı ayrı davranış notu girmek zorundaydılar. Ortaokullarda verilen puanlar "(1) Yetersiz", "(2) Geliştirilmeli", "(3)Orta", "(4) İyi", "(5) Çok iyi" şeklindeydi.  Artık ortaokul öğretmenleri sadece kendi öğrencilerinin tutum ve davranışlarını aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşlerini alarak, önceden ilkokullarda olduğu gibi "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi" şeklinde değerlendirecekler. Şöyle bir örnek verecek olursak 30'ar kişilik 30 farklı sınıfa derse giren bir müzik öğretmeni 10 kriter üzerinden 900 öğrenciyi değerlendirecek, toplamda 45 bin natif arasından 9 bin not belirleyecekken, artık eğer varsa sadece sınıf rehber öğretmenliği yaptığı sınıfın davranış notlarını, ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşlerini alarak verecek.

Destek eğitim odası açılması, çocuk kulübü ve yetiştirme kursları, öğrencilerin nöbet hizmetleri, öğrencilerin olumsuz davranışları ve uygulanacak yaptırımlar, ödüller ve ödüllerin verilmesi, öğretmenlerin nöbet görevi, devam - devamsızlık durumu, ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı gibi konularda eski yönetmelikte aksaklık görülen uygulama ve ifadeler açıklığa kavuşturulmuş, anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır.

Ajanskamu

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar