Menu

 

Yeni Okul müdürü atamaları ne durumda?

Eğitim kurumlarına yönetici belirlemeye yönelik atama kanunu ve ardından yayınlanan yönetici atama yönetmeliği bu yılın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Her kurumda uzun yıllar görev yapan kişilerin gözle görülür aksaklıkları fark edemediği, bu nedenle kurumdaki işleyişin verimsiz hâle geldiği genel kabul görmüş teorilerden biridir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda uzun yıllar yöneticilik yapmış okul yöneticileri için de aynı teori geçerli değildir diyemeyiz. Bu nedenle çözüm için yeni arayışlar çeşitli şekillerde denenmektedir.

Okul yöneticilerinin atama ve yer değiştirme kanunu değiştiğinde, karşı çıkanlar hep aynı görüşten kişilerin idareci olarak atanacakları konusunda endişelerini yüksek dille gündeme taşımışlardır. İlk bakışta haklı gibi görünen bu görüşte olanlar, zamanla yeni kanunun haklılığını anlamaya başlamışlardır diye düşünüyoruz. Neden mi?

Şöyle açıklayabiliriz. Kanun aynı okulda en fazla 4+4, toplamda 8 yıl idarecilik yapmaya izin vermektedir. 4 yılını tamamlayan idareciler yeni kanuna göre düzenlenen yönetmeliğe göre gerekleri yerine getirdiğinde 4 yıl daha çalışma hakkına sahip oluyor. Şartları taşıyıp 8 yılını dolduran okul müdürleri de bir başka okulda 4 yıllığına daha okul müdürü olarak görevlendirilebiliyor.

Mevcut okul müdürleri için yeni kanun ve yönetmeliğe göre takvim işlemeye başladı. 4 yılını tamamlayıp, gerekli puanı alan okul müdürleri istekleri doğrultusunda bir 4 yıl daha okullarında idareci olarak göreve devam edecekler. Tabi sürecin haklılığı şuradan da gözlemleniyor; uzun yıllar okul yöneticiliği yapmış kişilerin bir çoğunun emekliliğini istediğini görüyoruz. Şu ana kadar tam bir istatistik yayınlanmadığından kesin sayı vermek mümkün değil; fakat eski yıllara oranla daha fazla sayıda okul yöneticisinin emekliliğini istediği gözlemlenebiliyor.

Burada okul yöneticilerinin en çekindiği konu; ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürleri, en kıdemli öğretmen, öğretmenler kurulunda seçilen iki öğretmen, okul aile birliği başkanı, okul meclisi başkanı tarafından verilecek oyların sonucunda puanın belirlenmesi. Tabi bu puanlama ilk defa yapılacağından, puanlamada  subjektif davranılacağından çekincelerin olması doğaldır. Fakat süreç ilerlediğinde sistem oturduğunda tüm bu çekincelerin yersiz olduğu görülecektir.

Şu an puanlamalarda sona gelinmek üzeredir. Okul müdürleri heyecanla ve biraz da durumlarının belirsizliğinden ürkerek süreci takip etmektedirler. Fakat aldığımız duyumlar, öğrenci, veli, öğretmen… toplumun sayı bakımından çok büyük bir kesimini etkileyen bu konuda çok köklü değişikliklerin meydana gelmeyeceğidir. Görevini lâyıkı ile yerine getiren; veli, öğrenci ve öğretmenden geçerli not alan, okulun idaresinde problem çıkarmaktan çok problem çözen okul idarecilerinin yerinde kalıp göreve devam edeceği veya süresi dolanların yeni okullarda görevine devam edeceği yönündedir. Zaten süreç başladığında Milli Eğitim Bakanı da değişimlerin okul yöneticilerinin tamamı olmayacağını küçük bir kesimi ilgilendireceğini basına beyan etmişti.

18 Ağustos’a kadar okullarında devam etmek isteyen müdürlerin atamaları gerçekleştirilecektir. Ardından Eylül ayında okulların açılması süresine kadar, 8 yılını doldurup yeni okullarda görev almak isteyen okul müdürlerinin atamaları gerçekleştirilecektir. En son okul müdürü olmayıp açıkta kalan okullara ekim ayı içerisinde prosedüre uygun yeni okul müdürü atamaları gerçekleştirilecektir. Görünen köy ilk defa okul müdürlüğüne atanacaklara her zamanki gibi merkezi yerlerin haricinde kalan okullarda göreve başlama şansının olduğudur.

Okul müdürleri de yeni kanun ve yönetmeliğe göre müdür yardımcılarını belirleyip, aralık ayı içerisinde atamalarının gerçekleşmesini sağlayacaktır. Eğitimde binaların yeniden inşası ile başlayan yenileşme; yönetimlerin yeniden belirlenmesi ve içeriğin de yenilenmesi ile yeni bir umutla yeni ufuklara yelken açmaya devam edecektir. (13.08.2014)

Ekrem AYTAR
Memurhaber.com

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar