Menu

 

Eğitim Dünyasını Bekleyen Yenilikler

Eğitim Dünyasını Bekleyen Yenilikler

1 Kasım seçimlerinin ardından, gözler iktidar partisinin seçim vaatlerine çevrildi. Yeniliklerin yapılacağı söylenen alanlardan biri de eğitim. Bu alanda Ak Parti’nin önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı yeniliklerden bazıları şöyle: Eğitim Kalite Endeksi hazırlanacak. KPSS’de bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapılacak. Eğitim fakülteleri yeniden düzenlenecek, yükseköğretim reformu hayata geçirilecek. ‘Öğretmen Akademisi’ sistemi kurulacak.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 1 Kasım’da tek başına iktidar olmak için gerekli çoğunluğa ulaşmasıyla seçim beyannamesinde paylaşılan eğitim vaatleri tekrar gündeme geldi. Özellikle ilk ve ortaöğretimdeki 18 milyon öğrenciyi, yükseköğretimdeki 5.5 milyon genci ve ailelerini ilgilendiren, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan uygulamalar özetle şöyle:

-‘Eğitimde Kalite Seferberliği’ başlatılacak. ‘Eğitim Kalite Endeksi’ hazırlanacak. Bu endeks aracılığıyla sınıf, okul türü, ilçe, il ve bölgeler düzeyinde Türkiye’nin eğitim kalitesi haritası çıkarılacak.

-Öğretmen genel ve alan yeterliliklerini belirleyerek bu yeterliliklerle ilişkilendirilmiş Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanıp yürürlüğe konulacak.

-Öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncelleyebilmeleri amacıyla ‘Öğretmen Akademisi’ kurulacak.

-Eğitim fakülteleri, milli eğitim sistemindeki yeni yapılanmaya göre bölüm, anabilim dalı ile öğretmenlik genel ve alan yeterliliklerine göre yeniden yapılandırılacak.

-Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için diğer fakültelerde çift anadal veya yandal yapma imkânı sağlanacak.

-Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı olacak.

TAM GÜN EĞİTİM

-İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

-Okullar akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif performansa göre değerlendirilecek, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

-İkili öğretime son verme hedefi ile tüm okullarda tam gün eğitim-öğretime geçilmesi için yeter sayıda derslik yapılacak.

-Ortaokul 8’inci sınıfta uygulanan merkezi ortak sınavlar geliştirilerek, eğitim sisteminde performansın izlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılacak.

-Her türdeki liselerde 9’uncu ve 10’uncu sınıflara temel yetkinliklerin kazandırılmasına yönelik ortak programlar düzenlenecek. 11’inci ve 12’nci sınıflara, öğrencinin devam etmek istediği yükseköğretim programına geçiş için hazırlık yapması sağlanacak.

-”En iyi okul eve en yakın okuldur” ilkesini hayata geçirmek için çalışılacak.

-Özel yetenekli öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için, özel programlar ve yeni uygulamalar geliştirilecek. Özel teşebbüsün de alternatif okul ve öğretim modelleri uygulaması teşvik edilecek.

GENÇLERE 50 BİN TL DESTEK

-Yükseköğretim reformu hayata geçirilecek. Üniversite özerkliğini içeren ‘Yükseköğretim Çerçeve Yasası’ hazırlanacak.

-Üniversiteye giriş sistemi gözden geçirilerek, öğrencilerin gerçek performansını dikkate alan ve sınav stresini en aza indirecek bir yaklaşımla tekrar formüle edilecek.

-Yükseköğretime geçişteki sınavlar yılda birden çok yapılacak.

-Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin de yurtdışında faaliyet göstermelerine imkân tanınacak.

- Üniversite öğrencilerinin yanında mezunlara da yandal ve çift anadal imkanı sağlanacak.

-Mesleki eğitimde özel sektörün rolü güçlendirilecek, odalar ve borsalara daha fazla sorumluluk verilecek.

-Seçilme yaşı 18’e inecek. Gençlere sınırsız internet imkânı sunulacak.

-Kendi işini kurmak isteyen gençlere 50 bin liraya kadar destek yapılacak.

HÜRRİYET

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar