Menu

 

İl içi atanan öğretmenler harcırah alır mı?

İl İçi atanan öğretmene harcırah (yolluk) alacak mı?
İşte Anadolu Eğitim Sen sendikası MEB'e yaptığı başvuru da bu konuya değindi

Anadolu Eğitim Sen sendikası Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı başvuru da Büyükşehir statüsündeki iller de il içi yer değiştiren öğretmenlere sürekli görev yolluğunun (Harcırah) ödemelerinin yapılması gerektiğini söyleyerek bakanlığın bu konudaki yapacağı adımları sordu.
Sayı: 784-14/2646 Tarih:13/08/2014

Konu: İl içi Yer değiştiren Öğretmenlerin Harcırahları

İlgi: a) 5535 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 23/07/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren (e) bendi.

b) 6245 sayılı Harcırah Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddesi,

c) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu geçici 2. Maddesi

d) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

TC
MEB
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne

Milli Eğitim Müdürlükleri 2014 Haziran ayı içerisinde yapılan il içi yer değişikliğine esas yolluk (harcırah) ücretlerini 06.12.2012 tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununu gerekçe göstererek ödememektedir. Ancak 5335 ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun geçici 4.Maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Maddeleri söz konusu harcırahın ödenmesine olanak tanımaktadır

- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren (e) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenen geçici 4 üncü maddede;

'Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz. 'hükmüne yer verilmiştir.

-6245 Sayılı Harcırah Kanunu 3. maddenin (g) bendi

g) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h) Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

KANUN NO. 5216

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

Sonuç olarak; 06.12.2012 tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununu ile mali sınırlarda değişiklik olmuş olsa bile harcırah kanununda bir değişikliğe gidilmediğinden il içinde eğitim çalışanlarına harcırahlarının ödenmesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde hukuki yollara başvuru hakkı saklıdır.

Aşağıdaki soruları cevaplandırılmasını ilgi (d) kapsamında talep ederiz

1) Milli Eğitim Bakanlığı hangi hukuki dayanağa göre sürekli görev yolluğunun (Harcırah) ödemelerini gerçekleştirmemiştir?

2) Milli Eğitim Bakanlığı il içi yer değişikliğinde bulunan öğretmenlerin sürekli görev yolluklarının (Harcırah) ödenmesi konusunda bir çalışma yapmakta mıdır?

3) Milli Eğitim Bakanlığı il içi yer değişikliğinde bulunan öğretmenlerin sürekli görev yolluklarının (Harcırah) ödemelerini yapacak mıdır?

MEMURHABER

NOT:Bu konuda bir gelişme olduğunda bilgilendireceğiz (egitim100.com)

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar