Menu

 

TEOG -2 Türkçe,Matematik,Din kültürü değerlendirmeler

TEOG -2 Türkçe,Matematik,Din kültürü değerlendirmeler

TEOG -2 Türkçe,Matematik,Din kültürü değerlendirmeler ve soru dağılımları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıflar için düzenlenen merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu yapıldı. Bahçeşehir Okulları Bölüm Başkanları TEOG -2 Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını değerlendirdi.

Tülay Uğurludural- Bahçeşehir Okulları Türkçe Bölüm Başkanı: 

’Türkçe ayırt ediciydi’ TEOG-2’nin ilk oturumu bugün tamamlandı.

Türkçe sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun kazanım dağılımı şöyledir:

Sözcükte anlam kazanımları

Sözcüğün cümlede kazandığı anlam, terim anlam(2) 

Cümlede anlam kazanımları

Cümleye hâkim olan duygu ve kavramlar, anlatım özellikleri,cümlede anlam ilişkileri (neden-sonuç) (3)

Paragrafta anlam kazanımları

Paragrafta konu ve yardımcı düşünce, paragraf yapısı,dil ve anlatım özellikleri, düşünceyi geliştirme yolları, paragrafta içerik (9)

Dil bilgisi kazanımları

Fiil çatısı;cümlenin yapısına, yüklemine ve öge dizilişine göre çeşitleri; cümlede vurgulanan öge (3)

Noktalama işaretleri kazanımları

Soru işareti, virgül, nokta ve iki noktanın kullanımı (1)

Yazım kurallarına ait kazanımlar

Birleşik sözcükler, yön adları, “ki ve de” bağlaçlarının yazımı (1)

Edebî tür kazanımları

Günlük (1)

Sınavdaki tüm sorular, MEB tarafından yayımlanan kazanımları kapsamaktadır. Dil bilgisi sorularının 2. sınav konularına ait kazanımları içerdiği, bununla beraber birkaç sorunun da birden fazla kazanımı ölçtüğü görülmüştür. Bilgi gerektirmesi nedeniyle ayırt edici olan bu sorular, konuya hâkim öğrencilerin rahatlıkla cevaplayacağı sorulardır. Yazım kurallarıyla ilgili soruda “ayçiçekleri” kelimesinin yazımı, TDK’deki “Bitki türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır.” kuralının dışında kalarak bitişik yazılan kural dışı örnek olduğu için seçeneklerden eleme yöntemiyle cevaba ulaşmayı gerekli kılmış ve eleyici olmuştur.

Daha çok paragraf sorularının yer aldığı bu sınav okuma, anlama ve yorumlama becerisini ön plana çıkarmış; özellikle bazı sorular, soru kökünde istenene göre metni değerlendirmeyi gerekli kılmıştır. Edebî türlerle ilgili soru, soru kökünde istenene dikkat etmeyen öğrenciler için eleyici olmuştur. Cümlenin özveri anlamına göre tamamlanmasıyla ilgili soruda ise “kavram ve kelime bilgisi” ön plana çıkmış, bu soru da Türkçe açısından ayırt edici olmuştur. 

Hem bilgiyi hem dikkatli okuma anlama becerisini gerektiren ayırt edici bu sınav, açık ve anlaşılır sorulardan oluşmakla beraber kitap okuma alışkanlığını kazanmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 

Yahya Cemali- Bahçeşehir Okulları Matematik Bölüm Başkanı 

‘Matematik soruları yorucu ve zordu’ 

Yorucu ve zorluk düzeyi yüksek bir sınav olarak nitelendirilebilir. Sınavda TEOG-2 konularından Fraktal ve Eşitsizlik Grafikleri ile ilgili soru sorulmadığı görülmüştür. Çarpanlara ayırma, olasılık, geometrik cisimlerin açınımları ve yüzey alanlarının bulunmasıyla ilgili sorular zorluk düzeyi yüksek olan sorulardır. Müfredat dışı soru bulunmamakla birlikte soruların yarısından fazlası çok adımlı işlem becerisi ve işlem bütünlüğü gerektirmektedir. Sınav, bu yönüyle, şimdiye kadar yapılan merkezi ortak sınavlar düşünüldüğünde en zor sınav olmuştur.

Anlaşılması için birçok kez okunması gereken sorular, işlem yükünün fazlalığı ile birleşince, nefes aldırmayan bir sınav yapısı ortaya çıkmıştır. Bu durum, kontrol yapılabilmesi veya yapılamayan sorulara dönülmesi için kalan zamanı daraltmıştır. Sınav, yapı bakımından ayırt edicilik düzeyi yüksek bir sınav olmuştur.

Yasemin Arayan –Bahçeşehir Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları Okuma –Anlama ve Yorumlama becerisini ölçtü’ 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun ünite dağılımı şöyledir:

Kaza ve Kader (2)

Zekat Hac Ve Kurban ibadeti (7)

Hz.Muhammedin hayatından örnek davranışlar (5)

Kur’an da Akıl ve Bilgi (3)

İslam dinine göre kötü alışkanlıklar (3) 

Sınav 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır. Sınavı içerik olarak değerlendirdiğimizde okuma-anlama ve yorumlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Kader ve Kaza, Zekât, Hac ve Kurban üniteleriyle ilgili soruların yorumdan çok bilgiyi ölçmeye yönelik olduğu görülmüştür. Özellikle Peygamberimizin insana verdiği değer ile ilgili soruda Peygamberimizle muhatabı arasındaki diyaloğun yanlış yorumlanmasına bağlı olarak farklı seçenekler düşünülmüş olabilir. Sorular, beklendiği gibi genelde orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerden oluşmaktadır.

Kaynak : Eğitim Ajansı

Son DüzenlenmeÇarşamba, 27 Nisan 2016 19:56
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar