Menu

 

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Yer Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Yer Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 5. fıkrasındaki "Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir." hükümlerince; Valiliklerce isteklerine bakılmaksızın herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayan veya tercihlerine atanmayan öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesinde öncelikle özür durumları dikkate alınarak görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları tercih edilmelidir.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Yer Değiştirme işlemlerinde;

A- İlçeler bazında özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin branşlara göre listeleri belirlenir.

Özür durumu olanların ilçelerdeki boş kadrolara atamaları hizmet puanı düşük olandan başlamak suretiyle resen yapılır. Burada özür durumu bulunanların görev yaptıkları yerleşim yeri dışında olan belde ve köylere ataması yapılmayacaktır. Bundan sonra norm kadro fazlası olan özür durumu öğretmen var ise artık bunlar bulunduğu okul/kurumda norm kadro fazlası olarak kalacaktır. Özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenler görev yaptıkları yerleşim yeri dışına atanamaz.

B- İlçeler bazında özür durumu olmayan norm kadro fazlası öğretmenlerin branşlara göre listeleri belirlenir.

İlçe bazında özür durumu olmayanların yer değiştirme işlemleri bulundukları yerleşim yerinde (ilçe merkezinde) hizmet puanı küçük olandan başlamak suretiyle resen atamaları gerçekleştirilir. Bunlardan arta kalan norm kadro fazlası öğretmenler olursa bunlar ilçeye bağlı belde ve köylere atanır. Atamalar bir bütün olarak değerlendirilip hizmet puanı küçük olanlar köylere atanmalıdır. Hizmet puanı yüksek olan beldeye/köye, düşük olan ilçedeki bir okula/kuruma atanırsa bu dava konusu olur ve beldeye/köye atanan hizmet puanı yüksek öğretmen davayı kazanır. Bu duruma dikkat edilmelidir.

Bu işlemler yapıldıktan sonra ilçelerde kalan özür durumu olmayan norm kadro fazlası öğretmenler, diğer ilçelere resen atamaları gerçekleştirilir. Atamalar bir bütün olarak değerlendirilip hizmet puanı küçük olanlar diğer ilçelere atanmalıdır. Hizmet puanı yüksek olan başka ilçeye düşük olan görev yaptığı ilçedeki bir okula atanırsa bu dava konusu olur ve dışarıdaki ilçeye atanan hizmet puanı yüksek olan öğretmen davayı kazanır. Bu duruma dikkat edilmelidir.

Özür Durumu Olan Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 1. fıkrasındaki; "....il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır." hükümleri nedeniyle norm kadro fazlası öğretmen atamalarında mazeretleri yani özür durumları da dikkate alınmak zorundadır. Bu nedenle özür durumu olan öğretmen bulunduğu yerin dışına resen atanamaz.

Memurlar.net

Son DüzenlenmeCuma, 11 Aralık 2015 00:16
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar