Menu

 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı Sorular-Cevaplar

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı Sorular-Cevaplar

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ile ilgili merak edilen bir çok soru ve cevapları burada

SORULAR VE CEVAPLAR
Soru 1: Uzman ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
Cevap : 19 Kasım 2022

Soru 2: Yazılı sınav ve Eğitim Programı duyurusu ne zaman yapılacak?
Cevap: 18 Mayıs 2022

Soru 3: Eğitim Programına başvurular ne zaman alınacak?
Cevap : 1-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak

Soru 4: Eğitim Programına kimler başvuru yapabilecek?
Cevap : Uzman Öğretmenlik Programına 3 Ekim 2022 tarihi itibariyle adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Programına ise 3 Ekim 2022 tarihi itibariyle adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Soru 5: Başvurular nasıl olacak?
Cevap : 2 Kademeli olacak.
1- Eğitime başvuru
2- Yazılı sınava başvuru

Soru 6: Ücretli ve Vekil öğretmenlik 10 yıllık süreye sayılır mı?
Cevap : Sayılmaz

Soru 7: Formasyon Yüksek Lisans yerine geçer mi?
Cevap : Formasyon Yüksek Lisans yerine geçmez. Diplomada Yüksek Lisans ibaresi geçmesi gerekir.

Soru 8: Ücretsiz izinde olanlar başvuru yapabilecek mi?
Cevap : Evet yapabilecek

Soru 9: Özel öğretim kurumlarında görev yapmış olanlardan hangileri sayılacaktır?
Cevap: Özel öğretim kurumlarında idareci ve öğretmen statüsünde görev yapanlar 10 yıllık süreye dahil edilir.

Soru 10: Sisteme evrakları kim yükleyecek?
Cevap : Öğretmen yapacak

Soru 11: Mesleki Gelişim çalışmalarında kriter nedir?
Cevap: Uzman Öğretmenlik için Mesleki Gelişim çalışması Ek-2 tablosunda bulunan 3 alanda toplamda 2 çalışma, Başöğretmenlik için Mesleki Gelişim çalışması Ek-3 tablosunda 3 tablosunda bulunan 3 alanda toplamda 2 çalışma, yapması gerekir.

Soru 12: Mesleki gelişim çalışmaları yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?
Cevap : Eğitimler ÖBA üzerinden online olacak.

Soru 13: 10 yıllık süreye askerlik, asker öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik dahil edilir mi?
Cevap: Asker öğretmenlikte; temel askerliği dışında kalan askerlik süresi dahil edilir. Ancak kısa dönem diye tabir edilen askerlik ve ücretli öğretmenlik süreye dahil edilmez.


Soru 14: Ek-2 ve Ek-3 için belgeler ibraz edilecek mi?
Cevap : Okul Müdürlüğüne ibraz edilecek, Okul Müdürleri de okulda evrakları dosya halinde saklayacak.

Soru 15:Ek-2 ve Ek-3 için belgeler ibraz edemeyenle sınava girebilecek mi?
Cevap: Belge ibraz edemeyenler sınava giremeyecek.

Soru 16: Uzman öğretmenlik sınavından muaf olmak için Yüksek lisansın Tezli veya Tezsiz olma durumu?
Cevap : Tezli veya tezsiz olması farketmez.

Soru 17: Yüksek Lisanlı olanlar sınavdan muaf mıdır?
Cevap : Evet ama Eğitim programındaki eğitimleri almak zorundadır.

Soru 18: Sınavda baraj var mı?
Cevap : Evet. 100 üzerinden 70 alan başarılı sayılır.

Soru 19: Yöneticiler bu sınava girebilecek mi?
Cevap : Eğitim kurumu Müdürü,Müdür Başyardımcısı,Müdür Yardımcısı şartları taşıması halinde sınava girebilecek.

Soru 20: Özel okuldaki süreler 10 yıla dahil midir?
Cevap : Öğretmen veya idareci statüsünde görev yapmışsa dahil edilir.

Soru 21: Uzman öğretmenlik Eğitim programını ve Başöğretmenlik Eğitim programını bitirenlere sertifika verilecek mi?
Cevap : Sertifika verilecek ve 3 yıl süreyle geçerli olacak.

Soru 22: Uzman öğretmenlik/Başöğretmenlik Mesleki gelişim çalışmalarını ne zaman MEBBİS e
yükleyecekler?
Cevap: 7 Temmuz-3 Ekim 2022 tarihleri arasında

Soru 23: Uzman öğretmenlik için Eba,Öba ve yüz yüze alınan hizmet içi eğitimler sayılır mı?
Cevap: Evet sayılır.

Soru 24: Yargı kararı gereği Uzman öğretmen olanlar başöğretmenliğe başvurularında 10 yıllık süre hesabında yargı kararı tarihi mi ? yoksa belge tarihi mi esas alınacak?
Cevap: Yargı kararı tarihi esas alınacak.

Soru 25: Üniversitelerden veya özel kuruluşlardan alınan hizmet içi belgeler geçerli midir?
Cevap: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Merkezi/Mahalli hizmet içi olması gerekir.

Soru 26: Uzman / Başöğretmenlik sınavı her yıl yapılacak mı?
Cevap: ÖYGM uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak.

Soru 27: Uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı verilenlere ne zaman eğitim öğretim tazminatı hak kazanır? Ayrıca derece alır mı?
Cevap : Sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

Son DüzenlenmeSalı, 31 Mayıs 2022 22:57
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar