Menu

 

Liseler devamsızlık konusunda uyarıldı

Liseler devamsızlık konusunda uyarıldı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tüm liseleri devamsızlık konusunda şu yazı ile uyardı:

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarının iş ve işlemleri ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

1/7/2015 tarihli ve 29403 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgi Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikler arasında yer alan düzenlemeyle "Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir." denilerek özürlü ve
özürsüz toplam 45 günlük devamsızlık süresi 30 güne indirilmiştir.

Yönetmelik uygulamalarının öğrenciye yansımasının değerlendirilmesi ve e-Okul sisteminin devamsızlıkla ilgili ekranları incelendiğinde, bazı öğrencilerin toplamdaki 30 günlük devamsızlık süresine yaklaştığı bazılarının ise bu süreyi şimdiden tamamladığı görülmektedir. 

Ayrıca, aynı maddenin dördüncü fıkrasında da "Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta,e-Posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi yada organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir." denilmektedir.

Bu nedenle, il/ilçe millî eğitim ve okul yöneticilerince devamsızlık süresi konusunda;öğrencilerin aydınlatılması, velilerin bilgilendirilmesi, devamsızlık sürelerine ilişkin tebligatların süresi içinde yapılması ve olabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN
Bakan a.
Müsteşar

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar