Menu

 

Açık Ortaokul ve Lise 2016 Yılı Görevli Ücretleri

Açık Ortaokul ve Lise 2016 Yılı Görevli Ücretleri

2016 yılında başta açık ortaokul ve açık lise sınavları olmak üzere MEB'in merkezi sınavlarında öğretmenler görev kapma yarışına girecekler!..Çünkü görevli ücretleri iki katından bile fazla ödenecek...

Geçtiğimiz gün bu konuda  "MEB 2016 Merkezi Sınav Görev Ve Ek Ders Ücretleri" başlıklı haber yayınlamıştık.Bu konuda memurlar.net özel bir başlıkla daha detaylı bir haber paylaştı.Konunun daha net anlaşılması için bu haberi aynen yayınlıyoruz:

"1 Ocak 2016'ten itibaren MEB tarafından yapılan merkezi sınavlarda görevli öğretmenlere ödenecek sınav ücreti değişmiştir.


 2016 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Gözetmen: 85 TL 
Salon Başkanı: 95 TL

(Bu ücretler 23-24 Ocak 2016 tarihli sınavlara göre yazılmıştır.)


ESKİ DÜZENLEME 5 SAAT EK DERS ÜZERİNDEN HESAPLANMAKTADI

Daha önce, 11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12. maddesi gereğince, bina, salon sorumlusu veya gözcü olarak görevlendirilenlere her bir sınav oturumu için 5 saat ek ders üzerinden ödeme yapılmaktaydı.

İlgili hüküm şu şekildeydi:

"(5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz."


MEB AÖL, PYBS, TEOG Yardımcı Engelli Gözetmen Ücretleri 


2016 MEB Sınavları Salon Başkanı ve Gözetmen Ücretleri


1 OCAK 2016'DAN İTİBAREN ÖDEME MİKTARI DEĞİŞECEKTİR

Ancak, 2016-2017 toplu sözleşmesinde, MEB tarafından yapılan merkezi sınavlarda görevli öğretmenlere, 2006/11350 sayılı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar üzerinden değil 2012/2723 sayılı Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar üzerinden ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplu sözleşmenin ilgili hükmü şu şekildedir:

"Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri
Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılansınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılanmerkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanSınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır."

Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre ise

UnvanGöstergeMiktar (Brüt)
Maaş katsayısı X Gösterge
Bina sınav sorumlusuna3000264 TL
Bina sınav sorumlusu yardımcısına2000176 TL
Bina yöneticisine2000176 TL
Bina yönetici yardımcısına1800158 TL
Salon başkanına1800158 TL
Gözetmene1600141 TL
Yedek gözetmene1400123 TL
Yardımcı engelli gözetmene2200194 TL

1 Ocak'taki maaş katsayısı: 0,088069

Özetle, bir örnek verecek olursak; 1 Ocak 2016'dtan itibaren gözetmen olarak görevlendirilen bir öğretmen;
- 5 saat (150*5*maaş katsayısı=66 TL) ek ders yerine, 
- yukarıdaki yeni 1600 göstergesi üzerinden 141 TL alacaktır.

Toplu sözleşme hükmü gereğince, hafta sonundaki merkezi sınavlarda görev alacak öğretmenlere 5 saat ek ders ödenmeyecek. Bunun yerie yukarıdaki yeni miktarlar ödenecektir."

 

 

2016 YGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Salon Başkanı:134 TL
Gözetmen:112 TL
Okuyucu:164 TL
Engelli Gözetmeni:149 TL

u arada 2-3 Ocak 2016 tarihlerinde yapılacak olan açık lise ve ortaokul sınavlarında görev başvurusunda bulunmayı unutmayın..

Son DüzenlenmePerşembe, 26 Mayıs 2016 09:12
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar