Menu

 

Ankara MEM 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Ankara MEM 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü,Ankara Yaygın ve Örgün Eğitim Kurumları için 2015-2016 Yılı Çalışma Takvimini 29 Ağustos 2015 günü güncelledi.

Takvimde aşağıdaki açıklamalara da yer verilmiş.Ayrıca okulların zaman çizelgesi de var.YGS-LYS Kurs zaman çizelgesi için örnek bir uygulama takvimin sonuna eklenmiş.


Ankara MEM 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
- PDF - İNDİRİN

 

 

AÇIKLAMALAR

1. Mesleki Eğitim Kurs kayıtlarının sürekli olması esastır. Okul ve kurumların şartlarına göre yaz ayları dâhil olmak üzere yılın
her ayında yeni kurs grupları oluşturularak halk eğitim merkezleri ile işbirliği içinde kayıt yapılabilir.
2. Okul öncesi eğitim kurumlarında:
a) Çocuk sayısının yeterli olması ve istekli öğretmenin bulunması halinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Valilik
Onayı ile yaz tatilinde de eğitime devam edilir.
b) Fiziki kapasitenin müsait olması halinde öğretim yılı içinde de çocukların kayıt - kabul işlemlerine devam edilir.
c) Özel günler ve bayramlarda çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim ilkelerine uygun olarak gösteri niteliği
taşımayan sınıf içi faaliyetler ile çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenir.
3. "Dünya Okuma Yazma Günü" 08 Eylül’ de Halk Eğitim Merkezlerince kutlanır.
4. Örgün ve Yaygın Öğretim Kurumlarında 05 Ekim "Dünya Öğretmenler Günü" olarak kutlanır.
5. İmam - Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında 13 Ekim "İmam Hatip Okullarının Kuruluş Yıldönümü" olarak
kutlanır.
6. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında Ekim ayının ikinci haftası "Çıraklık ve Meslek Eğitim Haftası" olarak
kutlanır.
7. Bu çalışma takviminde belirtilmeyen özel günler, haftalar ve benzeri günler; Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile ilgili
mevzuatta belirtilen tarihlerde kutlanır.
8. Özel yönetmeliği bulunan resmi ve özel okullarda kayıt - kabul işlemleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
9. Halk Eğitim Merkezlerinde açılması planlanan kısa süreli kurslar, İl Halk Eğitim Planlama Kurullarınca tespit edilir. Yarıyıl
ve yılsonu tatilinde de istek ve ihtiyaç duyulduğu takdirde kurslar açılır.
10.Şubat, Haziran ve Eylül aylarında yapılacak kalfalık ve ustalık sınavlarında ihtiyaç duyulması halinde bir sonraki ay içinde de
sınava devam edilebilir. Tüm dönemlerde gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav gerçekleşecek şekilde sınav
programları hazırlanır. (Merkezi sınav sistemi uygulamasında, Bakanlığımız talimatlarına göre hareket edilir)
11.“Meslekî Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların
Yönetimi Yönetmeliğine" göre başvurular. Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin sözleşmelerinin imzalanması döneminde yapılır.
Müracaatta bulunan öğrenci sayısı, pansiyona alınacak çırak öğrenci sayısından fazla olursa seçme ve sıralama sınavı kayıtların
sona erdiği tarihi müteakip 7 (yedi) gün içerisinde yapılır.
Meslekî Eğitim Merkezlerinde yatılılık hizmetleri 21 Eylül 2015 tarihinde başlar 30 Haziran 2016 tarihinde sona erer.
12. Aynı okul bünyesinde farklı öğretim kademelerinde öğrenim gören özel eğitim gerektiren öğrenciler, öğretim kademelerine
bakılmaksızın aynı zamanda tatil edilirler.
13. Halk Eğitimi Merkezlerince yılsonu sergileri,
a) Köy ve beldelerde Mayıs ayı içerisinde
b) Merkez ilçelerde 01 - 11 Haziran tarihleri arasında açılır.
c) Yaz etkinlikleri 1 Temmuz - 31 Ağustos
14. Halk Eğitimi Merkezlerinde;
a) İl ve ilçe planlama kurulları yönetmeliğinde belirtilen tarihlerde toplanır.
b) Açık İlkokul, Ortaokul, Açık Lise ve Mesleki Açık öğretim Lisesi kayıt işlemleri ve kayıt yenilemeleri Bakanlıkça belirlenen
takvime göre yapılır.
c) Tam gün uygulaması yapan Halk Eğitim Merkezlerinde kayıt ve kurslar ihtiyaca göre devam eder.
d) Halk Eğitim Merkezlerinde kursların tanıtımı ve alan çalışması 01-15 Eylül
15.Özel Öğretim Kurumlarında ücretlerin tespiti ve Bakanlığa bildirilmesi kendi mevzuatları çerçevesinde yapılır.
16. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze eğitim dersleri, her dönem 18 Haftanın tamamlaması ile sona erer.
17. Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında ders müfredat programlarına bağlı olarak Destekleme ve Yetiştirme Kursları
öğrenci talepleri doğrultusunda ders yılı içinde olduğu gibi yarıyıl ve yaz tatillerinde de mevzuata uygun olarak ilçe milli
eğitim müdürlüklerinden onay alınarak düzenlenecektir.
18. Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavına girecek öğrenci ve sınav yapılacak ders sayısının çok
fazla olması halinde okul müdürünün talebi, ilçe milli eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve
Kaymakamlık Makamının oluru ile sınavlar süresince okuldaki derslere ara verilebilir.

Son DüzenlenmePazar, 30 Ağustos 2015 09:32
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar