Menu

 

2014-2015 Yılı Ortaöğretime Uyum Programı

Hükümetimiz ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde hazırlanan Ülke Programı Eylem Planı (2011-2015) kapsamındaki çalışmalar Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmektedir.

2013 Yıllık Çalışma Planı kapsamında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan 9.sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması yoluyla öğrencilerde aidiyet duygusunu geliştirmek, okulun anlamlı ve değerli bir parçası olduklarına dair inançlarını kuvvetlendirmek ve akademik başarılarını artırmak amacıyla Ortaöğretime Uyum Programı geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu amaç doğrultusunda ilgi Makam Onayı gereğince 11-13 Eylül 2013 tarihleri arasında 12 pilot okulda Ortaöğretime Uyum Programı başarıyla uygulanmış olup “Ortaöğretime Uyum Programı Pilot Uygulama ve Değerlendirme Raporu” Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmıştır.

Ortaöğretime Uyum Programının 2014-2015 eğitim öğretim yılında kademeli olarak yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen illerdeki pilot okulların idareci ve öğretmenlerine yönelik 12-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında gruplar halinde 3’er günlük eğitim verilmesi planlanmaktadır.

 

 

 

 

 

12-23 AĞUSTOS UYUM PROGRAMINA ALINACAK OKULLARIN LİSTESİ VE PROGRAM EKLERİ

Son DüzenlenmePazar, 20 Temmuz 2014 15:15
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar