Menu

 

Tablet Bilgisayarlara İlişkin Hususlar

Tablet Bilgisayarlara İlişkin Hususlar

a)   Öğretmenlerin yer değişikliği;

Öğretmenin tayini durumunda TBS öğretmende kalır. Öğretmenin atama ve yer değişikliği durumlarında TBS’yi başka okula götürülebilmesi için cihaz “zimmet arama/iade” menüsünde ilgilinin zimmetinden düşülür ve sanal ambara alınarak öğretmenin yeni görev yerindeki harcama birimine (okula) “harcama birimleri arası devir” işlem seçeneği ile devredilir. Yeni görev yerinde söz konusu TBS ilgili öğretmene yeniden zimmetlenir ve takibi yeni birim tarafından yapılır.

Öğretmenin eski okulundaki zimmet fişinin bir nüshası ilgiliye verilerek yeni  okulundaTBS’nin, okul ambarına kayden devredildiğini ve kendi adına zimmetlenmesini   talep eder. Bu talep yapılmaz ise yeni görev yerindeki TKKY(Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) resen bu kişi adına zimmet yapabilir. Bu şekilde devredilen TBS’ler kesinlikle başka birisine zimmetlenemez.  Öğretmenin istifa etmesi, emekli olması, Bakanlık dışında bir kuruma geçmesi ya da herhangi bir sebepten dolayı görevden alınması ve benzeri durumlarda, TBS okula teslim edilir. Bu TBS’ler varsa diğer yedeklerle birlikte okulun bağlı bulunduğu il/ilçe MEM ambarlarında muhafaza edilir.

Tablet bilgisayar yönetim yazılımı farklı bir okulda çalışmayan tablet bilgisayarlar okulda bırakılır. Bu durumda öğretmene gittiği okulun bağlı bulunduğu il/ilçe MEM’lerdeki yedeklerden yeni bir TBS verilir.

b)   Öğrencinin yer değişikliği;

Öğrencinin nakil durumunda TBS’yi başka okula götürülebilmesi için cihaz TİF              üzerinde kayıtlı olmalıdır. Öğrencinin eski okulunda ve yeni okulunda karşılıklı tutanak ile TBS’nin nakil işlemi gerçekleştirilir. Bu tutanakta TBS’nin seri numarası, kişinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgileri yer almalıdır. Örgün eğitimden kaydını açık liseye aldırmış olan öğrencilere TBS verilmez. Tablet bilgisayar yönetim yazılımı farklı bir okulda çalışmayan tablet bilgisayarlar okulda bırakılır. Bu durumda öğrenciye gittiği okulun bağlı bulunduğu il/ilçe MEM’lerdeki yedeklerden yeni bir TBS verilir.

c)    Kayıp-Çalıntı;

Öğrencilere verilen TBS’ler için kayıp, çalıntı, kullanım hatası gibi durumlarda; Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir. TBS okul dışında çalındıysa polis eşliğinde tutanak tutulur, okul içinde çalındıysa okul idaresi tarafından tutanak tutulur ve Proje Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) üzerinden TBS’nin kayıp-çalıntı olduğuna dair kayıt oluşturulur.

PEKİYİ

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar