Menu

 

25-26 Temmuz Açık Ortaokul-Lise Sınavlarında Görevlilerin Yapacağı İş-İşlemler

25-26 Temmuz Açık Ortaokul-Lise Sınavlarında Görevlilerin Yapacağı İş-İşlemler

25-26 Temmuz 2020 cumartesi-pazar Açık Ortaokul-Lise Sınavlarında Görevlilerin Yapacağı İş-İşlemler

25-26 Temmuz MEB Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavında görevlilerin yapacağı iş ve işlemler.Covid-19 salgını nedeniyle özellikle dikkat edilecek hususlar var.Bu nedenle bu hususları madde madde burada derledik.

Hem öğrencilerin hem de görevlilerin mağdur olmaması için açık öğretim sınavlarında görevli olanların şu hususları tek tek dikkatli okumaları oldukça önemli.

Bu nedenle sınavlarda görevli olanların, salon başkanı başta olmak üzere ilgili maddelerin önemli noktalarını not almalarını öneriyoruz.

MEB AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI (AÇIK ORTAOKUL-LİSE) SINAVINDA SALON GÖREVLİLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER


Sınav Başlamadan Önce;
1. Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi Bina Sınav Komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya katılır.
2. Salon başkanı görevli olduğu salona ait sınav paketini ve öğrencilerin sınav sürelerinin yer aldığı salon aday yoklama listesini tutanakla teslim alır.
3. Gözetmen görevli olduğu salona giderek öğrencileri karşılar.
4. Sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gider, sınav boyunca tıbbi maskeyi takmaya devam eder. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanmalıdır.
5. Sınav tedbir hizmeti alan öğrencilere yardımcı olacak görevliler eğer öğrenci ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.
6. Sınav salon girişinde öğrencilerin salona alınmadan önce el antiseptiği kullanmalarını sağlar.
7. Öğrencileri, sınavın yapılacağı salona sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak ve kapı önünde yığılma olmasını engelleyecek şekilde alır.
8. Sınav salonunda öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyularak (en az 1 metre) oturtulmasını sağlar.
9. Öğrencileri sınava, geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ve sınav giriş belgesini kontrol ederek alır, geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrencileri sınava almaz. Kimlik kontrollerini kimliklere dokunmadan yapar.
10. Öğrencilerin, sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturmasını sağlar. (Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.)
11. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde salona gelen öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez.
12. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacaklarını, öğrencilere duyurur.
13. Sınav salonlarında sınav evrakı dağıtımı öncesinde salon başkanı tarafından öğrencilere sınav konusunda yapılacak açıklamalara ek olarak COVID-19 ile ilgili sınav sırasında alınacak önlemler “Değerli öğrencilerimiz, ciddi solunum yolu enfeksiyon belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan öğrencilerimiz, lütfen bildiriniz. Endişeniz olmasın şikayeti olan öğrencilerimiz sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sınav binası içinde veya bahçesinde sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına dikkat ediniz. Sınavın yapıldığı binada, bahçede, sınav salonunda maskenizi çıkarmayınız. Yerlerinizde otururken en az 1 metre olacak şekilde mesafe sağlanarak istemeniz hâlinde sınav başladıktan sonra maskelerinizi çıkararak sınava devam edebilirsiniz. Maskeniz nemlenir/değiştirmeniz gerekir ise lütfen salon sınav başkanını/gözetmenini elinizi kaldırarak yanınıza çağırınız. Salon görevlilerimizce size yeni maske verilecektir. Maskenizi çıkarırken maskenin lastiklerini kullanınız, maskenin dış yüzeyine dokunmayınız, tekrar maskenizi lastiklerinden tutarak takınız ve el antiseptiği kullanınız. Elinizi yüzünüze dokundurmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar diliyoruz.” şeklinde duyurulur.
14. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınav paketini öğrencilerin gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala açar.
15. Sınav paketinden çıkan soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması halinde bunu tutanakla belgeler.
16. Cevap kağıdında bulunan ‘Ders Kodları Üzerinde İşaretleme yapmayınız’ kısmına işaretleme yapılmayacağını ,cevap kağıdına işaretlenmeyen cevapların değerlendirmeye alınmayacağını söyler .Geçerli kimlik belgelerini sınav süresince masa üstünde bulundurmaları gerektiğini belirtir. öğrencilerle sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.
17. Öğrencilere, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını bildirir.
18. Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen öğrencilere, kendi isimlerine göre basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtır. Öğrencinin kendine ait cevap kâğıdında yer alan bilgilerini kontrol ettirir ve cevap kâğıdında yer alan imza bölümünü öğrenciye kurşun kalem ile imzalatır.
19. Öğrencinin cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerinde hata varsa, cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa, cevap kâğıdında baskı hatası varsa ya da öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa, sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından tutanak hazırlanır. Bu öğrenciye yedek cevap kâğıdı verilir. Öğrenci bilgileri, yedek cevap kâğıdında boş olarak gönderileceği için bu bilgiler öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan yedek cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı salon görevlilerince kontrol edilir.
20. Öğrenciye verilen yedek cevap kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan, öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.Öğrencilere; Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yapacakları yazma/işaretleme/silme işlemleri için koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi kullanmalarını,
21. Öğrenciye ait sınav giriş belgesi ile cevap kâğıdındaki basılı öğrenci bilgilerini kontrol eder.Soru kitapçıklarını öğrencilere dağıtır.
22. Öğrenci tarafından kontrol edilen soru kitapçığında, eksik sayfa ya da baskı hatası varsa bu kitapçığı yedeği ile değiştirir.
23. Öğrencilere sınav başlamadan önce soru kitapçıklarını açmamalarını söyler.
24. Öğrencilere soru kitapçığının ön yüzüne adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler.
25. .öğrencilerin
Sınav Süresince;
1. Sınav anında kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ya da mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerden herhangi birini bulunduranlar hakkında, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavın geçersiz sayılacağına dair tutanak düzenler. (Hazırlanan tutanakta sınavın iptal edileceğine dair ibare mutlaka bulunacaktır.)
2. Sınava girmeyen öğrencilerin, cevap kâğıdındaki ve salon yoklama listesindeki “SINAVA GİRMEDİ” kutucuğunu kurşun kalemle kodlar.
3. Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.
4. Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında salondan çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda öğrenciye koridorda görevli yedek gözetmen eşlik eder. Bu durumda öğrenciye ek süre tanımaz. Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan öğrencileri sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez.
5. Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarır, kopya çektiği belirlenen öğrenciyle ilgili tutanak (ek-3) düzenler. Bu tutanağı sınav evrakı dönüş zarfına koyar. Cevap kağıdındaki kopya ile ilgili kutucuğu kodlar
6. Öğrencileri, sınav bitimine 15 dakika kala "15 dakikanız kaldı, cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz." şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala "5 dakikanız kaldı." şeklinde uyarır.
7. Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü ve salon yoklama listesini salon görevlileri silinmeyen kalemle imzalar.
8. Sınav evrakını imzalamak için kendine ait tükenmez kalemi kullanır. Görevliler arasında kalem alışverişi yapılmamalıdır.
Sınav Süresi Sonunda;
1. Sınav süresinin sonunda sınavı durdurur. Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını öğrencilerden teslim alır, salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder.
2. Sınav evrakı toplanması sonrasında el hijyenini sağlar.
3. Sınav evrakını teslim eden öğrenciye, salon aday yoklama listesini kurşun kalem ile imzalatır. (Bu işlemi sınav başlamadan önce ya da sınav sırasında yapmaz.)
4. Cevap kâğıtlarını, salon aday yoklama listesini ve varsa diğer evrakını (tutanak gibi), tam ve sıralı olarak sınav evrakı dönüş zarfına yerleştirir. (Soru kitapçıkları ve sınav giriş belgeleri dönüş zarfına konulmayacaktır.)
5. Sınav evrakı dönüş zarfını, diğer salon görevlisi ile birlikte sınav salonundan çıkarmadan kapatır.
6. Öğrencilerin sınav bitiminde salondan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engeller.
7. Sınav evrakı dönüş zarfını kapalı olarak ve soru kitapçıklarıyla birlikte Bina Sınav Komisyonuna imza karşılığında teslim eder.
8. Tüm öğrenciler çıktıktan sonra sınav salonunu kontrol ederek unutulan evrak ya da eşya varsa Bina Sınav Komisyonuna teslim eder.
9. Sınav salonunda unutulan, sınav evrakı dönüş zarfına konulmayan cevap kâğıtları işleme alınmayacak olup yasal sorumluluk salon görevlilerine ait olacaktır.
Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir.

Ayrıca, Salon Görevlileri;
Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vb. dokümanı okuyamaz
Yüksek sesle konuşamaz.
Gürültü çıkaran ayakkabılarla sınav salonuna gelemez.
Sınav süresince salonu terk edemez.
Çay, kahve vb. içemez.
Öğrencinin başında uzun süre bekleyemez.
1. Öğrencilerle sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşamaz.
2. Sorular hakkında yorum yapamaz.
3. Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde inceleyemez.

25-26 Temmuz MEB Açık Öğretim (Ortaokul-Lise) Sınav Görevli Ücretleri 

Son DüzenlenmeCumartesi, 25 Temmuz 2020 07:42
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar