Menu

 

26 Eylül Türkiye’de Artık Dünya Çevre Sağlığı Günüdür

26 Eylül Türkiye’de Artık Dünya Çevre Sağlığı Günüdür

26 Eylül Türkiye’de Artık Dünya Çevre Sağlığı Günüdür.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 Sağlık Takviminde Çevre Sağlıkçılara bir müjde var. Takvimde Sağlık ile ilgili Önemli Gün ve Haftalar Listesinde Çevre Sağlıkçılar Platformumuzun uzun süredir beklentileri arasında yer alan 26 Eylül tarihinin Dünya Çevre Sağlığı Günü ilan edildiği görüldü.

Platformumuzun 19 Nisan 2020 tarihinde hazırlanan ve Sağlık Bakanlığının gerekli yerlerine ulaştırdığımız Bilgi Notumuzda da belirttiğimiz gibi dünyada kutlanmaya başlanan ve artık Türkiye’de de kutlanacaktır. http://www.cevresaglikcilar.com/cevre-saglikcilar-platformu-bilgi-notu-19-nisan-2020/ söz konusu yazı aşağıdadır.

Bu tarihten sonra gerekli organizasyonları yapılması ve 26 Eylül 2022 tarihinden itibaren sözkonusu günün Sağlık Bakanlığı, Çevre Sağlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve Çevre Sağlıkçılar tarafından kutlanması gerekmektedir.

Umuyoruz ki diğer beklentilerimizin de teker teker gerçekleşmesini diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, Hayırlara vesile olsun.

Çevre Sağlıkçılar Platformu Bilgi Notu 19 Nisan 2020

ÇEVRE SAĞLIKÇILAR PLATFORMU BİLGİ NOTU (SAĞLIK BAKANLIĞINA)

Platformumuz 16.09.2014 tarihinden beri çevre sağlığı mesleğinin özlük hakları ve sosyal haklar alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığında 3500, Belediyelerde 200, Tarım ve Orman Bakanlığında 250 olmak üzere yaklaşık 4000 çalışanı ve atanmayan sayısı 600’ü Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Teknisyen, 2500 kadarı da Mahkeme kararı ve YÖK’ün denklik yazısı ile birleştirilen Teknikerler olmak üzere toplam 3100’dir.

1962 yılında Sağlığın Sosyalleştirilmesi süreciyle Ankara Yenişehir Koleji ile başlayan ve o tarihten itibaren koruyucu sağlık hizmetlerinin kaçınılmaz bir basamağı olan mesleğimizin son dönemlerde yıpratılması bizleri üzmektedir.

Sağlık Bakanlığında Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Teknikeri Olarak Görev Yapan Personelin Problemleri
1-1966 yılından beri mezun veren, 1988 yılında tamamlama mezunlarımızın çok sayıda alımı sebebiyle bu ve gelecek senelerde emekliliği hak etmiş deneyimli meslektaşın aktif çalışanımıza oranı bizim tespitlerimize göre % 79’dir. Sözkonusu durumun gerçekleşmesi durumunda Sağlık Bakanlığının Çevre Sağlığı Sisteminin sekteye uğramaması için hem teknisyen hem de teknikerlerimiz için acil ve çok sayıda atama yapılması,
2-Son zamanlarda ülkemizde yaşanan Manisa ve Elâzığ depremlerinde ve dünyamızla birlikte ülkemizi de etkileyen Covid 19 Virüs salgını boyunca hem bir başka salgına mahal vermemek adına rutin çevre sağlığının asli hizmetleri (biyosidal,su şebeke ve gıda zehirlenme numuneleri Vb.) ve idarece verilen tütün denetimi gibi hizmetler aksatılmayacak şekilde Hıfzıssıhha kurul kararlarının sekteryası, sahada aktif filyasyon, şehir giriş çıkış noktalarında, numune taşıma ve umuma açık yerlerdeki denetimleri yaparak verilen görevleri üstün bir beceri ve başarı ile veren Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerinin 1219 sayılı kanunda Mesleğimiz adına 2014 yılında yapılan değişikliğin yok sayılarak Sağlık Meslek Mensubu olarak sayılmalarının sağlanması,
3-Söz konusu yasada yapılacak değişiklik ile yıpranma, 3600, ek ödeme, giyim kuşam vd haklarına tekrar kavuşmasının sağlanması,
4-Meslektaşlarımız meslek alanı dışında istemediği halde görevlendirilmemesi,
5-Hastanelerde istihdam edilen Çevre Sağlığı Teknisyeni ve Teknikerleri, idari işlerde isteği dışında görevlendirilmemesi,
6-Tütün denetimlerinde iş barışı yönünden sadece meslektaşlarımızın değil diğer sağlık personelinde de adil şekilde görevlendirilmesi ve görevlendirmelerde ve gerekli emniyet tedbirlerinin etkinliğinin arttırılması,
7-Seyyar görev tazminatları zamanında ve düzenli olarak ödenmesi,
8-Çevre ve çevre sağlığı alanında tekniker düzeyinde çok fazla mezun verilmesi, kamu hastanelerinin çevre sağlığı hizmetlerini (tıbbi atık, sterilizasyon, diyaliz suyu numunesi vb.) taşeron ya da hizmet alımı ile sağlama yoluna gidilmemesi,
9-Çevre sağlığı, katı ve sıvı atıklar, gıda sağlığı, su bilgisi, vb. derslerin eğitimini hem teoride hem de pratikte kapsamlı bir şekilde alan mezunlarının atamalarının Sağlık Bakanlığının çevre sağlığı hizmetleri alanında, yeni açılan ve açılacak olan şehir ve devlet hastanelerdeki kadrolara alım yeterli sayıda yapılması,
10-Kamu hastanelerinde olduğu gibi özel hastanelerle de çevre sağlığı teknisyeni/teknikeri kadrosu istihdamı için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması,
11-Sağlık Personelinin lisans tamamlama karışıklığının örnek alınan ABD, Kanada vb. ülkelerdeki gibi Çevre ( Sağlığı) Mühendisliği) ile çözülmesi,
12-Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerlerinin Sağlık Bakanlığında denetimlerde imza yetkisi bulunması sebebiyle sözleşmeli olarak değil direkt kadrolu olarak atanmalı ve halen sözleşmeli olarak çalışanlar tamamının kadroya geçirilmesi,
13-5 Haziran Dünya Çevre Günü ya da 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü veya Bakanlığımız tarafından daha uygun görülen bir tarihin Çevre Sağlığı Günü olarak ilan edilmesi ve gerekli akademik çalışmalar yapılabilmesi için 1.Çevre Sağlığı Sempozyumunun yapılması, sonraki yıllarda geleneksel hale getirilmesi,
Platformumuzun talebidir. Saygılarımızla
19.04.2020

 

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar