Menu

 

Norm kadro güncelleme işlemleri başladı

Norm kadro güncelleme işlemleri başladı

18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 26. Maddesinde, "Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir. Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.Hükme bağlanmış bulunmaktadır. (Norm Kadro Yönetmeliği için tıklayınız.)

MEB İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen 01/09/2015 tarih ve 8657651 sayılı yazı ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılına esas eğitim kurumlarının norm kadrolarında güncelleme yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 30 Eylül 2015 tarihinde MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi vermiştir.


18 Haziran 2014 tarihli ve 29034 sayılı MEB'e bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik -PDF için TIKLAYINIZ


Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir.

Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

HABERİN TAMAMI

Son DüzenlenmePazar, 04 Ekim 2015 00:41
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar