Menu

 

2014 TEOG nakil süreciyle ilgili temel bilgiler

Velilerin ve öğrencilerin merak ettiği 2014 TEOG nakil süreciyle ilgili bir çok belirsizliklere,sorulara cevap bulabileceğiniz memurlar.net de ele alınmış yazıyı aynen paylaşıyoruz...

1. TEOG sonucu öğrenci bir lise yerleşmişse yerleştiği liseye kesin kayıtlı sayılıyor. Velilerin kayıt olmak için okula gitmelerine gerek yok. Bazı ortaöğretim kurumları öğrencilere dosya oluşturmak için birtakım belgeler (nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık fotoğraf, TEOG sonuç belgesi vb.) isteyebilir. İsteyen Veliler bu belgeleri okul idaresine getirebilir ancak getirme gibi bir zorunlulukları yok zira e-okul sistemi üzerinden bu belgelere zaten ulaşılabiliyor. Bununla birlikte velilerin okullar açılmadan okula gitmesinde yarar var çünkü öğrencilerin seçmeli derslerinin belirlenmesi, okul forması için bilgi edinmeleri, okul kültürünü tanımaları yararlarına olacaktır.

2. Nakiller: Yeni sistemde en çok kafa karışıklığı bu konuda yaşanıyor. Veliler kulaktan dolma bilgilerle ve kamuoyunun yanlış yönlendirmesiyle ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar. Aslında hiçbir karışıklık yok. Bu yıl önceki yıllarda olduğu gibi ikinci yerleştirme ya da yedek listeler gibi durumlar söz konusu değil. Bunun yerine bakanlık farklı bir uygulamaya geçti. Nakil uygulaması ile öğrenciler farklı okullara yerleşebilirler. Peki nakil süreci nasıl işleyecek? Onu da 3. madde anlatalım.

3. Nakil başvurusunu ancak okul yöneticileri yapabilir. Veliler nakil başvurusu yapamazlar. Ancak başvuru yapılabilmesi için okula dilekçe verebilirler. Nakil uygulamasını iki aşamalı olacaktır. Birinci aşama nakil uygulaması 25 Ağustos- 26 Eylül arasında olacaktır. Peki birinci aşama nakil uygulaması nasıl yapılacaktır? Bu süre içinde haftalık periyotlar üzerinden başvurular alınacaktır. Her veli haftada bir kere nakil başvurusu hakkına sahiptir. Ve bu nakil başvurusunda sadece bir okul tercih edilebilecektir. (Bu noktada bakanlık bana göre hata yapmıştır. Bir tercih hakkı vermek yerine en az üç tercih hakkı verilmeliydi. Böylelikle nakiller kontenjan sorunundan biraz olsun kurtulacak ve daha çok öğrenci nakil olabilecekti. Bakanlık yetkililerine bir tercih hakkı yerine en az üç tercih hakkı yapma uygulamasını getirmesini öneriyoruz.) Veliler okul yönetimine dilekçe başvurusunu şahsen yapacaklardır. Okula gelemeyecek veliler belgegeçer (faks) yoluyla da dilekçelerini okula gönderebilirler. Nakil başvurusu cuma günü hariç pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinden velinin istediği herhangi bir gün yapılabilecektir. Burada dikkat çeken ve yanlış algılanan bir durum var. Bazı veliler nakil başvurusunu ne kadar önce yaparsak o kadar şansımız yüksek olur gibi yanlış bir düşünceye sahipler. Nakil başvurularında kesinlikle bir öncelik söz konusu değildir. Pazartesi nakil başvurusu yapmakla perşembe günü nakil başvurusu yapmak arasında hiçbir öncelik durumu söz konusu değildir. e- okul, dört günlük başvuruları kendi sisteminde biriktirmekte ve puan sıralamasını başvuruların bitiminde yapmaktadır. Bu konuda veliler rahat olmalıdır. Kısaca velinin dilekçesini pazartesi vermesiyle perşembe vermesi arasında hiçbir fark yoktur. 1. aşama Nakil başvuru periyotlarını aşağıya ayrıntılı bir şekilde gösterelim:

1.Başvuru periyodu: 25 Ağustos- 28 Ağustos

2.Başvuru periyodu nakil kabul işlemi : 29 Ağustos Cuma

3.Başvuru periyodu: 1 Eylül - 4 Eylül

4.Başvuru periyodu nakil kabul işlemi: 5 Eylül Cuma

5. Başvuru periyodu: 8 Eylül - 11 Eylül

6. Başvuru nakil başvuru kabul işlemi: 12 Eylül Cuma

7.Başvuru periyodu: 15 Eylül - 18 Eylül

8.Başvuru nakil kabul işlemi: 19 Eylül Cuma

9.Başvuru periyodu: 22 Eylül- 25 Eylül

10. Başvuru nakil kabul işlemi : 26 Eylül Cuma

Şimdi sorular üzerinden gidelim:

6. Dilekçemi verdim, nakil başvurusunu yaptım. Peki nakil durumunu ve sonucunu nasıl öğreneceğim?

Nakil başvuru dilekçesi vermek, nakil başvurusu yapılabileceği anlamı taşımaz. Nakil başvurusunun e- okul sistemi üzerinden yapılabilmesi için nakil gidilecek okulda en az bir kontenjanın olması gerekmektedir. Nakil gidilmek istenen okulda eğer boş kontenjan yoksa yani kontenjan e-okul tarafından sıfır gösteriliyorsa e- okul nakil başvuru işlemini yapamayacak ve yöneticiye yeterli kontenjan olmadığından başvuru işlemi tamamlanamadı uyarısı verecektir. Bu durumda okul yöneticisi dilekçenin altına nakil gidilmek istenen okulda kontenjan bulunamadığından başvuru e-okul sistemi tarafından reddedildi notunu düşecektir. Nakil gidilmek istenen okulda en az bir kontenjan varsa e- okul başvuruyu kabul edecektir. Okul yöneticisi başvuruyu dilekçeyi aldığı gün yapmak zorunda değildir. İsterse pazartesi yapabilir isterse Perşembe. Kontenjanlardaki boşalma bir sonraki haftaya aktarılmaktadır. Dolayısıyla okul yöneticisinin başvuruyu e - okul sistemine pazartesi veya perşembe günü girmesi arasında hiçbir fark yoktur. Veliler bu konuda da rahat olmalıdır. Veli, okulla iletişime geçerek nakil başvurusunun yapılıp yapılmadığını sorabilecektir. Okul yöneticisi veliye, başvurunuz yapıldı veya kontenjan doluluğu nedeniyle başvurunuzu e-okul sistemi kabul etmedi cevabı verecektir. Başvurusu kontenjan doluluğu nedeniyle e-okul sistemi tarafından kabul edilmeyen veliler, isterlerse her hafta nakil dilekçesi verebileceklerdir. Başvurusu e-okul sistemi tarafından kabul edilen veliler ise nakil gidilip gidilemediğini cuma günü nakil gidilmek istenen okulla iletişime geçerek öğrenebilirler. Cuma gününden önce öğrenme şansları yoktur zira nakil kabul işlemi sadece cuma günü yapılabilmektedir.

7. 1. Aşamadaki nakillerde sistem nasıl işlemektedir? Öğrencinin puanı mı, nakil gidilecek okulun kontenjanı mı yoksa nakil gidilecek okulun taban puanı mı önemlidir? 

Birinci aşama nakillerinde (26 Ağustos - 26 Eylül arası) iki şey çok önemlidir. Nakil gidilecek okulda mutlaka 1 öğrencilik de olsa kontenjan bulunmalıdır. İkincisi ise öğrencinin TEOG yerleştirme puanıdır. Aynı okula nakil başvurusu yapan öğrenciler TEOG yerleştirme puanlarına göre sıralanırlar ve kontenjan olması koşuluyla puan üstünlüğü üzerinden değerlendirilirler. Örnek: Nakil gidilecek okulda üç kontenjan var. Nakil gidilecek okula başvuruda bulunan dört öğrenci var. Bu öğrencilerin puanları sırasıyla şöyle olsun: 350, 351, 410, 420. Okul kontenjanı üç olduğundan en yüksek puanlı üç öğrenci nakil olabilecektir. Son sıradaki 350 puan öğrenci kontenjan dışı kaldığı için nakil olamayacaktır. Birinci aşama nakillerde nakil gidilecek okulun taban puanı önemli değildir.

8. Nakil gitmek istediğim okulda kontenjan vardı, okul yöneticisi e -okula başvuruyu yaptı. Cuma günü okulu aradığımda nakil olamadığım söylendi. Neden?

Nakil gitmek istediğiniz okula başvurunuzun yapılabilmesi nakil gideceğiniz anlamına gelmez. Demek ki sizden başka o okul nakil isteyen(ler) oldu ve sizin puanınız kontenjanlara girmeye yetmedi. Bu durumda bir sonraki hafta yeniden nakil başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

9. Nakil başvurusu yaptım ama cuma günü öğrendiğimde nakil olamadım. Yeniden başvuru yapmak istiyorum. Bir sonraki hafta yeniden dilekçe vermeli miyim?

Evet, nakil olana kadar her hafta dilekçe vermek zorundasınız.

10. Her türlü ortaöğretim kurumuna nakil başvurusu yapılabilir mi?

Sınavla öğrenci alan her türlü okula TEOG yerleştirme puanınıza göre nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Sadece sınav puanıyla öğrenci almayan iki okul türüne başvuru yapamazsınız. Bunlar Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleridir. Bu liseler yetenek sınavıyla öğrenci almaktadırlar.

11. Okullarda kontenjanlar hep dolu görünüyor neden?

İlk hafta meslek liselerini hariç tutarsak neredeyse tüm ortaöğretim kurumlarının kontenjanları doluydu. TEOG yerleştirmesi sınav puanına göre yapıldığından ortalama ve ortalama üzeri olan liselerin kontenjanlarının dolması doğaldı. Dolayısıyla e-okul ilk hafta nakil başvurularının büyük çoğunluğunu reddetti.

12. Kontenjanlar hiç açılmayacak mı? Kontenjan oluşmayacak mı?

Bu soru aslında sistemin işleyişiyle alakalı. Kontenjan oluşabilmesi için bir okuldan başka bir okula nakil gerekmektedir. Bu da şu yollarla olabilir. Özel okula kaydolunduğunda, açık öğretim lisesine kaydoluğunda kontenjanlar oluşabilir.(Dikkat: Oluşan kontenjan bir sonraki haftada görünecektir.) Burada çok önemli bir detayı atlamamak gerekiyor. Nitelikli , puanı yüksek liselerde boş kontenjan oluşması imkansız olmasa da kolay değildir. Böyle liselerde boş kontenjan sayısı sınırlı olacaktır. Veliler beklenti içine girerken bu detayı gözden kaçırmamalıdır.

13. Tarih 26 Eylül. Birinci Aşama nakil başvuruları bitti. Nakil olamadım. Artık hiç mi nakil başvurusunda bulunamayacağım?

Birinci Aşama nakil başvurusunda nakil olamamış olabilirsiniz. İkinci aşamada nakil başvurularına devam edebilirsiniz.

14. İkinci aşama nakil başvurusu nedir?

İkinci aşama nakil başvurusu aslında normal nakil sürecidir. Ekim ayından itibaren her ay bir kez (Temmuz, Ağustos , Eylül ve Ocakta her hafta bir kez) bir okul tercih etmek şartıyla nakil başvurularında bulunabilirsiniz.

15. İkinci aşama nakil başvurusunda sistem nasıl işlemektedir.

Bu süreçte okullarda oluşan taban puanlar çok önemlidir. 1. Aşama sonucunda oluşan nakil başvuruları sonucunda her okulun 9. sınıf taban puanı belirlenecektir. Öğrencinin TEOG yerleştirme puanı, nakil okulun taban puanına eşit veya daha yüksek olmalıdır. Tersi bir durum varsa öğrenci o okula başvuru yapamaz. Öğrencinin taban puanı nakil olmak istediği okulun taban puanına eşitse veya daha yüksekse nakil başvurusu yapabilir. Yine bu süreçte de okulda boş kontenjanın olması ve okula başvuru yapanlar arasında puan sıralamasına göre boş kontenjana girecek puana sahip olunması gerekmektedir. Yani ikinci aşama nakil başvurularında üç şey çok önemlidir. Öğrencinin TEOG yerleştirme puanı, nakil gidilecek okulda boş kontenjan olması ve nakil gidilecek okulun taban puanı.

16. Başka bir ildeki okula nakil başvurusu yapılabiliyor mu?

Tabii ki yapılabiliyor. İl içine de il dışına da nakil başvurusunda bulunulabilir.

17. TEOG'a göre bir liseye yerleştim ama ben özel okula gitmek istiyorum. Ne yapmayalım?

Özel okula gidip kaydınızı yaptırmalısınız. Özele okula kaydolduğunuz an sistem sizi TEOG'a göre yerleştiğiniz resmi okuldan otomatikman özel okula aktaracaktır.

18. Okullarda sınıf kontenjanları arttırılamaz mı? Böylelikle nakil sorunu büyük oranda çözülmez mi?

İlk bakışta sorun çözülür gibi görünebilir ancak sonraki süreç çok büyük sorunları ortaya koyacaktır. Zaten bir çok lisede sınıflar 34'er öğrenciliktir ve sayı bu haliyle bile fazladır. Eğitim öğretim faaliyetleri 40 kişilik, 50 kişilik sınıflarda yapıldığında ne öğrenci dersi anlayabilir, ne de öğretmen bu kadar kalabalık sınıfta sınıf hakimiyeti kurabilir. Bu nedenle okullarda sınıf kontenjanlarının artırımı yoluna gitmek büyük bir kaosa yol açacaktır ve eğitim öğretim faaliyetlerini durma noktasına getirecektir. Kısaca bu da çözüm olamaz.

19. Peki ne yapılmalı?

Okulların kontenjanların boşalmasını beklemekten başka bir çare yok. En azından durum şimdilik böyle. Okulların özellikle de iyi okulların kontenjanının boşalması konusunda da ne yazık ki çok fazla bir beklentiye girilmemelidir. Evet, iyi okullarda ilerleyen haftalarda kontenjanlar oluşabilecektir ancak bunların sayısı çok fazla olmayacak ve puanı yüksek olan öğrenciler belki bu kontenjanlara girebileceklerdir.

Evet, bu yazımda TEOG sonucu nakil sistemini anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olabilmişimdir. İlerleyen günlerde bakanlığın alacağı tedbirlere göre haberlere devam edeceğiz. Hepinize mutlu, sağlıklı ve başarılı günler dilerim.

Memurlar.net

Son DüzenlenmePazartesi, 01 Eylül 2014 14:38
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar