Menu

 

En son yönetmelikle liselerde neler değişmişti?

Memurhaber'in eğitim yazarı EKREM AYTAR öğretmenimizin geçen yıl Ortaöğretim yönetmeliği ile ilgili yazdığı yazısını hatırlamakta yarar var.2014-2015 yılında bu yönetmelik uygulanmaya devam edeceği için gözden kaçabilecek önemli noktaları vurgulamak istiyoruz.

İşte o yazı:

Ortaöğretim kurumları yönetmeliği 07 Eylül 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle daha önce Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu meslek liseleri vb. ortaöğretim kurumlarında farklı farklı düzenlenen yönetmelikler tek bir çatı altında toplandı. Artık lise, meslek lisesi tüm ortaöğretim kurumlarındaki iş ve işlemler bu yönetmeliğe göre gerçekleştirilecektir.

Yeni çıkan yönetmelikte başlıca hangi konuların değiştiğini sizlerle paylaşmadan önce şöyle bir durum değerlendirmesi yapmamız doğru olur kanaatindeyim. Eğitim dinamik bir süreçtir. Bu nedenle de sürekli değişim ve gelişime açık bir yapıdadır. Eğitimle ilgili ve de ilgisiz taraflar konuşmalarında MEB’de sürekli değişiklikler yapılmasını eleştirmekte, eğitim ile ilgili tek bir doğrunun kabul edilmesini ve bu doğruların her hükümet tarafından uygulanması ile sorunların çözüleceğini dile getirmektedirler. Fakat kamuoyunun sık sık dile getirdiği bu söylem maalesef gerçeklerle örtüşmemektedir. Zaten yönetmelikler uygulamada zaman içerisinde meydana gelen değişimleri düzenlemek için çıkarılmaktadır. Var olan kanunlar değişmemekte, uygulamalarının nasıl olacağı gösterilmektedir.

Yönetmeliğin 9. maddesinde ders ve çalışma süreleri belirlenmiştir. Buna göre tüm ortaöğretim kurumlarında (Liselerde) bir ders saati 40 dakikadır. Teneffüsler 5 dakikadan az, öğle arası dinlenme ise 45 dakikadan az olamaz. Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok olarak (40+40=80 dakika) da yapılabilir.

Liselere yerleştirme ile ilgili de yeni sistem dolayısı ile yeni düzenleme yapılmıştır. Bu durum yönetmeliğin 20. maddesinde düzenlenmiştir. “Ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler, ortaöğretime yerleştirmeye esas puana ve/veya yetenek sınav puanına göre veya herhangi bir puan kullanmaksızın tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar. Ortaöğretim kurumlarına geçişle ilgili başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıtlara ilişkin açıklamalar Bakanlıkça her yıl yayımlanacak kılavuz/kılavuzlarda belirtilir, elektronik ortamda yayımlanarak kamuoyuna duyurulur.”

Lisede öğrenim gören öğrencilerin evlilik durumları 21. madde ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir. Bu madde ile liselerde evliliğe izin verilmemekte, fakat evlenen öğrencilere de açık öğretim liselerinde devam hakkı tanınmaktadır.

Öğrencinin okula geç gelme, devamsızlık ve ilişik kesme işlemleri yönetmeliğin 35 ve 36. maddeleri ile belirlenmiştir. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılmaktadır. “Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.”

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı olma yönetmeliğin 56. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; “Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70; İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.” denilmektedir.

Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin tamamı 227 maddeden meydana gelmektedir. Bu maddelerin en dikkat çekenlerini sizlerle yukarıda paylaştık. Yönetmeliğin tamamını okumak isteyen okuyucularımız (ORTAÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013) linkini tıklayarak Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin tamamına ulaşabilirler. 

EKREM AYTAR

Son DüzenlenmeCumartesi, 26 Temmuz 2014 07:24
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar