Menu

 

2020 Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavı Konuları ve Ülkelere Göre Öğretmen Sayıları

2020 Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavı Konuları ve Ülkelere Göre Öğretmen Sayıları

2020 Yılı Yurt Dışı Öğretmen Seçme ve Temsil Yeteneği Sınav Konuları,hangi branştan kaç öğretmen hangi ülkede görevlendirilecek? Temsil yeteneği sınav konuları nelerdir? Sınav hangi tarihte yapılacak? Yurt dışı sınavından kaç soru sorulacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? tüm bu su soruların cevabı tek sayfada...

Yurt Dışı Öğretmenlik Sınav Başvuru ve Sınav Tarihleri

Sınav başvuru tarihleri:10-23 Ocak 2020
Sınav Tarihi ve Saati : 23 Şubat 2020 Saat:10:00
Sınav Ücreti : 130 TL 
Sonuç açıklanma tarihi : 9 Mart 2020

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Branşları ve Ülke Ülke Sayıları-Dağılımları

Almanca, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fransızca, İngilizce, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı,Müzik,Rehberlik,Okul Öncesi,Beden Eğitimi,İlköğretim Matematik,Matematik,Özel Eğitim branşlarından yurt dışı için ülke ülke öğretmen sayılarının dağılım:

*Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 120
*İsviçre’de Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:6
*Fransa’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:90
*İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı :62
*Arnavutluk, Moldova, Romanya ve Batı Trakya’da Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:11
*Suudi Arabistan’da Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:23
*Kuveyt, Katar ve İran’da Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:17
*Tacikistan, Lübnan, Tunus vb. ülkelerde Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:7
*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:50
*Gürcistan ve Türk Cumhuriyetlerinde Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı:102

2020 Yurt dışı Almanya öğretmen sayısı


Yurt dışı sınavı soru sayısı ve sınav süresi

Yurt dışında görevlendirmesi yapılan öğretmenlerin tamamı Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavına tabi tutulur. Mesleki Yeterlilik Sınavı her yıl ilan edilen tarihte Ankara’da yapılmaktadır. Sınavda sorulan 100 sorunun 120 dakika gibi bir zaman dilimi içinde cevaplandırılması gerekir. Sınava giren adaylar sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden öğrenebilir.

Yurt dışı sınavı başvuru şartları

Yurt dışında öğretmen olarak görevlendirilmek isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetlerinde asgari 5 yıl hizmetinin bulunması, devlet memuru statüsünde bulunulması, erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlikten muaf tutulmuş olması, en az lise mezunu olması, görevini yerine getirmesini engelleyecek vücut ve akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı ile bir engelinin bulunmaması gereklidir. Aynı zamanda adayların bulaşıcı hastalık taşıyıcı olmamasına özen gösterilir. Yurt dışında öğretmen olmak isteyenlerin kasten işlenen suç nedeni ile bir yıl ya da daha fazla hapisle cezalandırılmamaları, affa bile uğrasalar devletin güvenliğine karşı,  Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması şarttır. Bunun haricinde yurtdışında görevlendirilmesi ile ilgili herhangi bir engelin bulunmaması da önemlidir.

Yurt Dışı Öğretmen Seçme Sınav Konuları

Yurt dışına öğretmen seçme sınavında soruların konularına göre ağırlıkları ve puan değerleri de tespit edilmiştir.
Buna göre; 
1) Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi ve benzeri dersler 25 puan, 
2) İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi 25 puan,
3) Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Mevzuat *(657 sayılı DMK’nın 1. Kısmı ile 4. Kısmın 7. Bölümü,) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6. Kısmın 10. Bölümü (Millî Eğitim Bakanlığı), 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25 puan, 
4) Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi gibi genel kültür 25 puandır.

Toplamı ise 100 puandır.

Temsil Yeteneği Sınavı

Temsil Yeteneği Sınavı barajı 70 dir.

Temsil Yeteneği Sınavından sonra başvuru şartlarını taşımadığı belirlenen adayların sınav sonuçları kabul edilmez. 

Temsil Yeteneği Sınav konuları ve puan değerleri ise şöyledir: 
1) Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi 25 puan, 
2) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi 25 puan, 
3) Genel Kültür, Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı 25 puan, 
4) Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu 25 puan. 

Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden duyurulur. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Görevlendirmeye Esas Başarı Sıralaması

Görevlendirmeye esas başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu’nca yapılan Temsil Yeteneği Sınavından asgari 70 puan almış olan adaylar arasından Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavı puanının aritmetik ortalaması ile ülke grupları ve alanlar dikkate alınarak ayrı ayrı yapılır. Mesleki Yeterlilik Sınav puanı ve Temsil Yeteneği Sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınarak yapılan değerlendirilmede, ülke grupları ve alanlar bazında gösterilen öğretmen başarılı sayılır ve yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanır. Görevlendirilmeye esas başarı puanlarının eşit olması durumunda; görevlendirme sıralamasında sırasıyla doktora, yüksek lisans, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu’nca yurt dışında ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem dikkate alınır. Görevlendirilmeye esas başarı puanları Bakanlığın internet adresinden duyurulur.

2020 Yurt dışı öğretmenlik sınav takvimi

Yurt dışı sınavı ile ilgili bu sayfada bulamadığını soruların cevabını 2020 yurt dışı öğretmen seçme sınav kılavuzundan bulabilirsiniz.

2020 Yurt dışı öğretmenlik sınav kılavuzu için TIKLAYINIZ

Son DüzenlenmePerşembe, 12 Aralık 2019 11:10
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar