Menu

 

Norm fazlası il içi başvurusunda bulunmak zorunda degildir

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinde "İlimiz genelinde norm kadro fazlası konumunda bulunan okul-kurumlarımızın listesi ektedir. Ekli listedeki okul-kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerin 21-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında İl içi tayin isteğine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgililere duyurulur." açıklaması bulunmaktadır.

Bu açıklamaya göre; norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerin il içi tayin isteğine başvuruda bulunmaları zorunluluğu telkin edilmektedir. Bu telkini bir çok il milli eğitim müdürlüğü yapmaktadır.

Fakat hem 06.05.2010 Tarihli ve 27573 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde hem de Öğretmenlerin Temmuz Ayı İl İçi Yer Değiştirme Duyurusunda norm kadro fazlası öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerinde tercihte bulunma zorunlulukları bulunmamaktadır.

06.05.2010 Tarihli ve 27573 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26 .maddesi 5 .fırkasındaki; "(5) Zorunlu çalışma yükümlülükleri bulunmamak kaydıyla norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz. Bunlardan norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır." hükümleri ve

Öğretmenlerin Temmuz Ayı İl İçi Yer Değiştirme Duyurusunun 5 maddesindeki; "5- Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma şartı aranmayacaktır." açıklaması ile norm kadro fazlası öğretmenlerin sadece il içi yer değiştirmede 3 yıllık süre şartından muaftırlar.

Dolayısıyla norm kadro fazlası öğretmenlerin il içi il dışı yer değiştirmede tercih yapma zorunlulukları bulunmamaktadır.

MEMURLAR.NET

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar