Menu

 

2015 Eylül ayı tebliğler dergisi yayımlandı

2015 Eylül ayı tebliğler dergisi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2696 Sayılı 2015 Eylül ayı tebliğler dergisini yayımladı.

İ Ç İ N D E K İ L E R

1. Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi 1202

2. Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programı 1234

3. Özel Öğretim Kursu Çerçeve Programı 1235

4. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması 1236

5. Duyurular 1250

Eylül ayı tebliğler dergisi için TIKLAYINIZ

21 öğretmenlik bölümünde, kaynak bölümler değişti

Talim ve Terbiye Kurulu, öğretmen atamalarına esas bölümleri gösteren 9 Nolu kararın eki çizelgede değişikliğe gitti. Değişiklikleri görmek için TIKLAYINIZ

Toplam 21 dalda değişiklik yapıldı. Bu dalların bazılarıda, başvurabilecek bölümlerde değişikliğe gidilirken bazılarında ise sadece okutulacak derslerde değişiklik yapılmıştır.

Talim ve Terbiye Kurulu ayrıca "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri" ve "Bahçecilik" adlı dalları kaldırmış, Hayvan Yetiştiriciliği dersini "Hayvan Sağlığı/ Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" dalını altına almıştır.

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin "3, 4, 7, 8, 15, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 48, 52, 53, 58, 63, 67, 70, 74, 77 ve 89 sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiş, çizelgeden 6, 36 ve 61 sıra numaralı bölümler çıkartılmıştır.
MADDE 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ogretmenler.Com

Son DüzenlenmeÇarşamba, 09 Eylül 2015 21:52
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar