Menu

 

TEOG'da öğrencilere ek puan nasıl verilecek?

TEOG'da öğrencilere ek puan nasıl verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinin "Tanımlar" başlığı ile verilen 4. maddesinin birinci fıkrasının (ç)bendinde "Ek puan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilerin sadece o yıla ait yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda eklenen puanı," hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Yönerge'nin 12. maddesinin; Birinci fıkrasında "TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilir." hükmü,

İkinci fıkrasında "Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına; altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının % 10'u, gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, bu kapsamdaki etkinliklere katılanlar için ise % 7'si oranında ek puan eklenir." hükmü,

Üçüncü fıkrasında "Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katılıp her iki sınavda da başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecenin de yarısı hesaplamada dikkate alınır." hükmü,

Dördüncü fıkrasında "Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında ulusal elemelerden geçtikten sonra uluslararası sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yılsonu başarı puanlarına ilave edilir." hükmü,

Beşinci fıkrasında "Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. Belgeler Genel Müdürlüğe ibraz edilir. Ders yılı bittikten sonra gönderilen belgeler işleme alınmaz. İbraz işlemlerine ilişkin diğer hususlar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir." hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencilere verilecek olan ek puan uygulaması yukarda geçen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Memurlar.net

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar