Menu

 

İlköğretim Türkçe Müfredatı Değişiyor

İlköğretim Türkçe Müfredatı Değişiyor

İlköğretim Türkçe Dersi Müfredatı 2016-2017 Yılından İtibaren Değişiyor

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın,Ağustos 2015 ek tebliğler dergisinden yayınlanan,5 Ağustos 2015 tarihli,71.kararına göre İlköğretim Türkçe Müfredatı değişiyor

İlköğretim Türkçe Dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 1 ve 5. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak değişiyor.


1.Sınıf Türkçe Öğretim programı (Kazanımları) 2016-2017 yılı okutulmaya başlanacak

5.Sınıf Türkçe Öğretim programı (Kazanımları) 2016-2017 yılı okutulmaya başlanacak


Kararla ilgili yapılan açıklamalar:

"Söz konusu programa göre;
1. Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının takım hâlinde hazırlanması,
2. Hazırlanacak 1, 2, 5 ve 6. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 18 Temmuz - 01 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olması uygun bulunanların, 2017 Yılı Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,
3. Hazırlanacak 3, 4, 7 ve 8. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 Ocak - 01 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olması uygun bulunan 3 ve 7. sınıf ders kitaplarının 2018 Yılı Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde, 4 ve 8. sınıf ders kitaplarının ise 2019 Yılı Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,
4. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 1 ve 5. sınıflarda Başkanlığımızca hazırlattırılan ve/veya ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,Kurulumuzun 12/07/2004 - 115; 14/05/2009 - 69 tarihli ve sayılı kararlarıyla kabul edilen İlköğretim Türkçe Dersi (1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıflar), 30/06/2005 tarihli ve 186 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programlarının, 2016-2017 Eğitim ve
Öğretim Yılından itibaren 1 ve 5. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması

hususunu uygun görüşle arz ederiz."


Türkçe Müfredat-Öğretim programı (1-5.Sınıflar) (2015-2016 Müfredatı)
Türkçe Müfredat-Öğretim programı (6-8.Sınıflar) (2015-2016 Müfredatı)

 

Ogretmenler.Com 

Son DüzenlenmeCuma, 28 Ağustos 2015 10:56
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar