Menu

 

MEB,Öğretmenler il içi yer değiştirmeleri tekrar yapıyor

4+4+4 eğitim sistemi ile ülkemizde 12 yıllık eğitim zorunlu hâle gelmiştir. MEB kanunu çıkardığı tarihte okulların ilkokul, ortaokul ve lise olarak dönüşümleri için son tarih olarak 2015’i göstermiştir. Yaz tatilinden sonra 2014-2015 eğitim öğretim yılı başlayacaktır. MEB gecikmeli de olsa okul dönüşümlerini ve öğretmenlerin norm kadro sayılarını son hâli ile gerçekleştirmiştir. 2014 yılı Haziran ayında öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme atamalarını ve ardından da il dışı isteğe bağlı yer değiştirmelerini gerçekleştirmiştir.

Bu atamalar yapılırken bir çok ilde okulların ilkokul, ortaokul ve lise dönüşümleri ile öğretmen norm kadroları maalesef güncellenememiştir. Bu atamaların ardından 13 Haziran tarihi ile birlikte okul yöneticilerinin yöneticilik görevleri de görevlendirme hâline dönüşmüştür. Yöneticilerin (okul müdürü, müdür yardımcısı) yer değiştirme-görevlendirme takvimi de başlamış ve devam etmektedir. Bu süreç içerisinde okul yöneticilerinden müdür başyardımcılarının kadroları da yönetmelikteki “Bir okulda altı müdür yardımcısı olduğunda müdür başyardımcısı atanır.” maddesi gereğince boşa çıkmıştır. Norm kadrolar güncellenmediğinden il içi yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin bir çoğunun ataması istediği okula gerçekleştirilememiş kendi okulunda kalmıştır. Bu arada il dışı tayin isteyenlerden dolayı da okullarda boşluklar meydana gelmiştir.

Yönetici atamalarından dolayı emekli olmak isteyen idarecilerin olması, gelecek müdürle çalışmak istemeyen müdür yardımcılarında veya bu süreçte idari görev almak istemeyen okul yöneticileri de boş olan ve istediği eğitim kurumu var ise il içi tayin isteme durumundadır.

MEB geç te olsa tüm bu durumları göz önünde bulundurarak öğretmenlerin “İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez tekrar yapmaya karar vermiştir. MEB “Temmuz 2014 il içi yer değiştirmeler” başlığı ile yayınladığı yazıda, il içi yer değiştirme başvurularını 21-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında alacağınıduyurmuştur. Buna göre; çalıştığı eğitim kurumunda 30 Eylül 2014 tarihi itibarı ile 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

Son durumdan kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi adına başvuru şartlarına şu madde de eklenmiştir. “Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda en az 3(üç) yıllık çalışma şartı aranmayacaktır.”

Eğitim kurumu yöneticisi olan (Müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) ve yöneticiliğe devam etmek istemeyenlere de il içi isteğe bağlı yer değiştirme hakkı verilmişti. Bu konu ile ilgili madde de şöyledir. “Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler yer değiştirme isteğinde bulunabilecek ve bunlarda bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma şartı aranmayacaktır.”

Bakanlığın diğer birimlerinde veya diğer kamu kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenlerin yer değiştirmeleri ile ilgili de şöyle bir madde konulmuştur. “Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamaz. Ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.”

Öğretmenlerin il dışında bulunmalarından dolayı tayin isteyip isteyemeyecekleri, bulundukları okula bizzat gelip tayin isteme durumları da akla takılan sorular arasındadır. Yazıda öğretmenlerin bulundukları tatil adreslerinden mebbis şifreleri ile il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri, sonrasında okul müdürlüğünü iletişim araçları ile bilgilendirip, başvurularını onaylattırarak geçerli hâle getirebilecekleri belirtilmektedir. Yani öğretmenler okullarına bizzat gelmeden, bulundukları herhangi bir ortamdan elektronik olarak başvuru yapabileceklerdir.

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih edebilecektir.

2014 yılı içerisinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenlerden istekleri üzerine atamaları iptal edilenler de yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı fazla olandan başlamak üzere öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurasına başvurulacaktır.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme atamaları valiliklerce 04 Ağustos 2014 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 06 Ağustos 2014 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

İl içi yer değiştirmelerden sonra da öğretmenlerin özür grubu atamaları Ağustos 2014 ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Her şeye rağmen tekrar iyi tatiller öğretmenim. (18.7.2014)

Ekrem AYTAR
MEMURHABER

Son DüzenlenmePerşembe, 17 Temmuz 2014 20:16
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar