Menu

 

Üniversitelere yatay geçiş değişiyor

Önümüzdeki haftalarda Resim Gazete'de yayımlanası beklenen yeni yönetmelikle gelecek değişiklikler.

Yükseköğretim kurumlarındaki yatay geçiş, çift anadal ve yandal uygulamasıyla ilgili esaslar 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"te bulunuyor.

Yönetmeliğe 21 Eylül 2013'te eklenen bir madde ile yatay geçiş konusunda yapılacak kalıcı değişikliklerin sinyali verilmiş, üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin, eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren en geç 1 ay içerisinde yatay geçiş yapmasının önü açılmıştı. Önümüzdeki haftalarda Resim Gazete'de yayımlanası beklenen yeni yönetmelikle gelecek değişiklikler şunlar:

NOTLAR TRANSKRİPTE EKLENECEK

Yönetmeliğin 11. Maddesi'nin 10. Fıkrası'nda yapılan değişiklikle yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte eklenecek.

HAZIRLIK SINIFINDAN İTİBAREN

Yönetmeliğin Ek-1 Maddesi'nde yapılan değişikliğe göre öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanın, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilecek. Yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanlarına ilişkin esaslarla yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilecek. Öğrencilerin başvuruları kurullar tarafından değerlendirilerek yatay geçişler kabul edilecek. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilecek. 2014 ÖSYS'yle üniversiteye yerleşen adaylar, taban puan şartını sağlamaları durumunda, en baştan (hazırlık sınıfı dahil) diğer bir bölüme yatay geçiş yapabilecekler.

'ÇİFT ANADAL'IN ÖNÜ AÇILIYOR

Yönetmeliğin 17. Maddesi'nin 2. Fıkrası'nda yapılan değişikliğe göre:

- Mühendislik, Tıp, Sağlık Bilimleri ve Hukuk programlarıyla çift anadal yapmak mümkün olmayacak. Örneğin; işletme okumakta olan bir öğrencinin mühendislik dallarından biriyle çift anadal yapmasına izin verilmiyor.

- Mühendislik, Tıp, Sağlık Bilimleri ve Hukuk dışındaki programlar arasında çift anadal yapılmasının önü açılmış durumda. Kontenjanlar konusunda da net bir alt sınır getiriliyor. Senatolar tarafından belirlenecek çift anadal kontenjanları en az ilgili program kontenjanının %20'si kadar olacak.

- Yeni düzenlemede, yönetmeliğin 17 Maddesi'nin 10. Fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. Eskiden üniversiteler, senato kararıyla çift anadal programlarına ilişkin yönetmelikte belirtilenlere ilave yeni koşullar getirilebiliyor ve öngörülen asgari başarı notları yükseltilebiliyorlardı. Böylece çift anadal uygulamasına sıcak bakmayan üniversitelerin öğrenciyi zorlayıcı katı senato kararları almasının önü kesilmiş olacak

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar