Menu

 

MEB ABİDE Projesi örnek açık uçlu sorular

MEB ABİDE Projesi örnek açık uçlu sorular

MEB,ABİDE projesi kapsamında 81 il'de 1299 okulda ABİDE Sınavı yapacak.

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması çerçevesinde anket ve test uygulamaları 28 Mart-15 Nisan 2016 tarihlerinde 81 ilde 1299 okulda yapılacak.
Bu kapsamda 4-8 Nisan 2016 tarihlerinde 77 ilde anket ve test uygulamaları gerçekleştirilecek.

Daha önce MEB'in yaptığı açıklamaya göre bu konuda şu habere yer vermiştik:"ABİDE Projesi için illerde sınav merkezleri oluşturulacak" .Anlaşılan MEB sınavlarda açık uçlu sorulara geçmek için son hazırlıklarını tamamlamak üzere.

ABİDE ARAŞTIRMASI 2016 ALAN UYGULAMASI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ABİDE araştırması alan uygulaması 4 – 8 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

Uygulama belirtilen okullarda belirtilen saatlerde yapılacaktır. Okulların uygulama gün ve saatleri Genel Müdürlüğümüzün bilgisi olmadan değiştirilmeyecektir.
Uygulamaya sadece listede adı bulunan öğrenciler katılacaktır. Uygulama yapılacak şubeye sonradan nakil gelen öğrenciler varsa bu öğrenciler yedek evrakla katılabileceklerdir.


YGS-LYS Açık uçlu soru nedir? İşte Örnekler -ÖSYM


Uygulama;
Türkçe – Matematik Testi 70 dakika (kılavuzda 60 dakika yazmaktadır. yeni süreye dikkat edilmesi gerekmektedir.) 10 dakika ara
Sosyal Bilgiler – Fen ve Teknoloji Testi 60 dakika olacak şekilde yapılacaktır.

AÇIK UÇLU SORULAR DA SORULACAK 

Uygulamada öğrencilere hem çoktan seçmeli sorular, hem de açık uçlu sorular yöneltilecektir. Öğrenciler çoktan seçmeli sorularda olduğu gibi açık uçlu soruların cevaplarını da mutlaka cevap kağıtlarına kodlayıp/yazacaklardır.

Uygulamaya Genel Müdürlüğümüz personelleri test uygulayıcısı olarak gönderilecektir. Test uygulayıcısının gönderilmediği yerlerdeki okullara uygulama okullar tarafından belirlenen kişilerce yapılacaktır.
Test uygulayıcılarının okullara ulaşımı il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacaktır.

Uygulamanın yapılacağı saatlerde öğrencilerin dersi yoksa okulda bulunmaları sağlanacaktır. Dersi bulunması durumunda uygulamadan sonra dersler devam edecektir. Uygulamaya katılmayacak diğer öğrenciler okula devam edeceklerdir. Hiçbir şekilde okullar tatil edilmeyecektir.

Uygulamada her soru kitapçığının cevap kağıdı farklı olduğundan öğrenciye hangi tür kitapçık verildiyse cevap kağıdı da aynı tür olacaktır.

Uygulamanın sağlıklı yürütülmesi için her türlü sınav güvenliğine azami önem verilmesi gerekmektedir.Uygulamadaki sorular gizlidir. Hiçbir şekilde kitapçıkların fotokopisinin alınması veya fotoğraflarının çekilmesine müsaade edilmemelidir.

Anketler 4 – 15 Nisan 2016 tarihlerinde abide.meb.gov.tr adresinden girilerek doldurulacaktır.Anketlere; okul koordinatörleri, uygulamaya katılan öğrenciler ve uygulamanın yapıldığı şubenin Türkçe, matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile fen ve teknoloji dersine giren ve daha önce ismi bildirilen öğretmenler katılacaktır.Anket için öğretmenlerin isimleri verildikten sonra öğretmen şubeden/okuldan ayrılmış olsa bile ankete katılacaktır. İsimler verildikten sonra şubeye başka öğretmenler verildiyse bu öğretmenler ankete katılmayacaktır.Okul koordinatöründe bir değişiklik olduysa daha önce ismi bildirilen koordinatör ankete katılacaktır.

ABİDE SORULARI AÇIKLANMAYACAK

Ülke genelinde öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilme becerilerinin ve üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi;öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörlerin araştırılması amacıyla "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi"(ABİDE) çalışmaları Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

ABİDE 2016 araştırmasında kullanılan sorular ve diğer materyaller kamuoyuna açıklanmayacak.Bu sınavda görevli öğretmenler görevli izinli sayılacak.Ek ders ücretleri kurumlarınca ödenecek.

PROJENİN AMACI

MEB ABİDE projesinin genel amacı, farklı madde formatlarını kullanarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamında ulaşılması hedeflenen alt amaçlar ise şunlardır:

1)8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarını belirlemek,
2)Çoktan seçmeli maddelerle birlikte açık uçlu maddeleri denemek,
3)Öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal, aile ve okul özelliklerini ortaya koymak,
4)Öğrencilere puanların anlamının olduğu bir geribildirim vermek,
5)Puanlayıcı güvenirliğini sağlamak için bilgisayar yazılımı geliştirmek.

ABİDE Projesine Neden İhtiyaç Duyuldu?

Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmeyi ve ülkelerin eğitim politikalarına yön vermeyi amaçlayan, Türkiye’nin de katıldığı PISA gibi sınavlar uluslararası düzeyde yapılmaktadır. Ancak bu tür sınavlar, birçok ülkede uygulandığı için ortak bir çerçeve kullanılmaktadır. Bu nedenle ulusal düzeyde geliştirilen ve uygulanan bir sınava ihtiyaç duyulmaktadır. ABİDE projesiyle bu ihtiyacın karşılanması planlanmaktadır.

Açık Uçlu Soru Yazma Eğitimleri
Proje kapsamında soru yazarlarına akademisyenler tarafından “açık uçlu soru yazma” eğitimleri verilmiştir.

Yeterliklerin Belirlenmesi

Proje kapsamında öğrencilerin Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri alanında neler yapabileceğini gösteren yeterlik düzeyleri (alt, orta, ileri ve üst düzey) alan uzmanları ve ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından belirlenmiştir. Bu yeterlik düzeyleri öğrencilerin; bilgiyi “ezbere bilmelerini” değil, uygun bir şekilde “kullanabilmelerini” gerektirmektedir. Yeterlik düzeylerine göre hazırlanmış sorular yoluyla öğrencilerin becerilere sahip olma durumları sınanmaktadır.

Soruların Hazırlanması
Proje kapsamında farklı madde formatları kullanılarak sorular (açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, karmaşık çoktan seçmeli sorular) hazırlanmıştır. Alan uzmanlarının hazırladığı sorular ölçme-değerlendirme uzmanları ve dil uzmanları tarafından gözden geçirildikten sonra akademik redaksiyona tabi tutulmuş ve sorulara son hali verilmiştir.

Anketlerin Hazırlanması
Proje kapsamında okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere yönelik anketler hazırlanmış ve öğrencilerin başarılarını etkileyen farklı faktörler ortaya konulmuştur. Böylece bu anketler yoluyla bütüncül bir değerlendirme yapılmış ve öğrencilere nitelikli geribildirimler verilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

Değerlendirici Yazılımının Geliştirilmesi
Proje kapsamında Bakanlığın öz kaynaklarıyla yazılım geliştirilmiştir. Haziran ayında yapılan pilot uygulama sınavının değerlendirmesi de bu yazılım aracılığıyla bilgisayar ortamında yapılmıştır. Geliştirilen yazılım, her bir öğrencinin cevabının en az iki değerlendirici tarafından değerlendirilmesine ve bu iki değerlendirici arasında bir fark ya da tutarsızlık olduğunda üst değerlendiricinin değerlendirmesine olanak vermektedir. Üst değerlendiriciler ise soruları ve puanlama anahtarlarını geliştiren kişilerden oluşmaktadır.

Pilot Uygulama
Projenin pilot uygulaması Ankara’da tesadüfi olarak seçilen 26 ortaokulda yaklaşık 5000 öğrenciyle 3 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirici Eğitimleri
Proje kapsamında yapılan pilot uygulama sınavının değerlendirilmesi 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de 160 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. İlk gün verilen eğitimin ardından değerlendirme işlemine geçilmiş ve tüm öğrencilerin cevapları bilgisayar yazılımı aracılığıyla değerlendiriciler tarafından değerlendirilmiştir.

ABİDE ile Açık Uçlu Sorular

Eleştirel Düşünme, Problem Çözme, Yorum Yapma

Bilindiği üzere eğitim sistemimizde öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında çoktan seçmeli sorular kullanılmaktadır. Ancak çoktan seçmeli sorular, öğrencilerin cevapları kendilerinin oluşturmasına olanak vermez. Bu tür sorularda seçenekler vardır ve öğrencilerden seçenekler arasında tercih yapmaları beklenir. Bu nedenle bu tür sorularla öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi zordur. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmek için açık uçlu soruların kullanımı daha uygundur. Çünkü açık uçlu sorular öğrencilere düşünme ve kendi cevabını oluşturma olanağı vermektedir.

ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır. Projenin Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen pilot uygulamasında açık uçlu soruların ulusal sınavlarda kullanılabileceği görülmüştür.

ÖRNEK AÇIK UÇLU SORULAR

MEB,ABİDE Projesi sayfasında açık uçlu soruların örneklerini yayınladı.İşte örnek açık uçlu sorular.

Açık uçlu soru-1

 

Açık uçlu soru örneği

Açık Uçlu Soruların Değerlendirilmesi

ABİDE Projesi değerlendirme yazılımı değerlendiricilerin abide.sinavlar.gov.tr adresinden online puanlama yapmalarına olanak sağlar.Kullanıcı, kendisi için önceden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak sisteme giriş yapar.Ardından,Puanlama Anahtarı bölümünde ekranda yer alan öğrenci yanıtının değerlendirme ölçütleri yer alır ve değerlendirici yanıta uygun puanı seçerek ilerler.

Abide açık uçlu soru değerlendirme

ABİDE ANKETLER

ABİDE projesinde beceri ölçmeye yönelik testlerin yanı sıra öğrenci, öğretmen ve okul anketleri de yer almaktadır. ABİDE’de anketler yoluyla öğrenci başarısı üzerinde etkisi olan diğer değişkenlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Ogretmenler.Com

Bu yazının tüm hakları Ogretmenler.com'a aittir. "www.pekiyi.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntıların hoş olmayacağını hele de eğitim sitelerine hiç yakışmayacağını belirtelim.

Son DüzenlenmeCumartesi, 24 Aralık 2016 17:03
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar