Menu

 

İlkokul ve ortaokulda devam-devamsızlıkla ilgili hususlar

İlkokul ve ortaokulda devam-devamsızlıkla ilgili hususlar

2016-2016 eğitim-öğretiminin başladığı bu günlerde bu yazımızda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okula devam-devamsızlık durumlarını yönetmeliğin ilgili maddelerini inceleyerek ele almaya çalışacağız.

Hemen söyleyelim;umarız bu yazıyı okumaya hiç ihtiyacınız olmaz!

Okullarda yönetmeliğin değişmesiyle öğrencilerin ve velilerin kafasında devam-devamsızlık ile ilgili bazı sorular oluşmaktadır.İlkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin devamsızlık hakkı için belirli gün sayısı yoktur. Derslerine sorun olmadıkça ve sınavlara girip geçerli not aldıkları sürece sınıflarını geçeceklerdir. Fakat devam sorunu olmadığı halde, üst sınıfa geçme yeterliliği bulunmayan öğrenciler için öğretmenler kurulunun aldığı karar ile sınıf tekrarı etmeleri gerekebilir.

Bu yazımızda aşağıdaki soruların cevabını, yönetmelikleri dikkate alarak, vermeye çalışacağız.

  • İlkokul ve ortaokulda devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma var mı?
  • İlkokul ve ortaokulda sınıf tekrarı var mı?
  • İlkokul ve ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gündür? 

1.İlkokul ve ortaokulda devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma var mı?

İlkokul (1.,2.,3.,4. Sınıf) öğrencileri ve ortaokul (5.,6.,7.,8. Sınıf ) öğrencileri için devamsızlıktan sınıfta kalma durumu söz konusu değildir. Eğer öğrenciler sınavlarına düzenli olarak giriyorsa devamsızlığının önemi yoktur. Önceleri devamsızlık hakkı olarak kullandığımız ifade de şuan kullanılmamaktadır.  İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin devamsızlığı isterse 2-3 ay olsa bile sınavlara girmesi durumunda devamsızlıktan dolayı sınıfta kalmamaktadır. Fakat ne kadar devamsızlık yapılırsa o kadar dersten geri kalma durumu söz konusudur. Bu nedenle ilkokul,ortaokul hatta lise öğrencileri devamsızlık yapmama konusunda titiz olmaları gerekir.

2.İlkokul ve Ortaokulda sınıf tekrarı var mı?

Eski yönetmelik (Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği) Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlıklı 47.Madde’de geçen ifade ve yeni yönetmelikteki 31.Madde arasında farklılık vardır. Eski yönetmelikte yer alan bilgiye göre; 

‘‘c) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (EK-9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.’’ şeklindedir. 

2016 Eylül itibariyle geçerli yönetmeliğe göre " İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılabilir"

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Öğrenci başarısının değerlendirilmesi başlıklı 31.Madde’de açık ve net bir şekilde İlkokullarda Sınıf Tekrarı Yaptırılır denilmektedir. Ancak bir şart var; o şartta öğrencinin ilkokul süresi boyunca bir defaya mahsus,velinin yazılı talebine göre, sınıf tekrarı yaptırılabileceği. Yani öğrenci 1.sınıfta sınıfta bırakılmış ve bu öğrenci, 3.sınıfa gelmişse 3.sınıfta başarısız olsa bile sınıfta bırakılamaz. 

Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45’ ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.

Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz

İLKOKUL-ORTAOKUL YÖNETMELİĞİNDE DEVAM-DEVAMSIZLIK 

‘‘Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 31.maddesi: 

(1) – (1)(Değişik:RG-25/6/2015-29397) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine,ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.
2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında;
a) Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir.Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.
b) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45’ ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
c) Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin puanları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.
(3) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak;
a) Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda kaynaştırma öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.
b) (Değişik:RG-23/10/2014-29154) Bu öğrencilerin okula devam durumları; ilkokul öğrencileri için bu maddenin birinci fıkrasına, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için ise ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre değerlendirilir."

 3. İlkokul ve Ortaokulda devamsızlık kaç gündür?

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için devamsızlık hakkı diye bir durum söz konusu değildir. Öğrencilerin okula devamlılığı zorunludur. Özürsüz olarak 20 gün devamsızlık yapan ve üst sınıfa geçmek için yeterli olmadığı düşünülen öğrenciler için, ikinci dönemin son haftasında öğretmenler kurulu sınıf tekrarının yapılıp yapılmayacağına karar verir.

Velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından yılda toplam 15 gün olmak üzere devamsızlık için izin verilebilir. İlk derse girip, diğer derslerden birine girmeyen öğrenciler yarım gün devamsız sayılmaktadır.

Devamsızlık sınıf tekrarını etkileme konusunda büyük önem arz etmese de TEOG sınavı için oldukça önemlidir. TEOG’da aynı puanı alıp, aynı okula gitmek isteyen öğrencilerin devamsızlığı az olan öğrenci okula yerleşecektir. 

Hem ilkokulda hem de ortaokulda devamsızlık resmi olarak ciddi sorun olmasa da öğrencinin derslerinde gereken verimi alabilmesi o derse sınıf ortamında aktif katılması oldukça önemli.Bu da ancak okula devam etmekle olur.İlkokul ve ortaokul öğrencileri yaşları gereği belki bunun bilincinde olmayabilirler.İşte bu noktada ailelere aktif görev düşüyor.Ailelere okul idareleri ile işbirliği halinde öğrencilerinin okula devamını takip etmelerini öneriyoruz.

Ogretmenler.Com 

Son DüzenlenmePerşembe, 22 Eylül 2016 15:07
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar