Menu

 

MEB Açık Ortaokul-Lise ve Ehliyet Sınavlarında Görevlilerin Uyacağı Kurallar

MEB Açık Ortaokul-Lise ve Ehliyet Sınavlarında Görevlilerin Uyacağı Kurallar

MEB Açık Ortaokul-Lise ve Ehliyet Sınavlarında Görevlilerin,Salon Başkanı ve Gözetmenin Uyacağı Kurallar.Madde madde görevlilerin dikkat edecekleri hususlar.Görevlilerin sorun yaşamamaları için bu kuralları bilmeleri gerekiyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEM SINAVLARINDA, SALON GÖREVLİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1- Geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numarasının yer aldığı fotoğraflı nüfus cüzdanı veya geçerlik süresi dolmamış pasaport) ve görev yaka kartınızı yanınızda bulundurunuz. Geçerli kimlik belgeniz ve görev yaka kartınızı görevli olduğunuz binada bulunan bina sınav komisyonuna ibraz ediniz.

2- Sınav binasına silah, kesici alet, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, (alyans hariç) broş ve benzeri eşyalar ve her türlü elektronik ve/veya mekanik cihaz, kitap, defter ve benzerleri ile gelmeniz yasaktır.

3- Sınav başlamadan 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulununuz.

4- Bina sınav komisyonunca yapılan toplantıya katılarak toplantı tutanağını imzalayınız. Kur’a çekimi sonrası veya MEBBİS sistemi üzerinden göreviniz salon başkanı, gözetmen veya yedek gözetmen olarak belirlendiğinde;
a)Salon başkanı iseniz sınav güvenlik poşetini bina sınav komisyonundan poşet teslim tutanak formunu imzalayarak teslim alınız.
b)Gözetmen olarak görevli iseniz, görevli olduğunuz salona giderek adaylara ait geçerli kimlik ve sınav giriş belgelerini kontrol ederek sınav salonuna alınız. Adayların doğru salon ve sırada olduğundan emin olunuz. Geçerli kimlik belgelerinden şüpheli olduğunuz adayları salona almayıp bina sınav komisyonuna yönlendiriniz. Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında sınav giriş belgesinde fotoğrafı, çift mühür ve imza olmayan adayları da sınav salonuna almayınız.
c)Yedek gözetmen olarak görevli iseniz ve sınav yapılan binada sınava alınacak yedek aday yok ise, MEB Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen ve bina sınav komisyonunun belirlediği yerlerde görevinizi ifa ediniz.

5- Sınav güvenlik poşetini adayların önünde sınav başlama saatinden 15 (on beş) dakika önce usulüne uygun açınız, içinden çıkan evrakın kontrolünü yapınız, eksik veya fazla olması hâlinde bunu tutanakla tespit ediniz ve bina sınav komisyonuna bildiriniz.

6-  Adaylara sınav başlamadan önce sınav kurallarını yüksek sesle mutlaka okuyunuz.

7-  Sınavın başlama ve bitiş saatlerini tahtaya yazınız. 

8- Sınav başladıktan sonra 15 (on beş) dakika içerisinde sınav binasına gelen ve sınava girmesi bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava alınız, ancak bu adaya ek süre vermeyiniz. 

9- Sınav başladıktan sonra 30 (otuz) dakika tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 (on beş) dakika kala hiçbir adayı dışarı çıkarmayınız. Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri 

Sınavında, sınav başladıktan sonra gelen hiçbir adayı sınava almayınız ve adayları 60 dakika dolmadan dışarı çıkarmayınız. 

10- Salon aday yoklama listesinde yer alan alanları eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz. Adayların cevap kâğıtlarında yer alan kitapçık türünü doğru kodlayıp kodlamadıklarını, cevap kâğıtlarını imzalayıp imzalamadıklarını kontrol ediniz ve kontrol edildiğine dair bölümü sınav sonunda silinmez kalem ile imzalayınız.

11- Sınav bitimine 15 (on beş) dakika kala adaylara ’’15 dakikanız kaldı cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz’’, son 5 (beş) dakika ise ‘’5(beş) dakikanız kaldı’’ şeklinde sözlü uyarıda bulununuz. 

12- Sınav bitiminde sınav evrakını eksiksiz teslim eden adaylara salon aday yoklama listesini imzalatınız. (Bu işlem, sınav başlamadan ya da aday sınavını tamamlamadan kesinlikle yapılmayacaktır.) 

13- Soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını toplayıp, salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak listedeki sıraya göre diziniz. 

14-  Sınav bitiminde, soru kitapçıkları, cevap kâğıtları , salon aday yoklama listesi ve düzenlenen tutanakları, salonda en az iki adayın önünde sınav güvenlik poşetine koyarak ağzını mutlaka sınav salonunda kapatınız.

15- Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavında teslim aldığınız sınav giriş belgelerini, görme engelli adaylar için hazırlanan büyük puntolu olanlar dâhil tüm soru kitapçıklarını sınav evrakları ile birlikte sınav güvenlik poşetine koymayı unutmayınız. 

16- Ortak Sınavlar, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Açık Öğretim Kurumları sınavlarında kullanılan soru kitapçıkları, sınavdan sonra sınav güvenlik poşetlerine konulmayacaktır. Bu sınavlara ait soru kitapçıkları bina sınav komisyonuna teslim edilecektir.

17- Ağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetini bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim ediniz. 

18- Sınav salonunda unutulan ve sınav güvenlik poşetine konulmayan cevap kâğıtlarının işleme alınmayacağını ve yasal sorumluluğun tamamıyla tarafınıza ait olacağını unutmayınız. 

19- Görevli olduğunuz salonda bireysel veya toplu olarak kopya çekilmesi ve MEB Merkezî Sistem Sınav Yönergesinin 43 üncü maddesinde belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi hâlinde hakkınızda gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak:MEBBİS Sınav İşlemleri Modülü

Ogretmenler.Com

Son DüzenlenmeCumartesi, 31 Mart 2018 12:38
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar