Menu

 

TEOG'da üç farklı nakilde yerleştirme nasıl yapılacak?

TEOG'da üç farklı nakilde yerleştirme nasıl yapılacak?

2016 TEOG TEOG yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar 8 ağustos tarihinde açıklandıktan sonra üç nakil tercih dönemi başlayacak.İlk nakil tercihleri 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.

2016 TEOG NAKİL DÖNEMLERİNDE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Nakil uygulamalarının tümüne katılma hakkınız olacak ve isterseniz her nakil döneminde 3 okul tercih edebileceksiniz. Ancak isterseniz ilk nakil uygulamasında yaptığnız 3 tercihin daha sonra yapılacak 2 nakil döneminde de geçerli olmasını talep edebilirsiniz. Bu işlemi tercih yaptığınız okul müdürlüğünden yapmanız gerekiyor. Bu durumda yalnızca ilk dönem tercih listesi hazırlamış olursunuz. Ancak 3 nakil uygulamasına da farklı listelerle katılacaksanız her listenizi onaylatmanız gerekiyor. Aksi halde tercih yapmamış sayılacaksınız.

SON NAKİL AÇIK LİSE

Nakil uygulamasında da yerleştirme işlemleri yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Yurtdışında öğrenciler ve açık öğretim ortaokulu mezunları nakil başvurularını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlü- ğü'nün resmi internet sitesinde açılacak olan "Açık öğretim ortaokulu ve yurtdışı yerleştirmeye esas nakil başvuru ekranı" aracılığıyla yapacak. Başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile müdürlüğe gönderilecek.

İlk 3 nakil uygulamasına hem örgün eğitim kurumlarına hem de açık liseye kaydedilen öğrenciler katılacak. Ancak 5 Eylül'de üçüncü nakil uygulamasının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından il ve ilçelerde milli eğitim müdürlüklerinde kurulan nakil komisyonları tarafından gerçekleştirilecek bir nakil uygulaması daha olacak. Bu nakillere sadece açık liseye kaydedilen öğrenciler başvurabilecek. Bu yerleştirme il ve ilçe sınırları içinde boş kalan kontenjanlara yapılacak.

İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, 5-8 Eylül tarihlerinde tercih başvurularını alacak. Bu uygulamada il ve ilçe sınırları içinde yer alan 3 okul tercih edebilecek. Bu yerleştirmelerde de puan üstünlüğü dikkate alınacak. Bu son nakil uygulamasının sonuçları da 9 Eylül tarihinde açıklanacak. Bu tarihten itibaren de artık TEOG yerleş- tirme işlemleri son bulacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

TEOG yerleştirmeleri işlemleri velilerin tercihleri doğrultusunda okul kontenjanlarına göre Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) üzerinden alınarak yapılacak. Yerleştirme işlemini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkezi olarak gerçekleştirecek. Yerleştirmeye Esas Puanları (YEP) eşit olan iki öğrencinin aynı okulu tercih etmeleri durumunda o okulda tek bir kontenjan boş kaldıysa yerleştirme işlemi nasıl yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu soruya verdiği cevap:

"Yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi halinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması halinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır."

TEOG YERLEŞTİRME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından birine yalnızca açık liseye kaydolan öğrencilerin başvurabileceği 4 kez yapılan nakil uygulamasından oluşan TEOG yerleştirmelerinde takvim şöyle işleyecek.

15-25 Temmuz: TEOG tercihlerinin alınması

8 Ağustos: TEOG yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanların açıklanması

2016 TEOG NAKİL TERCİHLERİ TAKVİMİ

9-15 Ağustos: İlk nakil tercih başvurularının alınması

19 Ağustos: İlk nakil yerleştirmelerinin sonuçlarının açıklanması

19-23 Ağustos: İkinci nakil tercih başvurularının alınması 26 Ağustos: İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının açıklanması

26-31 Ağustos: Üçüncü nakil tercih başvurularının alınması

5 Eylül: Üçüncü nakil yerleştirme sonuçlarının açıklanması

5-8 Eylül: İl ve ilçe nakil komisyonlarınca nakil tercih başvurularının alınması

9 Eylül: İl ve ilçe nakil komisyonlarınca yapılan yerleştirme sonuçlarının açıklanması

Son DüzenlenmePazar, 17 Temmuz 2016 11:24
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar