Menu

 

2017-2018 Yılı Açık Öğretim Ortaokulu-Lisesi Kayıt İşlemleri - Sınav Tarihleri

2017-2018 Yılı Açık Öğretim Ortaokulu-Lisesi Kayıt İşlemleri - Sınav Tarihleri

2017-2018 Yılı Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) ve Lisesi (AÖL) Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri-Tarihleri tüm ayrıntılar burada.

2017-2018 yılı 2.Dönem Kayıt ve Kayıt Yenileme  Tarihleri

Açık Öğretim Ortaokulu 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 8-26 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 8-23 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Dönem Mazeretli İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri ise 24-26 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaklardır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 2. Donem sınavına katılamazlar.

Açık Öğretim Lisesi kapsamında kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, kayıt yenileme sınav bedeli olan 30 TL yi Ziraat, Vakıflar veya Halk Bankalarının bankamatiklerine veya internet bankacılığı üzerinden TC Kimlik Numaralarını belirterek yatırabilirler ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ödeme yapabilirler. 5 TL de ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün okul aile birliğine ödenecektir.

2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 2. Dönem Sınavı 2017-2018 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL / 2  - 17-18 Mart 2018

3.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 3. Dönem Sınavı 2017-2018 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL / 3  - 7-8 Temmuz 2018 

2018-2019 YILI 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2018-2019 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL / 1   -   08-09 ARALIK 2018 

2017-2018 AÖO Takvimi

 

 

2017-2018 AÖL Takviim

 


Açık Öğretim Lisesi-Ortaokulu 1.Dönem Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları


KAYIT ÜCRETLERİ

İlk kayıt sınav bedelini iki şekilde yatırabilirsiniz. Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir. 

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarası mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.
2- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz

AÖO Kayıtlarında Kimlerden Sınav Bedeli Alınmaz?

a) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne ve babasından,
b) Gazilerin kendisi ile eş, çocuk, anne ve babasından,
c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlardan,
ç) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,(kayıt tarihinin son günü itibarı ile 18 yaşını tamamlayanların aksine bir mahkeme kararı yoksa ücret muafiyetleri sona erer)
d) Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan,
durumlarını belgelendirmek şartıyla ilk kayıt sınav ve kayıt yenileme sınav bedeli alınmayacaktır.
Ayırca ilk kayıt olanlardan söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

AÖL Kayıtlarında Kimlerden Sınav Bedeli Alınmaz?

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından;
b) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne ve babasından, gazilerin ise kendisi ile eş, çocuk, anne ve babasından,
c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlardan,
ç) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,
d) Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan,
Durumlarını belgelendirmek şartıyla ilk kayıt sınav bedeli alınmayacaktır.
Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.


Ehliyet,Açık Ortaokul ve Lise Ücretleri Kredi Kartıyla Nasıl Ödenebilecek? 


Açık Öğretim Ortaokuluna Kimler Başvurabilir?

1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenen 2017-2018 öğretim yılı başlangıç tarihi olan 18 Eylül 2017 itibarı ile 14 yaşından gün alanlar. Ancak; özel eğitime muhtaç, tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve yurtdışı programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerde yaş sınırı
aranmaz. (Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra Türkiye programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı aranır.)
2. İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,
3. İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar, 
4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
6. Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
7. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi olanlar,
başvurabilir.

Açık Öğretim Ortaokuluna İlk Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

İlkokul Mezunu Öğrencilerden;
1. T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
2. Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
3. İlkokul mezunu olanlardan diplomasının aslı,
4. Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesi olanlardan belgenin aslı,
5. Diploması ve Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesi kayıp olanlar, Belge Kayıt Örneğinin aslı,
6. T.C. kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
istenir.

İlköğretim veya Ortaokulların Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;
1. T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
2. Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
3. Tasdikname(Öğrenim Belgesi)/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait yılsonu başarı notları veya not döküm çizelgesinin aslı,
4. Okul Dışı Bitirme sınavlarına katılanlardan okulundan almış olduğu Okul Dışı Belgesi,
5. T.C. kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
istenir.

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?


1. İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
2. Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,
3. Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar.
başvurabilir.

Açık Liseye İlk Kayıt İçin Gerekli Evrak

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,
a) Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
b) T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
a) T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
b) Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
c) İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı),
istenir.
Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;
a)T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
b) Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
c) Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,
d) T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
İstenir

KAYIT YENİLEYECEK OLAN ADAYLAR 

  • Açık Öğretim Ortaokulu'nda öğrenimine devam eden öğrenciler,
  • Bir dönem kayıt yaptırmayıp donuk duruma düşen ve Açık Öğretim Ortaokulu'nda okurken tasdikname alarak ayrılan öğrenciler,
  • Tekrar öğrenimlerine devam etmek istediklerinde aldıkları tasdikname belgesinin aslı ile birlikte başvuranlar kayıt yenileme işlemi yaptırabilir. 

Kayıt Yenileme Sınav Bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.Açık Öğretim ortaokulunda Ders seçme

Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yenileme yaptıran öğrencilerimize, bulunduğu sınıfa ait ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır. Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) ders öğrencinin talebi doğrultusunda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yapılır, aktifleştirme işlemi için Öğrenci Bürolarına başvurulmaması durumunda ücretin yatırıldığı ertesi günü sistem tarafından aktifleştirme işlemi yapılarak dersleri otomatik olarak seçilecektir. Ancak öğrencilerin mağdur olmamaları için şifreleri ile sisteme girerek durumlarını kontrol etmeleri gerekir.

Ders seçiminin yapılmaması durumunda, üst sınıfa ait dersler sistem tarafından otomatik olarak atanır.

Sisteme yeni kayıt olanlar sisteme giriş yaparken şu maddeleri dikkatli okumalarında yarar var.En önemlisi İlk giriş yapıldığında yeni kayıt olanlar şifrelerini değiştirmeleri gerekiyor.

Kullanıcı adı ve şifreniz oluşturulduktan sonra dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır:

-Kullanıcı kodu ve şifre girişlerinde büyük harf, küçük harf ayrımına dikkat ediniz. Giriş bilgilerini size verildiği gibi yazınız.
-Şifrenizi başka kimseye vermeyiniz ve giriş sırasında görülmemesini sağlayınız.
-Halka açık bilgisayar kullanım yerlerinden sisteme giriş yapmayınız. Siz ayrıldıktan sonra yaptığınız işlemleri kaydeden programlar aracılığı ile giriş bilgileriniz ele geçirilebilir. Farklı bir yerde bilmediğiniz bir bilgisayardan sisteme girmek zorunda kalırsanız en kısa sürede şifrenizi mutlaka değiştiriniz.
-Size verilen kullanıcı kodu ve şifre sadece bir kullanıcı tarafından bilinmelidir. Eğer aynı işi yapan birden fazla kullanıcı varsa, her bir kullanıcı için ayrı kullanıcı kodu ve şifre alınmalıdır.
-Aldığınız bu şifre geçici olarak verilmiştir. Programa girdikten sonra verilen şifreyi istediğiniz başka bir şifre ile değiştiriniz.
-Verdiğiniz yeni şifre, isim, doğum tarihi, çocuk isimleri gibi kolay tahmin edilebilir bir şifre ya da klavye üzerinde seçilen bir seri (ZXCVBN) olmamalıdır. Şifre büyük harf, küçük harf, özel karakter (&,/,#) ve rakamlar içermelidir. Örnek: ieGM3$5B
-Şifrenizi güvenlik için belirli aralıklarla değiştiriniz.
-Kullanıcı kodunuzla, programlar içerisinde yaptığınız işlemler Bakanlık veritabanında kaydedilmektedir. Şifrenizin başkaları tarafından kullanılması durumunda, kullanan kişi tarafından yapılan işlemlerin sorumluluğu size ait olacaktır.
-Kullanıcı kodunu değiştiremezsiniz. Sadece o kullanıcı koduna ait şifreyi değiştirebilirsiniz.
-Programa girdikten sonra, 20 dakika hiçbir işlem yapılmazsa, güvenlik nedeniyle sistem bağlantınız otomatik olarak kesilecektir. Böyle bir durumda sisteme yeniden girmelisiniz.
-Şifreniz unutulduğunda sistem yöneticisi tarafından size tekrar geçici bir şifre verilir.
-Program açıkken bilgisayar başından ayrılmanız gerekiyorsa, programı açık bırakmayınız. Açık kalması gerekiyorsa parolalı ekran korumayı aktif hale getiriniz (Ayrıntılı bilgi için; Windows yardım ve destek içinde bulunan “Ekran koruyucu parolası kullanarak dosyaları korumak” bölümünü okuyunuz).
-Şifrenizi Bakanlıkta çalışan görevliler dahil hiç kimseye söylemeyiniz. Telefonla ya da size gönderilen bir elektronik postaya cevap olarak şifrenizi yazmayınız.
-Tarayıcı programlar kullanıcı girişlerini kolaylaştırmak için Otomatik Tamamlama (Auto Complete) seçeneği sağlamaktadırlar. Kullanıcı kodunuzun güvenliği için bu özelliği kapatınız. (İnternet Explorer / Araçlar /İnternet Seçenekleri / Gelişmiş / Satıriçi Otomatik Tamamlamayı Kullan bölümü seçili olmamalıdır.)

Açık öğretim ortaokulu-lise ilk kayıt yada yeni kayıtla ilgili aklınıza takılan tüm hususlar için aşağıdaki kılavuzları dikkatli incelemenizi öneriyoruz.

AÇIK LİSESİ 2.DÖNEM KILAVUZLARI

Lise İlk Kayıt Kılavuzu için TIKLAYINIZ

Lise Kayıt Yenileme Kılavuzu için TIKLAYINIZ 

Ogretmenler.Com 

Son DüzenlenmePazartesi, 08 Ocak 2018 14:51
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar